papaganlar.gen.tr https://www.papaganlar.gen.tr Papağan, Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, papaganlar.gen.tr Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 +0000 Sun, 05 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Papağan Kuşu https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-kusu.html Sat, 20 Oct 2018 00:55:11 +0000 Papağan Kuşu, Papağansılar familyasında yer alan kuşun adı papağan kuşu kıvrık gagası, etli ve kalın olan dili ile parlak tüyleri ile bilinmektedir. Bu kuş türü genellikle sıcak yerlerde yaşamını sürdüren kuş tür Papağan Kuşu, Papağansılar familyasında yer alan kuşun adı papağan kuşu kıvrık gagası, etli ve kalın olan dili ile parlak tüyleri ile bilinmektedir. Bu kuş türü genellikle sıcak yerlerde yaşamını sürdüren kuş türleri için genel kullanılan isimdir. Bu kuş türünün en önemli özelliği herkesin bildiği gibi söylenen şeyleri tekrar etmesidir. Bu sebepten ötürü diğer hayvanlara göre ses çıkarması ve konuşması yönünden ayrılmaktadır.

Papağan Kuşu Anatomisi

Ayakları genellikle iki önde ve kısa olan, ikisi arkada bulunan dört parmağı bulunmaktadır. Ön parmak kısımlarının dipleri ise kısa bir zar yapısı ile birbirine bağlıdır. Gagası yardımı ile ayakları ile birlikte çok kolay bir şekilde tırmanma özelliğine sahiptirler. Gagalarını üçüncü bir ayak olarak kullanmaları papağan kuşu için diğer hayvanlarından farklı ve özel bir durumdur. Kıvrık ve kalın bir yapıya sahip olan gagaları hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır. Dil kısmı ise oldukça etli ve kalın bir özelliktedir. Aynı zamanda da dokunma organı olarak da işlev görmektedir. Dilleri oldukça sert ve kısadır. Dilleri ile gagaları sayesinde sert kabuğu bulunan yemişleri çok kolay bir şekilde yiyebilme özelliğine sahiptirler.

Kanat yapıları ise nispeten kısadır. Bunun ile birlikte oldukça iyi uçucu özellikleri bulunmaktadır. Bu papağan kuşu türü özelliği yalnızca Yeni Zelanda kuşları için geçerli değildir. Genellikle grup halinde ya da çift halinde uçmaktadırlar. Dinlenirken ya da beslenme esnasında oldukça sakin hayvanlardır. Yeşil renkte olanları çok kolay bir şekilde kamufle olma özelliğine sahiptirler bu sebepten ötürü fark edilmeleri oldukça zordur.

Papağan Kuşu Yaşamları

Papağan kuşu için toplu halde yaşadıklarını belirtmiştik. Bu hayvanlar doğal olarak ağaçların üzerinde yaşarlar. Ancak evde kafeste beslenen türleri bulunmaktadır. Bu kuşun evde beslenmesinin çok sevilmesinin bir nedeni bulunmaktadır. Zira bu hayvanlar melodileri ve sesleri rahatlıkla ezberleyip tekrarlama yeteneğine sahiptirler. Bu yüzden de insanlar tarafından bu özelliği oldukça sevilmektedir. Yuvalarını genellikle kaya yarıklarına ya da ağaç kovuklarına yaptıkları bilinmektedir. Eşleri birbirlerine oldukça sadıktırlar. Dişi bir papağan kuşu yıl içerisinde 2-3 tane kadar yumurta yaparlar.

Papağan Kuşu Beslenmeleri: Genellikle meyve ya da tomurcukla beslenirler. Bunun yanı sıra tohumlar ya da özel mamalar ile de yaşamlarını idare ettirebilirler. Aynı zamanda da hayvansal besinleri de tüketebilen papağan kuşu türleri bulunmaktadır.

Papağan Kuşu Konuşma Yetenekleri: Oldukça kuvvetli hafızaları sayesinde bu kuş türü öğrendikleri kelimeleri anlamlarını bilmeden rahat bir şekilde tekrar edebilirler. En bilinen konuşan papağan kuşu türü ise jako papağanıdır. Genellikle erkek papağan kuşu dişi papağan kuşlarından daha iyi konuşurlar. Yeni bir kelime öğrendiklerinde ise diğer memeli türleri gibi herhangi bir mükafat beklemezler. Kendilerine verilecek herhangi bir cezadan da anlamları söz konusu değildir. Eğitimleri ise oldukça sabır isteyen bir süreçtir.

Papağan kuşu türlerine göre en çok konuştuğu bilinenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Jako, (Gri papağan)
 • Muhabbet kuşu
 • Amazon,
 • Ara
 • Lori
 • Sultan Papağanı
 • Cennet papağanı
 • Kakadu
]]>
Yeşil Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/yesil-papagan.html Sat, 20 Oct 2018 04:39:21 +0000 Yeşil papağan Latince adı ile Psittacula krameri kuş türü papağangiller arasında Psittacidae ailesinin bir alt grubu kuşu olarak bilinmektedir. Bu kuş türünün bilimsel adını ise Avusturalyalı doğa bilim uzmanı Wilhelm Yeşil papağan Latince adı ile Psittacula krameri kuş türü papağangiller arasında Psittacidae ailesinin bir alt grubu kuşu olarak bilinmektedir. Bu kuş türünün bilimsel adını ise Avusturalyalı doğa bilim uzmanı Wilhelm Heinrich Kramer’e ithaf etmek amacı ile verilmiştir. Göç etme özelliği olmayan bu tür için doğal yaşam alanlarına çok kolay bir şekilde adapte olduklarını söylemek mümkündür. Özellikle de günümüz yüzyılında şehirleşmenin artması ile birlikte kesine ağaç türlerine dayanmış kuş türüdür. Yeşil papağan kuşu bu özelliği bakımından her türlü zorlu yaşam ortamlarına alışması ve alıştırılması oldukça kolaydır. Bu yüzden de insanların evcilleştirme sürecinde pek bir sıkıntı yaşadıklarını söylemek zor olacaktır.

Yeşil Papağan Kuşunun Özellikleri

Tüylerinin hepsinin yeşil olduğu bu kuş türü için gagalarının genelde hepsinin kırmızı renkte olduğunu söylemek mümkündür. Büyük bir yeşil renkteki papağan kuşu için pembe bir ense bandına ve siyah bir boyun halkasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra dişi bir yeşil papağan kuşu ise herhangi bir boyun halkası ya da ense bandı bulunmamaktadır. Bu özelliği açısından yeşil papağan kuşlarının cinsiyetinin tespit edilmesi oldukça kolaydır. Uzun kuyruk tüyleri ile birlikte ortalama olarak boyları 30 ile 50 cm arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Ortalama bir kanat uzunluğu ise 15 cm ile 20 cm arasındadır. Kuyruk kısmı yeşil papağan kuşu için toplam uzunluğun büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtebiliriz.

Bu kuş türü oldukça hızlı uçmaktadır. Bu yönü bakımından diğer papağan türlerinden daha önde başladıklarını söylemek mümkündür. Bunun ile birlikte güçlü kanatlara sahip olan kuş türleri uçuş esnasında çığlıksı kanat seslerini duymak mümkündür. Genellikle bu kuş türü ağaç kovuklarına yuvalarını yapmayı tercih ederler.

Yeşil Papağan Kuşunun Beslenmesi

Yabani yaşam alanında genellikle meyveler, sebzeler ve tomurcuk gibi besinler ile beslendikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra küçük yumuşak yapıdaki meyveler ile tohumları ve fındık gibi kabuğu sert olan yemişleri tüketmektedir. Gaga yapıları sebebi ile özellikle sert kabuğu bulunan yemişleri kırmakta güçlük çekmezler. Bu yönü itibari ile doğada yemek bulma konusunda zorluk çekmezler. Vahşi olan bir takım türleri için meyve bahçeleri ve çiftliklerde birkaç metrekarelik alanda geniş hasarlar vermeleri mümkündür. Bu yüzden de evcil olmayan türleri için çiftçilerin bir takım önlemler aldıkları bilinmektedir.

Yeşil Papağan Kuşlarının Yayılış Alanları

Güne Asya ülkeleri ile Afrika’da sıkça bu kuş türüne rastlamak mümkündür. Özellikle de güney Asya ülkelerinden Nepal, Hindistan ve Pakistan’da sıklıkla görülmektedir. Bunun ile birlikte Afrika ülkeleri arasında ise Uganda, Somali, Etiyopya ile Sudan ülkelerinde sıkça yeşil papağan kuşu türü bulunmaktadır. Türkiye’de de bu papağan türünün görüldüğü bilinmektedir. Özellikle İzmir ve Buca’da tespit edilmişlerdir. Bunun ile birlikte Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğinde bu yeşil papağan türünün yetiştiği görülmüştür.

Yeşil Papağan Kuşunun Alt Türleri

Yeşil papağan kuşu alt türleri için 4 ana tür bulunduğu bilinmektedir. Bunlar Asyalı ve Afrikalı türleri olarak bilinmektedir.

Afrikalı Papağan Kuşu Alt Türleri

 • P. krameri parvirostris:
 • P. krameri krameri:

Asyalı Papağan Kuşu Alt Türleri

 • P. krameri manillensis
 • P. krameri borealis

]]>
Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/papagan.html Sat, 20 Oct 2018 16:24:48 +0000 Papağan, kuş türleri Psittaciformers takımını meydana getiren kıvrık gagalı, kalın etli dilli ve sıcak yerlerde yaşar. Amerika, Afrika, Asya ile Okyanusya'nın tropikal ormanları yaşam alanlarıdır. Tüyleri parlak canlı renkle Papağan, kuş türleri Psittaciformers takımını meydana getiren kıvrık gagalı, kalın etli dilli ve sıcak yerlerde yaşar. Amerika, Afrika, Asya ile Okyanusya'nın tropikal ormanları yaşam alanlarıdır. Tüyleri parlak canlı renklerden oluşur, gagaları kıvrıktır. Büyük kafaları, kısa boyunları olan taklit yeteneği gelişmiş oldukça zeki kuşlardır. Ayaklarını el gibi kullanabilirler. Ayaklarıyla kavradıkları taneleri, meyveleri gagalarına götürebilirler. Güçlü gagalarıyla sert cevizleri bile kırabilirler. Özellikle Amerika Arası denilen türü gagasıyla insan parmağını bile koparabilir. Üst gagası kıvrık, kalın ve hareketlidir. Alt gagasını da besinleri kırmak için tabla gibi kullanır. Papağanların dilleri ise etli ve kalındır. Dilini dokunma organı olarak kullanır.

Papağan tırmanıcı kuşlardan olup, iki önde, iki arkada dört parmağı vardır. Ayakları kısa yapılıdır. Dipten kısa bir zarla bağlanan ön parmakları olan papağanın, arkaya dönük birinci ve dördüncü parmağı geriden kavrayabilir. Gagasının yardımıyla rahatça tırmanır. Tırmanırken gagasını adeta üçüncü ayak olarak kullandıkları için, mükemmel bir tırmanıcı kuş olarak görülürler.

Papağanların doğal yaşamı ağaçlardır. Fakat taklit yetenekleri nedeniyle insanların ilgisini çekerler. Bu yüzden genellikle evlerde kafes kuşu olarak bakılırlar. Kaya yarıkları, ağaç kovukları doğal yuvalarıdır. Papağanlar eşlerine bağlı kuşlardır. Dişilerin iri olanları yılda 2-3 defa, küçük olanları da daha fazla sayıda yumurtlar. Türlerine göre çiçek, tomurcuk, tohum ve meyvelerle beslenirler. Bazı türlerde hayvansal besin alır.

Papağanların kanat yapıları genellikle kısadır. Buna rağmen Yeni Zelanda papağanı dışındakiler iyi uçucudur. Uçuşlarını grup halinde ya da çift olarak çığlık çığlığa yaparlar. Avustralya kakaduları sürüler halinde uçarlar. Papağanlar dinlenme sırasında ve beslenirken oldukça sakin olur. Özellikle yeşil renkteki papağanlar iyi kamufle olur. Yaklaşık 70 yıl kadar yaşayabilen papağanların ortalama 315 türü vardır. Tarım ürünlerine zarar verdikleri için avlanırlar. Esarete alışmakta zorlanmadıkları için evlerde kafeste rahat beslenebilirler. Ancak ölümcül papağan hastalığı psittakoz insana bulaştığında zararlı olurlar.

Papağanların taklit yeteneği gelişmiştir. Yeni öğrendikleri için ödül istemez, cezadan da anlamazlar. Anacak eğitimleri için sabırlı olunmalıdır. Kafeslerinde her zaman çiğneyebilecekleri ağaç dalları olmalıdır. Şakacı olmaları, sevimli ve gülünç olmaları, konuşma yetenekleri papağanların aranana kafes kuşları arasına girmesine neden olmuştur. Kafeste bakılanlar 30-40 yaşayabilir.

Papağan türleri nelerdir

Papağanlar öncelikle dil yapısına göre; bitkiyle beslenen fırça dilliler ile meyve ve cevizle beslenen kaygan düz dilli olarak ikiye ayrılır. Parlak renkli, gürültücü, gövdesi tombul, kıvrık kalın gagalı papağanlar çok fazla sayıda türden oluşmaktadır. Aralarında en konuşanları Afrika gri papağanıdır. Taklit ve parlak alacalı tüyleriyle Amazon papağanları da ilgi çekicidir. Avustralya'daki ender bir tür olan gece papağanı da ilginçtir. Gündüzleri gizlenir, geceleri tohum yerler. Bunun dışında en bilinen papağan türleri ise;

Kırmızı ara papağanı: Yaklaşık 90-95 cm olan boyuyla en büyük papağan türüdür. Evde zor bakılsa da, evcilleştirildiği zaman uyumlu ve dost bir kuş olabilir. Ötüşleri güçlüdür ve çığlık atma sorunu pek olmaz. İlgilendiğiniz takdirde yıllar içinde kelime haznelerini geliştirebilirler.

Sarı mavi ara papağanı: Kökeni Orta Amerika olan, kelime haznesi sınırlı bir papağandır. 50-60 yıl yaşarlar. Kafesleri uygun seçilerek evde bakılabilirler. Bu papağanlarda cinsiyet bilimsel yolla yapılabilir. Eğer küçükten bakılırsa, çok iyi evcilleşir.

Sultan papağanı: En yaygın bilinen papağan türüdür. Anavatanı Avustralya olan, oldukça uyumlu kuşlardır.  Başka kuşlarla bile yaşarlar. Uyumlu, bakımları kolay, u]]> İskender Papağanı Özellikleri https://www.papaganlar.gen.tr/iskender-papagani-ozellikleri.html Sun, 21 Oct 2018 01:10:23 +0000 İskender Papağanı Özellikleri, İskender papağanı Latince adı ile Psittacula eupatria olup papağangiller familyasına ait olan papağan türü olarak bilinmektedir. Diğer bilinen, İskender papağanı olarak isimlendirilen dah İskender Papağanı Özellikleri, İskender papağanı Latince adı ile Psittacula eupatria olup papağangiller familyasına ait olan papağan türü olarak bilinmektedir. Diğer bilinen, İskender papağanı olarak isimlendirilen daha küçük tür için ayırt edebilmek amacı ile büyük İskender papağanı da denilmektedir. Türkiye’de bilinen iki papağan kuşu türlerinden birisi de bu papağandır. Bu yönüyle İskender papağanı özellikleri bizim ülkemizi de yakından ilgilendiren bir husustur. Zira evde papağan beslemek isteyen kimselerin bu kuş türünün yaşam alanlarını, büyütülmesini ve tüketmiş olduğu besinleri bilmesi gerekir. Bunun için de İskender papağını özellikleri hakkında araştırma yapması şarttır. 

Genel Özellikleri

Soğuğa dayanaklı yapıları sebebiyle bu kuş türü için birçok yaşam alanında rahatlıkla yaşamalarının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Pakistan, Hindistan ve Afganistan gibi Asya ülkelerinde bulunmaktadır. Bunun yanı Somali, Nepal gibi Afrika ülkelerinde de hayatlarını devam ettirmektedirler. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinden ABD, İngiltere ve Almanya içinde bu papağan türüne yoğun bir ilgi görülmektedir. Zira bu hayvan türlerinin büyük şehirlerde rahatlıkla yaşadıkları gözlemlenmiştir. Özellikle de parklarda sürüler halinde bu kuş türüne rastlamak mümkündür. Bu yönü ile İskender papağanı özellikleri bakımından geniş bir yayılım gösterdiğini söylemek mümkündür.

Dış Özellikleri

Anatomik açıdan İskender papağanı özellikleri için oldukça geniş büyüklüğe sahip bir papağan türü olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu kuş türü 50-60 cm arasında değişen bir büyüklüğe sahiptirler. Bu özelliği bakımından diğer papağan familyasından ayrıldığını söyleyebiliriz. Boyun kısmının önünde siyah renkte bir bant bulunmaktadır. Bunun ile birlikte arka kısımda ise pembe renkteki bant mevcuttur. Genellikle birçok türünün kanatlarının üst kısmında yani omzunda kırmızıya yakın bir kahverengi leke bulunmaktadır. Kuyruk tüyleri ise yeşille mavi renkleri arasında değişmektedir. Kuyruğunun ucuna doğur gelindiğinde ise sarı rengi yakın bir renk almaya başlarlar. Gaga rengi birçok papağan türü gibi kırmızı renktedir. Göz yapıları itibariyle soluk bir sarı renk söz konusudur. Son olarak ayakları için yeşile yakın bir gri tonda renge sahip olduğunu söylemek mümkündür.

İskender Papağanı Yaşam Şekli

İskender papağanı özellikleri arasında yaşam şekillerine de değinmemizde fayda vardır. Çünkü bu hayvan türleri genellikle orta dereceli ağaçlı bölgelerde sürü halinde yetişebildiği bilinmektedir. Bu özelliği bakımından şehir yaşamında sıklıkla bu papağan türüne rastlamak mümkündür. Bunun yanı sıra orman hayatında da hayatlarını vahşi bir şekilde devam ettirebilirler. Nevrezil, çekirdek, tohum ve meyve ile beslenirler. Akşam olduğu zaman ise sürüler halinde hep aynı ağacın üstünde bir araya gelerek geceyi geçirirler.

Üreme faaliyetleri için genellikle ağaçlara açmış oldukları yumurtaları bırakırlar. Yumurta sayısı 2-4 arasında değişmektedir. Yaklaşık olarak 20 ya da 25 gün içerisinde yumurtadan çıkan yavru İskender papağını özellikleri bakımından anne ve babanın bakımına muhtaçtırlar. Aradan 6 hafta geçmesi halinde ise yuvayı terk ettikleri görülmektedir. 

]]>
Sevda Papağanı Özellikleri https://www.papaganlar.gen.tr/sevda-papagani-ozellikleri.html Sun, 21 Oct 2018 10:32:24 +0000 Sevda Papağanı Özellikleri, Sevda papağanları ve cennet papağanları arasında yurdumuzda bir anlam karışıklığı vardır. Cennet papağanları; bütün Dünya'da sevda papağını olarak bilinen grup içerisinde yer almaktadır. Bu Sevda Papağanı Özellikleri, Sevda papağanları ve cennet papağanları arasında yurdumuzda bir anlam karışıklığı vardır. Cennet papağanları; bütün Dünya'da sevda papağını olarak bilinen grup içerisinde yer almaktadır. Bu sebep ile sevda papağanlarının geniş bir başlık içinde ele almak istedik. Bu grup içerisinde cennet papağanları, kırmızı kafalı sevda papağanları, siyah kanatlı sevda papağanları, gül yüzlü sevda papağanları ve lilian's sevda papağanı gibi papağanlar yer alır. Sevda papağanları eşlerine çok düşkün olan papağan çeşitleridir. Adı da buradan gelmektedir. Bu papağanları çift olarak beslemek en doğrusudur Papağanın mutlu ve sağlıklı olabilmesi için bu şarttır. Günün büyük bir kısmını çiftler olarak beslemek en uygunu demiştik. Ancak tek olarak beslenenlerde kuş sahibine oldukça büyük bir ilgi duyar ve karşılığında da büyük bir ilgi görmek ister. Sevda papağanlarının Ana vatanları Güney Afrika'dır. 

Sevda Papağanlarının Fiziksel Özellikleri,

Tam dokuz farklı çeşidi bulunan sevda papağanlarının genel özelliklerinden bahsedecek olur isek büyük ve güçlü gagaları vardır çeşitli birçok renk kombinasyonunda olur. Boyları yaklaşık olarak on iki, on sekiz santimetre arasında olur. Küt ve kısa tüy yapıları vardır. Sevda papağanları gürültücü papağan türlerindendir. Çok kaba ve oldukça şiddetli sesleri vardır. Konuşma yetenekleri çokta gelişmiş değildir. Ancak çok iyi bir eğitim ile bazı kelimeleri tekrar eder.

Sevda Papağanları Genel Bakım Özellikleri,

İlk başta da dediğimiz gibi sevda papağanlarını çift beslemek çok iyi olur. Çünkü bu papağan türleri çiftlerine oldukça düşün kuş türleridir. Sevda papağanları aşk yaşamayı seven papağanlardır. Eğer sevda papağanı tek besleyecek iseniz mutlaka çok büyük bir ilgi göstermek zorunda olursunuz sevda papağanları hem çok yaramaz hemde oldukça meraklıdırlar. Bu sebep ile evde serbest dolaştıkları zaman onlara çok dikkat etmeniz gerekir hem kendilerine hemi de eşyalara ciddi zararlar verebilirler. Sahibi evde iken genelde sahibinin başında yada omzunda durmayı çok severler. 

Sevda Papağanlarının Beslenmeleri,

Sevda papağanları doğal ortamlarında meyve ve tohum ile beslenmeyi çok severler. Evde iken yine aynı şekilde beslenirler. Hazır olarak satılan yemlerden muhabbet kuşu yemlerini verebilirsiniz. Ara, sıra meyve de vererek besleyebilirsiniz.]]>
Papağan Türleri https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-turleri.html Sun, 21 Oct 2018 12:00:08 +0000 Papağan türleri, papağanların çok değişik kuş türleridir. Hepimizin karşılaştığı durumlardan biri de papağanların konuşuyor olmasıdır. Papağanlar çoğu zaman parlak renkli, gürültücü, tombul gövdeli, kalın ve kı Papağan türleri, papağanların çok değişik kuş türleridir. Hepimizin karşılaştığı durumlardan biri de papağanların konuşuyor olmasıdır. Papağanlar çoğu zaman parlak renkli, gürültücü, tombul gövdeli, kalın ve kıvrak gagalı şeklinde olarak yaklaşık 300’e yakın papağan türü mevcuttur. Bunların bir kısmını açıklamaya  çalışacağız. Papağanların güzel renkleri ve taklitleriyle çok sevecen bir türdür. Evlerde kolay beslenebilirler. Papağanlar güçlü gagalan, sert kabuklu yemişleri kolay şekilde yiyebilirler. Ayrıca meyve ve tomurcuklarını da yiyebilirler. Birçok türün gösterişli tepelikleri mevcuttur. Uçmaktan ziyade, iyi tırmanırlar. 

Papağan türleri ve özellikleri

 • Sarı, mavi arası papağanı: Kökeni orta Amerika’dır. Yavru iken alınır ve çok yakın bir dost özelliği olan bir türlerdir. Kelime algılama hazneleri sınırlıdır. Uygun bir kafese konulması gerekir. Ortalama ömürleri 50-60 yıl arasındadır. Cinsiyet ayrımını idrak etmek pek kolay değildir bilimsel yöntemlerle tespit edilebilir. Beslenme şekli ise karışım tohumların ardından yer fıstığı ile meyve ve sebze olarak kullanılabilir.
 • Sultan Papağanı: Bu papağanların ana vatanı Avusturalya’dır. 19. Yüzyıldan itibaren Avrupa’dan başlayıp bütün dünyaya yayılmış bir kuş türüdür. Diğer kuş türleriyle uyum içinde olabilirler. Bakımları kolay olup, uysal davranışlarıyla insanların gözdesi olmuşlardır. Boyları 28-32 cm. civarındadır. Yaklaşık olarak 20-25 yıl yaşayabilirler. Yavru hallerinde uyum süreçleri basittir. Konuşma haznesi 10-15 kelimeyle sınırlıdır. Cinsleri arasında erkekler konuşabilirken, dişiler pek konuşmazlar. İnsan sesinden çok mekanik olan, mikro dalga kapanma sesini, telefon sesi, kapı zili, siren sesinin taklit etmede başarılılar.
 • Sülfür kakado papağanı: Anavatanı Endonezya bölgesidir. Aşırı ilgiyi severler. Doğal ortamda sürüler şeklinde yaşayan bu papağanlar, kendini ailenin bir ferdi olarak gördüklerinden devamlı ilgi odağının hedefi olmak isterler. Bu yüzden bakımları biraz diğerlerinden zordur. Boyları 30-32 cm. olup, ortalama ömürleri 50 yıldır. Erkek papağanların göz renkleri dişilere göre koyudur. Konuşmaları sınırlıdır. Konuşmaları çok net olmasa da az çok söyledikleri anlaşılır. Meyve ve sebze ana besinleridir. Kakadularda strese girme, tüy yolma, davranış bozukluğu göstermeye de diğerlerine göre daha sık görülmektedir.
 • Senegal papağanı: Afrika kökenli bir papağan türüdür. Yapıları itibariyle sakin, sessiz ve kibar davranışlar sergileyerek sevenlerinin dikkatini çekerler. Olgun papağanlar, özellikle üreme dönemlerinde sinirli ve gürültücü olabilirler. Ortalama ömürleri 25-30 yıl arasında değişmektedir. Cinsiyet ayrımında erkek dişi arasında göğüsteki turuncu tüylerde farklılık gösterseler de, güvenilir bir yöntem olamaz. Beslenmelerinde başta ayçiçeği ve diğer tohumlar olmak üzere, meyve ve sebzelerin yeri önem taşımaktadır.
 •  Kakariki papağanı: Anavatanları Yeni Zelanda ülkesidir. Son yıllarda nesilleri bakımından tehlikeye girdiği için bir takım tedbirler alınmıştır. Kuşhanelerde üretilerek doğal ortama salınmış, sayıları artırılmaya hedeflenmiştir. Ortalama ömürleri 8-10 yıl arasındadır. Muhabbet kuşu yemi ile meyve ve yeşil sebzelerle beslenirler
 • Muhabbet kuşu papağanı: Bu papağanların Anavatanı Avusturalya'dır. Doğal ortamda sürüler halinde yaşamaktadırlar. Tüm dünyada yaygın olarak beslenirler. Yıllar içerisinde çeşitli eşleştirmelerle farklı renklerde muhabbet kuşları elde edilmektedir. Yavru iken tek başına alınıp, özel bir ilgi gösterildiği zaman 1 ay gibi kısa bir zamanda evcilleşip konuşabilir. Ortalama ömürleri yaklaşık 10-12 yıl arasında olup iyi bir bakımla bu süre daha da uzatılabilir.
 • Kırmızı arkalı papağan: Anavatanları Avusturalya’dır. Dişi papağanların renkleri daha mattır. Erkekleri ise çok güzel ötüş sesleri vardır. Ayrıca kanarya, saka gibi güzel ötüşlü kuşları da çok güzel taklit etmek]]> Papağan Cinsleri https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-cinsleri.html Mon, 22 Oct 2018 11:30:00 +0000 Papağan cinsleri, papağanlar genel olarak gürültücü, parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı, hemen hemen tümüyle tropik bölgelere dağılmış 250-300'ü aşkın türden oluşan çok geniş bir türdür. İ Papağan cinsleri, papağanlar genel olarak gürültücü, parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı, hemen hemen tümüyle tropik bölgelere dağılmış 250-300'ü aşkın türden oluşan çok geniş bir türdür. İçlerinden birçok tür muhabbetkuşu, kakadu, ara ve kea gibi adlarla tanınmaktadır. İlgi çekici renkleri ve taklit yetenekleri sebebiyle yeryüzünün dört bir yanına götürülerek evlerde beslenmeye başlanan bu kuşların bazıları insan sesini taklit etmesiyle ünlenmiştir. Papağanlar arasında en iyi konuşan tür anayurdu Afrika Kıtası olan gri papağandır {Psittacus erithacus). Uzunluğu 45-50 santimetreyi bulan kül rengindeki bu türün kuyruğunda güzel kırmızı telekler bulunur. Amazon papağanları taklit yeteneklerinin yanında parlak alacalı tüyleriyle çok dikkat çekerler.

  Papağan cinsleri ve özellikleri

  Kırmızı Arap papağanı: 85-90 santimetrelik boyları ile en büyük papağanlardandır. Orta Amerika'nın güney kısımlarında, Bolivya ve Paraguay bölgelerinden Arjantin’e kadar uzanan geniş bir bölgede doğal yaşamlarını sürdürmektedirler. Ev ortamlarında bakılması zor olsa da özellikle küçükken alınıp evcilleştirildiklerinde, iyi bir dost ve uyumlu bir aile ferdi olabilmektedirler. Yüksek sesli ötüşleri bulunmaktadır. Çığlık atma periyotları pek görülmez. Kelime hazneleri sınırlıdır. Uzun ömürleri boyunca ilgilenilirse, kelime hazneleri yıllar içinde artırıla bilir. Ömürleri kafes ortamında 45-55 yıl arasındadır. Cinsiyet tespiti ancak bilimsel yöntemlerle yapılabilmektedir.

  Sarı mavi ara papağanı: Orta Amerika kökenlidirler. Özelikle de yavru iken alınırsa, çok iyi bir dost olabilir. Kelime hazneleri genel olarak aralarda görüldüğü gibi sınırlı sayıdadır. Ev ortamında bakacaksanız, mutlaka uygun bir kafese koymanız gerekmektedir. Günün büyük bir kısmını, kafes dışında egzersiz tüneğinde geçirmesi daha doğru olacaktır. Ortalama ömürleri 55-60 yıl arasında değişmektedir.

  Sultan papağanı: Vatanları Avustralya’dır. 19. yüzyıldan itibaren, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılmışlardır. Son derece uyumlu bir tabiatları bulunmaktadır. Muhabbet kuşu vb. diğer cinslerle bile birlikte yaşamlarını sürdüre bilirler. Kibar duruşları, uysal davranışları, kolay bakımları ile insanların gözdesi haline gelmişlerdir. Boyları 30-32 cm. civarında olup, ortalama ömürleri 15-20 yıldır. Yavruyken alındıklarında kolay uyum sağlarlar. Konuşma yetenekleri 15-20 kelime ile sınırlıdır.

  Afrika gri papağanı: En iyi konuşma yeteneğine sahip papağanların başında gelir. Orta Afrika Kıtasında bulunurlar. Çok iyi bir arkadaş, evcilleştirildiğinde son derece uyumlu bir aile ferdi ve can yoldaşı olabiliyorlar. Boyları 30-35 cm arasında değişmektedir. İyi bakıldıklarında, kafes ömürleri 90-100 yıla kadar çıkabiliyor. Kelime hazneleri 900-1000 kelimeye kadar genişleyebilir.

  Sülfür kakadu papağanı: Anavatanları Endonezya’dır. Aşırı ilgiye ihtiyaç duyan papağanlardır. Doğal ortamda sürüler halinde yaşamlarını sürdüren kakadular, kendini ailenin bir ferdi olarak kabul ettiğinden devamlı ilgi odağı  olmak istemektedir. Bu sebeple bakımları bir hayli zordur. Boyları 28-30 cm olup, ortalama ömürleri 45-50 yıldır. Kelime hazneleri birkaç kelimeden ibaredir.

  Rosella Pyatycercus eximinus papağanı: Avusturalya bu türün anavatanıdır. Boyları 30-35 cm olan rosellaların ortalama ömrü 13-18 yıldır. Dişilerin baş ve göğüs bölgelerindeki kırmızılık daha az ve daha donuktur biçimdedir. Konuşma yetenekleri yoktur bazısında varsa da çok sınırlıdır.

  ]]>
  Papağan Çeşitleri https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-cesitleri.html Mon, 22 Oct 2018 17:21:08 +0000 Papağan çeşitleri, Kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan bir kuş türüdür. Ayrıca bu kuş türlerinden bazıları konuştuklarımızı tekrar edebilirler. Şimdi o kuşlara bir göz atalım: Papağan çeşitleri, Kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan bir kuş türüdür. Ayrıca bu kuş türlerinden bazıları konuştuklarımızı tekrar edebilirler. Şimdi o kuşlara bir göz atalım:

  İsin ve özellikleri ile papağan çeşitleri,

  Kongo, kırmızı kuyruk, Boyları 33 cm olan bu papağan türü 60 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Konuşma yetenekleri oldukça yüksektir ve bu yetenekleri sayesinde dünyada en çok tercih edilen papağan çeşitidirler. Bu güzel özelliğinin yanı sıra tüy yola gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. 

  Timneh, bordo kuyruk, Kongo papağan çeşidi gibi 60 yıla kadar yaşayabilen bu türlerin boyları ortalama 30 cm'dir.Kongo papağandan renginin farklı olmasıyla ayrılmaktadır. Üst gagasının üstünde açık renkli bir kısım vardır. Tüylerinin rengi ise daha koyudur ve kuyruğunun rengi de siyah-bordodur.Türdaşıyla benzerlik gösteren bu papağanın tüy yola özelliği bir önceki göre daha azdır. Kolay evcilleştirilebilen bir papağan türüdür. 

  Lori, Geveze Lori olarak da bilinen bir papağan çeşididir. Çok canlı renklere sahiptir. 35 yıl kadar ömrü olan lorilerin boyları 30 cm'dir. Meyve türü ile beslendiğinden dolayı da bakımı biraz zordur. Lorilerin de kendi içerisinde birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlar Mavi Çizgili Lori ve Gökkuşağı Lori'dir. Mavi Çizgili Lori genel anlamda üst tarafta belirttiğimiz özelliklere sahiptir. Gökkuşağı Lori'nin ise bir farkı bulunmaktadır o da boyunun 26 cm olmasıdır
  Mavi Alıntı Amazon, Boyları 34 cm'dir ve ortalama 40 yıl ömürleri vardır. Bakımları zordur. Hormonal değişiklikler zamanında oldukça agresif olabilmektedirler. 

  Sarı Alıntı Amazon, Türlerinin arasında en fazla konuşma yeteneğine sahiptirler. Boyları 36 cm'dir ve ortalama ömürleri 40 yıldır. Diğer bütün amazon papağan türleri gibi hormonal değişiklikzamanlarında agresif olurlar. 

  Jardine Papağan, Hem boyları hem de konuşma yetenekleri oldukça düşüktür. 28 cm boya sahiptirler ve ortalama 40 yıl yaşayabilmektedirler. 

  Sarı lacivert ara, 85 cm boyları vardır ve ortalama 80 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Bu türü eğitmek oldukça zordur. Boylarının uzun olmasından kaynaklı sadece tecrübeliler tarafından tercih edilmektedirler. Ses seviyeleri de oldukça yüksek bir papağan çeşididir. Bunun yanı sıra konuşma yetenekleri de bir o kadar düşüktür. 

  Beyaz Kakadu, Boyları 45 cm'dir ve 40 yıl kadar ömürleri vardır. Kakadu ailesinin en iri üyesidir. Kolay evcilleştirilebilir. Ancak ses seviyeleri oldukça yüksektir ve iyi bir eğitim verilmesi şarttır.Kakaduların diğer türü d Sülfür Kakadu'dur. Bu türün boyu 50 cm'dir. Diğer özellikleri ile Beyaz Kakadu ile kesişmektedir.

  Konur, Konur türü birkaç tanedir. Bunlardan biri olan Güneş Konur 35cm boy, 25 yıl ömre sahiptir.Kolay evcilleştirilebilir ancak konuşma yeteri düşüktür. Diğer tür ise Patagonya Konur'dur. Boyları 45 cm, ömürleri 15 yıldır. Diğer özellikleri Güneş Konur ile aynıdır. 

  Rozella, Bakımı kolaydır ve çok canlı renklere sahiptir. Konuşma yeteri olmayan bu türün boyları 26 cm, ömürleri 15 yıldır. 

  Senegal Papağanı , 23 cm boy ve 25 yıl ömre sahiptirler. Oldukça hırçın ve eğitimi zordur. 

  İskender Papağanı , 58 cm boy ve 35 yıl ömre sahiptirler. Islık çalıp 1-2 kelime söyleyebiliyorlar. 

  Sultan Papağanı , 12 yıl ömre ve 32 cm boya sahiptirler. Özellikleri İskender Papağanı ile aynıdır. 

  Cennet, İnsanı rahatsız eden bir sese sahiptirler. 10 yıl ömürleri ve 15 cm boyları vardır. Konuşma yetenekleri yoktur. 

  Eklektüs, Erkek olanları daha çok yeşil renkteyken dişileri parlak renktedirler.Bu papağan çeşidinin boyları 35 cm'd]]> Lori Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/lori-papagan.html Mon, 22 Oct 2018 18:41:11 +0000 Lori Papağan, Bu papağan türünün Latince adı Lorius garrulus'dur. Lori papağanın Ana vatanı Endonezyadır. doğal yaşam alanları ise Maluku'nun ormanlarıdır. Yaklaşık olarak otuz santimetre boyuna gelen geveze lori papağanlar Lori Papağan, Bu papağan türünün Latince adı Lorius garrulus'dur. Lori papağanın Ana vatanı Endonezyadır. doğal yaşam alanları ise Maluku'nun ormanlarıdır. Yaklaşık olarak otuz santimetre boyuna gelen geveze lori papağanları çok gürültülü olmaları ile bilinmektedirler bu papağanların tek olumsuz yönleri budur. 

  Lori Papağanlarının Genel Özellikleri,

  Papağangiller ailesinde yer alır. Tam üç farklı alt çeşidi  bulunur bunlar; lorius garrulus morotaianus, lorius garrulus flavopalliatus ve lorius garrulus garrulusdur. Lori papağanlarının yaşam süreleri tam yirmi beş yıldır. Yavru lori papağanları ise tam yirmi sekiz günlük bir kuluçkadan sonra yumurtadan çıkar ve tüylenmeleri tam ayı bulur. Çeşitli birçok lori turuncu gaga ve kırmızı renkli başa sahip olur. Gözlerinin etrafında bir grilik vardır. Sırt kısımlarında ise sarı tüylerin özellikleri ve sıklığı değişkenlik göstermektedir. Lori papağanlarının pençeleri ve ayakları ise gri  renkte olur. 

  Lori Papağanların Beslenmesi

  Lori papağanları doğal ortamlarında meyve ve tohum ile beslenmektedirler. Ev ortamında bakılan loriler yine bu şekilde beslenirler. Çok az miktarda yeşil sebze, meyve ve yine az miktarda tohum ile beslenmektedirler. Bunların yanı sıra un kurtları gibi canlılarda verebilirsiniz. 

  Lori Papağan Bakım

  Lori papağanlarının evde bakımı oldukça kolay olur ama geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Buna çok dikkat etmek gerekir. Lori papağanları çok meraklı ve ilgi çekici olurlar. Konuşmaları çok kolaydır çok kolay kelime öğrenir ve sizinle birlikte tekrar eder. 
  ]]>
  Afrika Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/afrika-papagani.html Tue, 23 Oct 2018 01:09:36 +0000 Afrika Papağanı, Jako olarak tanınan bu papağan, ''Afrika Gri Papağanı, Amazon Papağanı'' olarak da bilinmektedir. Kuş familyasından olan bu canlının ana vatanı Afrika'dır. Rengi gri olmasına rağmen diğer alt türlerinin fark Afrika Papağanı, Jako olarak tanınan bu papağan, ''Afrika Gri Papağanı, Amazon Papağanı'' olarak da bilinmektedir. Kuş familyasından olan bu canlının ana vatanı Afrika'dır. Rengi gri olmasına rağmen diğer alt türlerinin farklı tonlarda renkleri vardır. Oyunculukları ve konuşma yetenekleri ön plandadır. Kuyruklarındaki kırmızı renkteki belirli tüy sadece kendilerine has bir özelliktir. Muhteşem sağlamlıkta gagalarının varlığı son derece sert gıdalarını kırmada çekiç görevi görmektedir. Dillerini gayet iyi kullandıkları için besinlerini tüketmede zorluk çekmezler. Her türlü tropikal meyve, sebze, kuru yemiş, bitki tohumları menüleri arasındadır.

  Afrika Papağanı Özellikleri

  Orta boyutlara sahiptir. Bu ölçü 30-35 cm'dir. Kırmızı ve bordo renk kuyruğu vardır. Araştırmalara göre en zeki papağan olduğu söylenilir. Konuşma kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Kelime hazneleri geniş olduğundan sorulara cevap verebilme kapasitesine sahiplerdir. Doğal yaşam alanlarında bulunan tohum, palmiye cevizi ve meyvelerle beslenirler. Salyangozları da severler. Papağanlar arasında en çok taklit yapma zekası olan kuştur. Ortalama yaşam süreleri 80-90 senedir. Tüy yolma ve davranış bozukluğu gözlemlenebilir. Yaşamları için devasa Afrika ormanlarına ihtiyaçları vardır. Evcilleştirilmeye yavruyken kısmen uyum sağlayabilir. Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesindedir.

  Afrika Papağanı Diğer Alt Türleri:

  Kongo Jakosu: Fildişi sahillerinin güneydoğusundan Batı Kenya, Kuzeybatı Tanzanya, Güney Zaire ve Kuzey Angola'da yaşam sürdürürler. Parlak gri tüylü, siyah gagalı, kırmızı kuyruklu, yaklaşık 33 cm boyutundaki türlerdir. Kongo havzasının olduğu bölgelerdeki yağmur ormanları alanlarında yaşamını sürdürmeyi, yeşille iç içe olmayı severler.

  Timneh Jakosu: Batı Afrika Yukarı Gine ormanlarında Sierra Leone, Güney Maliden Fildişi sahillerine uzanan coğrafya alanında yaşarlar. Daha rahatlıkla konuşabilen türdür. Koyu gri renktedir. Kuyruğu kestane rengidir. Sıcak iklim coğrafyasını seven türlerdir.

  ]]>
  Sevda Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/sevda-papagani.html Tue, 23 Oct 2018 10:52:34 +0000 Sevda papağanı, sevda papağanı cennet papağanıyla aynı tür papağanlardır. Ülkemizde bu papağanlarla ilgili bir isim anlaşmazlığı olsa da her iki papağan cinsi aynıdır. Satış olarak ikisi farklı türler olarak Sevda papağanı, sevda papağanı cennet papağanıyla aynı tür papağanlardır. Ülkemizde bu papağanlarla ilgili bir isim anlaşmazlığı olsa da her iki papağan cinsi aynıdır. Satış olarak ikisi farklı türler olarak satılsa da aslında tüm özellikleri hemen hemen aynıdır. Sadece renklerinde değişiklik olabilir. Afrika kökenli olan bir kuş türüdür. Nemli ve sıcak iklimden hoşlanan, tohumlarla beslenen sevda papağanı, daha çok Hint Okyanusu adalarında yaşar. Sosyal bir yapıya sahip olan sevda papağanının çift olarak yetiştirilmesi gerekir. Tek başına olduğunda daha fazla ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyar. Papağanın bulunduğu kafesin geniş olması gerekir. Müzik çaldığında müziğe eşlik eden papağan, 12-19 santim uzunluğunda, 40-60 gram ağırlığındadır. Yaklaşık 10-15 yıl ömürlü olan sevda papağanı gagası keskin ve sivridir. Parlak ve yeşil tüyleri, küt kuyrukları vardır. Bilindik 30'dan fazla türü bulunmaktadır. Konuşma kabiliyeti kısıtlı olsa da uğraş verildiğinde öğrenme yetenekleri vardır. Örneğin adı söylendiğinde tepki gösterebilir. Sevda papağanlarının kesinlikle başka türlerle çiftleştirilmemesi gerekir. Eğer başka tür papağanlarla çiftleştirilirse yavrular ya ölür ya da sakat olur.

  Sevda papağanı cinsiyet ayrımı

  Sevda papağanlarında cinsiyet tayinin yapılabilmesi için DNA yöntemi kullanılmalıdır. Fakat bazı ayrımlar yine cinsiyet tayini için kullanılabilir. Dişi sevda papağanlarında kuyruklar genelde aynı uzunlukta ve düz biter. Erkek papağanlarda ise kuyruk daha oval bir yapıya sahiptir. Orta kısımdaki tüyler yan kısım tüylere nazaran daha uzundur. Dişi sevda papağanları tünediğinde ayak arası mesafesi erkek papağanlara nazaran daha fazladır. Dişi papağanların kafasının üst kısmı daha düz olurken, dişi papağanların kafası daha ovaldir. Bu gibi ayırımlar papağanda cinsiyet tayini yapmayı kolaylaştırabilir.

  Sevda papağanı yaş ayrımı

  Sevda papağanı beslemek isteyen kişiler papağanın evcilleşmesini ister. Yavru papağanlar büyük bir sabır karşılığında daha çabuk evcilleşir. Dolayısıyla evcilleştirmek isteyenler papağan henüz iki aylıkken bakmaya başlamalıdır. Papağanın yaşını tayin edebilmek için papağanın gagası ve gagasının üzerinde bulunan kahverengi banda bakılır. Yavru papağanlarda burun deliği daha belirgindir. Yavrularda gaga kahverengiye yakın turuncudur. Bu renk zamanla kırmızılaşır. Bu özellik kırmızı gagalı papağanlar içindir. Gagası beyaz olan sevda papağanlarında kahverengi olan gaga zamanla beyaza dönüşür. Gagası tamamen beyaz olduğunda bu papağanın 3 aylıktan daha büyük olduğuna işaret eder.

  Sevda papağanı kafes seçimi

  Tercih edilen kafes papağanın rahat etmesi için uygun olmalıdır. Tırmanmaya olanak sağlayacak şekilde yüksek olmalıdır. Papağanların uyuması için kafes içinde tünek bulunmalıdır. Yemi günlük yeteri kadar konulmalı ve suyla birlikte düzenli bir şekilde yenilenmelidir. Kafes temizliği ise haftada bir defa düzenli olmalıdır. Kafes tabanında doğal taş kullanıldığında temizliği daha kolay olacaktır.

  Sevda papağanı nasıl beslenir

  Yeni doğduklarında tüysüz ve ufak yapıda olan papağanlar, anne-babaları tarafından devamlı beslenir. Bunun içinde anne-baba papağanlar için günlük mama hazırlanması gerekir. Eğer anne-baba yavruya ilgi göstermiyorsa yavru papağan uygun mamalarla sahibi tarafından beslenmelidir. Büyükler için yeşil yapraklar, bitki tohumları ve meyveyle beslenebilir. Mısır, kabak çekirdeği, kırmızı darı, kenevir, ay çekirdeği, yulaf papağan beslenmesi için uygundur. Papağanın tüy dökme zamanında düzenli yulaf verilmesi gerekir. Yumurta, elma, muz, keten tohumu, taze fasulye, fıstık, pişmiş tavuk, ceviz, pirinç, yoğurt, kırmızı biber verilebilecek diğer besinler arasındadır. Muhabbet kuşları için kullanılan yemler sevda papağanları içinde uygundur. Günlük düzenli meyve-sebzeyle gerek duyulan vitamin ihtiyaçları düzenli karşılanmalıdır.

  Sevda papağanı eğitimi

  Sevda papağanı için önceden bakılacak ortam ayarlanmalıdır. Eşli y]]> Sultan Papağanı Üreme https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-ureme.html Tue, 23 Oct 2018 19:21:34 +0000 Sultan Papağanı Üreme, papağan türleri içerisinde sempatik yapısıyla en çok tercih edilen ve en çok sevilen türlerden bir tanesidir. Sultan Papağanı, özel bir ilgi ve bakım gerektiren papağan türüdür. Kökeni Avustralya ola Sultan Papağanı Üreme, papağan türleri içerisinde sempatik yapısıyla en çok tercih edilen ve en çok sevilen türlerden bir tanesidir. Sultan Papağanı, özel bir ilgi ve bakım gerektiren papağan türüdür. Kökeni Avustralya olan Sultan Papağanları Hollanda üstünden ülkemize getirilmiştir. Sultan Papağanı alındığı günden itibaren ona gösterilen ilgi ve sevgi ile sahibi le iletişim sağlayabilecek bir canlıdır. Sultan Papağanının sekiz türünün olduğu bilinmektedir. Bu türlerden bazıları ise melezdir. Bakımı çok basit olan Sultan Papağanın beslenmesinde dikkatli davranmak önemlidir. Sultan Papağanını diğer kuş türlerinden ayıran özelliği evcilleşme ve konuşmaya olan yatkınlığı ile diğer kuş türlerine göre daha az ötmesidir. En az rastlanan Sultan Papağanı türü Albino iken, diğer türler ise Grey, Whiteface, Pied, Pearl Lutino, Cinnamon, ve Silver’dir. 


  Sultan Papağanı Üreme Nasıl Olur

  Cinsiyet ayrımını ötüşünden anlamak mümkün olmaktadır. Erkek papağan dişiyi çiftleşmeye ikna etmek için değişik biçimlerde yüksek veya alçak seslerde de uyumlu sesler çıkartmaktadır. Bazı zamanlarda ise dizeler halinde sesler çıkartıp öterler. Sultan papağanlarını 9 aylık kadar olduklarında cinsiyetlerini ayırmak daha kolay olmaktadır. Erkek papağan dişiye kurlarına yaklaşık olarak 6 aylıkken başlamaktadır. Sultan Papağanların üreme döneminden önce papağanların ortamını bu olaya hazırlayıp, belki çiftleşme dönemini erkene almak gerekebilir. Bunun için öncelik ile kuşların beslenmesine dikkat etmek ve yumurta maması ile kuşların takviye edilmesi gereklidir. Bu dönemlerde oda içinin ısı değeri sabit tutulmalı kafesin ışık alma süresi her gün ortalama olarak 14 saat civarında olması gerekir. Oda sıcaklığını 25-30 derece arası, nem oranı da %55 tutulmalıdır. Kuluçka dönemi sultan papağanlarında 18-20 gün kadar sürmektedir. Genellik ile yumurta içerisinde sağlıklı gelişen bir sultan civcivi 17. gün yumurta içerisinde canlanır ve ses vermeye başlamaktadır. 

  Bundan sonra 48 saat içerisinde yumurtadan çıkar. Kuluçka dönemi içerisinde kuşlar için düzenli beslenme ve banyo yapma ihtiyaçlarını karşılamanın dışında yapabilecek başka bir şey bulunmaz. Bu kuluçka döneminin olabildiği kadar durağan geçmesi iyi olmaktadır. Son yumurtadan 25 gün sonra çıkmayan yumurtalar kafesteki yuvalıktan alınarak, dikkatli bir şekilde içine bakılmalıdır. Yumurtalar için sorunun ne olduğu anlaşılması için. Yumurtalardan yavruların çıkmasından sonra, anne baba hemen yavruları beslemeye başlayacaklardır. Kuluçka döneminde kafes içinde yumurta haşlanmış patates ve sebze, maması, meyvenin hazır bulunması, anne ve babanın işini kolaylaştırmaktadır. 
  ]]>
  Kakadu Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/kakadu-papagani.html Wed, 24 Oct 2018 06:28:15 +0000 Kakadu papağanı, kakadugiller (Cacatuidae) familyası içinde bulunan papağan türleridir. Güney Pasifik Adaları, Avustralya, Malaka Yarımadası, Solomon Adaları kakadu papağanlarının anavatanıdır. Bu türdeki papağanlarda aralar Kakadu papağanı, kakadugiller (Cacatuidae) familyası içinde bulunan papağan türleridir. Güney Pasifik Adaları, Avustralya, Malaka Yarımadası, Solomon Adaları kakadu papağanlarının anavatanıdır. Bu türdeki papağanlarda aralarında 17 farklı türe ayrılır. Doğada ağaç kovukları, ağaçlar yaşam alanlarını oluşturur. Yuvaları ağaç kovuklarında olur. Çoğunlukla geniş sürüler halinde uçarlar, yaşam sürerler. Yaşam süreleri yaklaşık 20-50 yıl kadardır. Bildiğimiz sultan papağanları da kakadu papağanı türlerinden biridir. Ayrıca pembe kakadu, sarı kuyruklu kakadu, palmiye kakadu, goffin kakadu gibi bilinen rağbet gören türleri vardır.

  Kakadu papağanı genellikle beyaz renkte olur. Ancak renk özellikleri bakımından farklı türlerde bulunur. Pembe ve siyah renkte kakadu papağanı beyazdan sonra en fazla görülen renktir. Bu papağanların başlarındaki kalkık tüyleri ırkın karakteristik özelliklerinden biridir. Bu kalkık tüyler bazı türlerde devamlı kalkık şekilde dururken, bazılarında ortama göre kalkık olabilir. Kakadu papağanı insanlarla en iyi ilişki kurabilen papağan türüdür.

  Kakadu papağanı karakteristik özellikleri

  İnsanlarla iyi iletişim kurması bu papağanların en önemli özelliğidir. Sevecen bir yapısı olduğu için, kendini de sevdirmeyi kolayca başarır. Bunun dışında çevresine karşı meraklı olurlar, oyuncu bir yapıya sahiptirler. Ancak ilgi görmeyi çok severler Kakadu papağanınız varsa onları bir köşede unutmamalısınız. Bu papağanların kemirmeyi çok sevdiklerini de belirtelim. Eğer evde bakıyorsanız, mutlaka bu ihtiyaçlarını karşılayacak oyun alanları bulunmalıdır. Sahiplerine karşı çok bağımlı olurlar. Ancak bunun sağlanması için, iyi bir davranış eğitimi almaları da gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman kakadu papağanı ile sorunlar yaşayabilirsiniz.

  Konuşma yeteneği: Kakadu papağanı genel olarak konuşma yeteneği fazla gelişmiş türler değildir. Ancak yavru iken alır ve eğitiminde ısrarcı olursanız, elbette konulabilirler. Ancak hem eğitim almaları zor olur, hem de kelime haznesi dar olur. Buna rağmen meraklı kakadu sahipleri papağanlarına çok sayıda kelime öğretebiliyor. Aynı zamanda taklit yapabiliyorlar. Kapı zilini, zil sesini, ıslık çalmayı çok kolay öğreniyorlar.

  Kakadu papağanı beslenme: Papağan türleri gibi kakadularda meyveler ve tohumlarla beslenirler. Çilek, dut, böğürtlen, üzüm en fazla sevdikleri meyvelerdir. Evde beslediğiniz kakadu papağanına % 30 oranında tohum ve çekirdek içeren bir beslenme, kalan kısmı meyvelerden oluşan bir beslenme diyeti verebilirsiniz. Bu papağanınızın sağlıklı beslenmesine yeterli olur. İsterseniz papağanlar için satışa sunulan karışık tohumlardan oluşan yemi kullanır, meyveleri taze olarak verebilirsiniz. Güçlü ve kıvrık gagalarıyla kabuklu yemişleri kolayca kırabilir. Doğada yaşayanlar gagalarını ağaç kökleri ve kabukları altındaki böcek larvalarını çıkarmak için kullanır. Dilleri adeta bir solucan gibi hareket eder ve papağanın beslenmesinde yardımcısı olur.

  Kakadu papağanı bakım koşulları

  Evde beslemek için tercihiniz kakadu papağanı olursa, biraz zorlanacağınızı söyleyebiliriz. Kakadu papağanı için geniş bir alan sunmalı, ona oyuncak seçenekleri vermelisiniz. Kafesleri mutlaka büyük olmalıdır. Papağanınızı serbest şekilde de dolaştırabilirsiniz. Ama çok meraklı bir papağan oldukları için bunda sorun yaşayabilirsiniz. En uygunu çok büyük bir kafesle, bol miktarda oyuncağı olmasıdır. Bir kakadu papağanı almayı düşünürseniz, türlerine göre çok farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. 
  ]]>
  Papağanın Özellikleri https://www.papaganlar.gen.tr/papaganin-ozellikleri.html Wed, 24 Oct 2018 18:48:02 +0000 Papağanın özellikleri, Kıvrık gagalı, parlak ve renkli tüylü bir kuş türüdür. Tüyleri genelde yeşil olmakla birlikte kırmızı, sarı, siyah, mavi renklerde olabilmektedir. Dili kalındır. Papağanlar Asya, Amerika, Avustralya Papağanın özellikleri, Kıvrık gagalı, parlak ve renkli tüylü bir kuş türüdür. Tüyleri genelde yeşil olmakla birlikte kırmızı, sarı, siyah, mavi renklerde olabilmektedir. Dili kalındır. Papağanlar Asya, Amerika, Avustralya, Afrika gibi kıtaların sıcak iklimli bölgelerinde yaşayan bir kuş olup, sesleri taklit yeteneği vardır. Konuşulanları  da taklit edenleri vardır. İnsanlardan duyduklarını güçlü hafızaları ile ezberleyerek tekrar ederler. Bunu yaparken sözcüğün idrakinde olarak söyledikleri düşünülmemektedir. Sözcükleri anlamadan, konuşurlar, ayakları kısadır. Üçü önde biri arkada olmak üzere dörder parmağı vardır. Parmak araları zarla birbirine bağlıdır. Tırmanma ve asılmalarda çoğu zaman gagalarını kullanırlar. Bu sayede hızlı hareket imkanı bulurlar. Üst gagaları alt gagaya göre daha hareketlidir. Üst gaga ile yiyeceği kavrar alt gaga ile yiyeceği tutar, kırar, yer. Dilleri kısa, sert ve kalındır. Gagaları sayesinde kabuklu yiyecekleri kolayca kabuğunu çıkarıp yiyebilirler. Papağanların kanatları genel itibariyle kısadır. Kanat ucundaki tüyleri ve kuyruk tüyleri daha uzundur. Genelde çift olarak veya sürü halinde doğada yaşarlar. Yuvalarını genelde ağaçlara yaparlar. Dişi papağan yılda 2-3 yumurta yapabilir. Günümüzde papağanlar konuşma taklidi yeteneği olması ve güzel görünümleri nedeniyle ev, iş yeri ortamlarında kafeste de yaşayabilmektedirler. Özellikle dinlenme ve yemek yeme zamanlarında olmak üzere sakin yaratılışlı hayvanlardır. Papağanlar çiçek ve meyve tohum ve tomurcuklarını yiyerek beslenirler. Etcil beslenenleri de vardır. (kurt,solucan vs) Papağanların bir çok türü vardır.

  Papağan özellikleri nelerdir

  Papağanların Türleri:

  Jako, Muhabbet Kuşu, Amazon, Kakadu, Lori, Cennet Papağanı, Ara, Sultan Papağanı papağan türlerinden bazılarıdır. Türkiye'de ise Yeşil Papağan ve İskender Papağanı türleri tabiatta yaşayabilmektedir. Papağanların 300 den fazla türü olduğu söylenebilir. Bu papağanlar sabırla ve ilgiyle bakılırsa konuşmaları anlaşılır düzeyde taklit edebilirler. Diğer kuşlara göre beyin düzeyleri daha iyidir. Bazı durumlarda sebep-sonuç ilişkisi kurabilirler. Papağanlar 70 yıla kadar yaşayabilirler. Ortalama 30-40 yıl yaşarlar. Papağanların bütün türleri yumurtlamak suretiyle çoğalmaktadır.

  Papağanların Sınıflandırılması: Papağanlar dil yapısına göre iki sınıf olarak değerlendirilmektedir.

  1.Kaygan dilliler; ceviz ve meyve yerler.

  2.Fırça dilliler; tohum, tomurcuk yerler.

  Papağanların Familyası: Psittacidae;332 tür vardır. Alt familyası Loriinae'nin 12 cinsi 53 türü vardır. Alt familyası Psittacinae'nin 9 oymağı vardır.

  Papağanların fiyatları: Piyasada türüne ve yaşına göre 200 TL'den başlayarak 5000 TL'yi aşan fiyatlarda bulunabilir.
  ]]>
  Sultan Papağanı Türleri https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-turleri.html Thu, 25 Oct 2018 06:51:34 +0000 Sultan papağanı türleri; sultan papağanı papağan türleri arasında sevecen ve en çok tercih edilen ve en çok sevilen türlerden biridir. Sultan papağan kakadugiller familyasına ait olan gri, beyaz ve sarı renkleri bulunan evde yeti Sultan papağanı türleri; sultan papağanı papağan türleri arasında sevecen ve en çok tercih edilen ve en çok sevilen türlerden biridir. Sultan papağan kakadugiller familyasına ait olan gri, beyaz ve sarı renkleri bulunan evde yetiştirilebilen bir kakadu papağanı türüdür. Yanak ve kulak bölgesinde bulunan turuncu tüyleri sayesinde ayırt etmemiz kolay olur. Bu turuncu tüyler soluk renkte olursa dişi, koyu renkte olursa erkek olduğunu ayırt edebiliriz. Ama kesin olarak cinsiyetini ayırt etmek için farklı yöntemlerden de yararlanabiliriz. Genellikle erkeğinin göz çevresi sarı tüylerle  çevrili dişisinin ise beyaz ve gri renkte tüylerle kaplıdır. Erkek olanlar konuşturulduklarından, oldukça rağbet görürler. Ancak beslerken bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Ama erkek papağanlar kafeste kapalı kalmayı sevmezler. Ancak kalabalıkta bulunmaktan çok hoşlanırlar.  Bilindiği üzere sultan papağanın 8 türü olduğu bilinmekte ve bunlardan bazılarının melez olduğu bilinmektedir. Biz burada altı türünden bahsedeceğiz. Sultan papağanı diğer papağan türlerinden ayıran en belirgin özelliği evcil olmaları ve diğer papağan türleri ile karşılaştırıldığında daha az ötmeleridir. Sultan papağanın en ender rastlanan türü "Albino " iken diğer türleri ise Grey, Pearl Lutino, White face, Cinnamon, Pied ve Silver' dir. 

  Sultan papağan türleri; 

  Lutino sultan papağanı; beyaz renkli olup, yanağında turuncu renk beneği olan cinstir. Sarı pigmentleri de bulunmaktadır. Ayakları pembe renktedir. Lutino sultan papağanı cinsinin renklerine bakarak cinsiyetini ayırımı yapmak çok zordur.

  Cınnamon sultan papağanı; cinnamon'lar isimlerini kahverengimsi gri renklerinden dolayı alırlar. Kanatlarının  kenarlarında beyaz şeritleri vardır. Cinsiyetlerini yüzlerinin renginden anlamak mümkündür. Erkeklerin yüzleri açık renk olur. 
  ortamlardan hoşlanıorlar. 

  Normal grey sultan papağanı; sultan papağan türleri arasında diğer tüm mutasyonların atası olarak bilinir. Olgun dişi ile erkek papağanı yüz renklerinden ayırmak mümkündür. Normal grey sultan papağanı yavru iken dişisi de erkek olanı da dişi gibi gözükür. Ama erkek olan olgunlaştıkça yüz rengi açılır ve cinsiyetini anlamak mümkün olur. 

  Pearl sultan papağanı; pearl papağanın sırtında, kanatlarında ve ensesinde taneler vardır. Tonlara göre sarı ve altın pearl diye adlandırılır. White face olan pearl sultanlar, gümüş pearl diyede isimlendirilir. Erkek pearl sultanları olgunlaştıklarında renk değiştirir. 

  Pıed sultan papağanı; gövde renk tonu beyaz ve sarı renkler arasında olup, kanatlarında simetri derecesinde koyu renkte işaretler vardır. 3 çeşidi bulunmaktadır. Light pied ( daha çok gri ve tarçın renkler hakimdir. Vücutlarında sarılık azdır). Heavy pied (Vücudunda daha çok sarı renk hakimdir, işaretler azdır). Clear pied (daha çok lutino ile karıştırılan bu sultanlarda, işaret yok denecek kadar azdır. Koyu renk ayaklarında pied papağan oldukları anlaşılır). 

  White face sultan papağanı; gri ve beyaz renklerde olup, yanak kısmında benekleri bulunmamaktadır. Erkekler whıte face sultan olgunlaştığı zaman yüz renkleri beyaza döner. 
  ]]>
  Jako Papağan Çiftleşmesi https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-ciftlesmesi.html Thu, 25 Oct 2018 23:07:49 +0000 Jako Papağan Çiftleşmesi, Jako papağan Afrika gri papağanı papağangiller familyasında orta büyüklükte bir papağan türüdür ve Türkiye’deki adı da gri papağandır. Jako papağan 30-35 cm boylarında gri ve siyah tonlard Jako Papağan Çiftleşmesi, Jako papağan Afrika gri papağanı papağangiller familyasında orta büyüklükte bir papağan türüdür ve Türkiye’deki adı da gri papağandır. Jako papağan 30-35 cm boylarında gri ve siyah tonlarda kuyruğu uzun kırmızı veya bordo renklerdedir. Jako papağının konuşma yeteneği oldukça gelişmiştir, iyi bir bakım ve ilgide 1000 kelimeye kadar ezberleyebildiği gibi sorulan sorulara da mantıklı cevap verdiği bilinmektedir. Batı ve orta Afrika’nın ikincil yağmur ormanlarının Endemik türlerinden olan jako papağanı meyve, tohum, palmiye tohumu hatta salyangoz ile beslenmektedir. Jako papağanı 80-90 yıla kadar yaşadıkları bilinir.

  Jako Papağanı çiftleşmesi nasıl olur Jako papağanları 4-5 yaşlarına geldiklerinde ergin leşmiş cinselliğe ulaşmış oldukları bilinir. Bu erginlik bazen daha ileri yaşlara kadar aşabilir ve ortalama 3-5 yumurta bırakırlar. Jako papağanının çiftleştirilmesi ilk olarak papağanların birbirini tanımaları sağlanır. Jako papağanı çiftleşeceği eş ile tanıştırılmadan önce evde çiftleşecek papağanlar bir ay süreyle gözlem altında tutulmalıdır. Eşleşecek Jako papağanlarının sağlık sorunu olmadığı anlaşılınca papağanlar ayrı kafeslere konulur ve aynı odada fakat uzak mesafeli yerlere konulur. Kafesler aynı odada bulundurmalı ve birbirine alışmalarını sağlamak gerekir. Kafesler yaklaşık 10 gün sonra yan yana getirilir. Jako papağanları eğer ki agrasif değiller sakin davranıyorlar ise çiftleşme dönemi gelmiş demektir. Bu durumda eşleştirme başarılı olacak demektir. Aynı zamanda Jako papağanları birbirine kafes tellerinde öpüşmeleri, yiyecek ikram etmeleri de çiftler arasındaki uyum göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çiftleşmeleri için kafese konulan papağanlara bu sürede çok fazla müdahale etmemek gerekir. Çiftleşecek papağanların kafesinin içerisine tünek, yemlik, yuvalık, oyuncak gibi jako papağanlarının rahat edebileceği gibi bir ortam hazırlanmalıdır. Bu kafes papağanların boyuna göre orta boy veya büyük boy kafes olmalı ve çiftleşecek papağanları bu kafesin içine konulur. Çiftleşecek Jako papağanları aynı anda ve akşam saatinde, uykuya yatmalarından önce konulmalıdır. Kafese konulan papağanlar asla rahatsız edilmemeli mümkünse kafes fazla kullanılmayan bir odaya konulur ve yem değiştirme, kafes temizliği hep aynı saate yapılır. Çiftleşecek papağanları fazla rahatsız etmemek gerekir, rahatsız edilmekten hoşlanmazlar.

  Kuluçka Dönemleri: Jako papağanları Eylül ve temmuz ayları arasında jako papağanlarının kuluçka dönemleridir. Kuluçkalık dönem papağanların boyutlarına göre değişmekte ve küçük boyuttaki papağanların kuluçka süresi 18-20 gün, orta boyda olan jako papağanların kuluçka dönemi ise 21-25 gün daha büyük papağanlarda ise 26-28 gün olmaktadır.


  ]]>
  Cennet Papağanı Bakımı https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-bakimi.html Fri, 26 Oct 2018 09:27:24 +0000 Cennet papağanı bakımı, Cennet papağanları çok aktif, her daim hareketi olan, kemirmeyi ve çiğnemeyi seven kuşlardır. Bu sebep ile takip edilmesi gereken kuşlardır. Cennet papağanlarının çok tiz bir sesi vardır. Irklarında 3 Cennet papağanı bakımı, Cennet papağanları çok aktif, her daim hareketi olan, kemirmeyi ve çiğnemeyi seven kuşlardır. Bu sebep ile takip edilmesi gereken kuşlardır. Cennet papağanlarının çok tiz bir sesi vardır. Irklarında 32 farklı renkte papağan mevcuttur. Cennet papağanları gördüğü ve duyduğu her şeye tepki gösterir ve ilgi bekler. Cennet papağanları için kafesin içerisine koyulan oyuncaklar çok önemlidir. Cennet papağanları yaklaşık olarak 10 yıl yaşarlar. 

  Cennet Papağanı Üremesi,

  Cennet papağanları geniş ve içerisinde rahatça dolaşabilecekleri bir kafese gereksinim duyarlar. Kafes olabildiğince yüksek olmalıdır. Cennet papağanı tırmanmayı sevdiği için kafesin telleri yatay olmalıdır. Kafesin en üst yerinde cennet papağanının sürekli durabileceği bir tünek olmalıdır. Cennet papağanı bu tünekte uyur ve dinlenir. Kafese koyulan salıncak cennet papağanının uyuması için uygun olmayacağı için tünek tercih edilmelidir. Cennet papağanı uku esnasında dengesini kaybederek salıncaktan düşebilir. Cennet papağanı eğer alışır ise hasır yuvada da uyumaktan zevk alır ve yuvasına dışkı yapmaz. Cennet papağanının yemi günlük yiyebileceği kadar koyulmalıdır. Cennet papağanlarına bitki tohumları, yeşil yapraklar, meyveler verilebileceği gibi özel üretilmiş hazır yemler de verilebilir. Ancak sadece hazır yem cennet papağanının beslenmesi için yeterli değildir. Cennet papağanının tüy dökme zamanlarında yulaf verilebilir. Suyu ve yemi günlük değiştirilmelidir. Cennet papağanı sürekli kafes içerisinde dolaştığı için kafesin tellerinde dışkı lekeleri meydana gelebilir. Bu sebep ile kafesin telleri kafesin tabanı ile birlikte haftada bir defa temizlenmelidir. Eğer kafesin tabanı telli ise tabana doğal talaş yayılarak kafesin temizliğinin kolay olması sağlanabilir. Cennet papağanları üreme dönemlerinde birbirlerine kur yaparken sesleri daha yüksek çıkmaktadır. Yine üreme dönemlerinde asabi olmaktadırlar. Üreme dönemlerinde kafesin içerisine yuvalık takılabilir. Bu yuvalığın içerisine talaş koyulabilir. 
  Cennet Papağanı  Konuşur mu

  Cennet papağanlarına ilgi gösterildiğinde çok az da olsa kelime öğrenebilirler ve konuşabilirler. Ancak bu papağanların konuşma özellikleri yok denecek kadar az olmakla birlikte konuştukları kelime sayısı birkaç kelimeden öteye geçememektedir. Cennet papağanları özellikle sabahları çok fazla ötmektedir. Kafesin üzeri bir bez ile örtülmemelidir. Bu papağanlar ilk zamanlarda çok fazla rahatsız edilmemelidir. Cennet papağanının kafesi için uygun bir yer seçilmeli ve kafesin yerinin değiştirilmemesine özen gösterilmelidir. İlk zamanlarda kafese el sokulmamalıdır. Cennet papağanı alıştıktan sonra el ile yem verilebilir. Cennet papağanları günlük mutlaka birkaç saat kafesin dışında olmalıdır. Çünkü uçarak kanat egzersizleri yapması gerekmektedir. Cennet papağanları banyo yapmaktan çok zevk almaktadır. Bu sebep ile kafeslerinde özellikle yaz aylarında bir banyoluk bulundurulmalıdır. Küçük yaştaki cennet papağanının evcilleştirilmesi daha kolay iken yetişkin olan bir cennet papağanının evcilleştirilmesi neredeyse imkansız olabilmektir. 

  ]]>
  Sultan Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani.html Sat, 27 Oct 2018 07:26:40 +0000 Sultan papağanı, genellikle sarı, beyaz, gri renklerde kakadugiller familyasından olan bir kakadu türü papağandır. Evlerde beslemek için uygundur. Bu papağanların yanaklarında kulaklarının olduğu bölgede turuncu tüyleri olur. Sultan papağanı, genellikle sarı, beyaz, gri renklerde kakadugiller familyasından olan bir kakadu türü papağandır. Evlerde beslemek için uygundur. Bu papağanların yanaklarında kulaklarının olduğu bölgede turuncu tüyleri olur. Tüylerin soluk olması papağanın dişi olduğunu, koyu renkli olması erkek olduğunu gösterebilir. Fakat cinsiyet tayini için bu yeterli değildir. Erkek sultanlarda göz çevresi sarı tüylü, dişilerde beyaz, gri tüylü olur. Erkek sultanlar konuşabildiği için daha fazla tercih edilir. Kalabalık yerleri seven bu papağanlar, kafeste kalmaktan da hoşlanmaz.

  Sultan papağanı cinsiyeti nasıl belirlenir

  Sultan papağanın cinsiyetini tayin etmek için iki yol kullanılır. Papağanın tüylerine bakarak yapılan cinsiyet tayini her mutasyonda sonuç vermeyebilir. Bu şekilde cinsiyet tayininde papağanın yaşı da önemlidir. Yaşına gelmeyenlerde tüy rengi tam oturmadığı için cinsiyet tayini hatalı olabilir. Başka bir yöntemde sultan papağanın ötüşüne göre cinsiyet tayini yapılır. Erkek sultanlar bir kanarya gibi ötebilir, ıslık çalar, konuşabilir, dişiler curk curk tarzı kısa, tek ötüşler yapabilir. Sultanların renklerine bakılmaksızın hepsinde uzun öten ve ıslık çalabilenler erkektir.

  Sultan papağanı yaş tayini

  Bir sultan papağanın yaşını tayin etmek oldukça zor olur. Bunun için kullanılan yöntemlerde tam yaşını belirlemeye yardımcı olmaz. Ancak papağanın hangi dönemde olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
  • 0-1 yaşındakilerde yuvarlak gözler, ince ayak parmakları, pürüzsüz bir gaga yapısı olur
  • 1-8 yaşlarında olanlarda ayaklar büyük, kalın ve pütürlü olur. Gaga katmanlaşır, gözleri yuvarlak hatları kaybeder, etrafındaki tüylerde azalır. Bu dönemde olan sultan papağanı en gösterişli olduğu çağı yaşıyordur.
  • 8-16 yaşındakilerde hareketlerde azalma, durgunlaşma gözlenir. Gagası ve ayakları daha pütürlü ve kalın olur.
  • 16 yaşından sonrakilerde sağlık sorunları artar. Gündüzleri yaklaşık 18 saati uykuda geçirir, besinlerini yumuşak olanlardan seçer.
  Sultan papağanı davranış özellikleri

  Sultan papağanın diğer kuş türlerine göre davranış birliği göstermeleri dikkat çekicidir. Yaptıklarını aynı davranışlarla anlatırlar. Uzmanlar bunu süre halinde yaşam sürmelerine, sosyal olmalarına bağlamaktadır. Birbirlerinden öğrendikleri çok şey vardır, aralarındaki iletişim güçlüdür. Bu yüzden erkek sultanlar konuşma ve taklit yeteneğine sahiptir. Sultanların ortak özellikleri ise;
  • Gaga gıcırdatma: Sultan papağanı alt gagasını sağa, sola hareket ettirir ve ses çıkarır. Bunu sadece sultanlar yapabilir. Bununla papağanınız her şey yolunda demek ister. Genellikle kendilerini mutlu hissettikleri uyku öncesini bunu yaparlar. Sultan papağanı bu sesi çıkarıyorsa rahatsız etmemelisiniz.
  • Kendi adını tekrarlaması: Erkek sultanlar kelimeleri rahat öğrenebilir. Kendi adını öğrendiyse, bazen bunu sürekli tekrar eder. Bu papağanınızın ilgi istediğini, sevilmek istediğini, onunla konuşmanızı istediğini, kafesten çıkmak istediğini anlatır.
  • Yemlikleri yerinden çıkarıyorsa: Israrla sultan papağanı yemlikleri yerinden çıkarıyorsa, sahibini yanında istiyor demektir. Belki canı sıkılmıştır, belki de sahibine ihtiyacı vardır.
  • Kafeste kanat çırpması: Sultan papağanı uçucu bir türdür. Doğal yaşam alanlarında uzun uçuşlar yaparlar. Ancak kafeste bakılanların bu olanakları yoktur. Bu nedenle kanatlarında uyuşma ve kan birikmesi meydana gelir. Bu ağrıya neden olacağından, sultanlar kafeste kanat çırpmaya başlar. Bu nedenle dışarıya çıkardığınız sultanların uçmasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Çığlık atmak: Sultanlar yerlerinden hoşnut olmadıklarında çığlık atarlar. Bunun neden olduğunu siz bulmalısınız.
  • Kanat açarak tıslamak: Bu sultan papağanın içgüdüsel kendini koruma davranışıdır. Korku ve korunma isteğini anlatır.
  • Gaga vurmak: Bu davranış erkek sultanlarda çi]]> Jako Papağan Bakımı https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-bakimi.html Sat, 27 Oct 2018 20:29:07 +0000 Jako papağan bakımı kelimesinden her canlı gibi papağanlarında bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Her canlı yaşamak için beslenmeye temizlenmeye boşaltıma ihtiyaç duyar. Canlı bir hayvana bakmak oldukça sorunlu Jako papağan bakımı kelimesinden her canlı gibi papağanlarında bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Her canlı yaşamak için beslenmeye temizlenmeye boşaltıma ihtiyaç duyar. Canlı bir hayvana bakmak oldukça sorunluluk isteyen bir iştir. Bu yüzden bir hayvanı sahiplenmeden önce özelliklerinin ve nelere ihtiyaç duyduklarının iyice bilinmesi gerekir. Özellikle jako papağanın nasıl bir tür olduğu belirlenerek jako papağan bakımı ona göre yapılmalıdır. Şimdide jako papağan bakımı nasıl yapılır inceleyelim.

   Jako Papağan Bakımı Nasıl Yapılır

   Jako papağan bakımında kanat altları, tırnaklar uzunlukları gaga bakımları çok önemlidir. Kuşlar doğada bakımlarını yağmur sularıyla, su birikintileriyle ve vücudunda bulunan özel yağ ile tamamlarlar. Kanat altları dış parazitlerin yaşaması için çok uygun bir ortamdır. Parazitler kanat altından kanı emerek hayati tehlikeye yol açabilir. Bu yüzden kuşunuzun kafesini temiz tutmalı suluğunu, tünekleri, kafesi sıcak su ile temizlemelisiniz. Parazitlerden dolayı kuşunuz kanatlarını yolabilir deri hastalıklarına kapılabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir. Parazitler için veteriner tavsiyesiyle ilaç alıp düzenli şekilde bakım yapabilirsiniz. Kuşun suluğunu 2-3 günde bir tazelemeli ve sünger yardımıyla güzelce temizlemelisiniz. Jako papağan bakımında banyo çok önemlidir. Ilık suda papağanınızın burun deliklerine suç kaçmayacak şekilde banyo yaptırabilirsiniz. Banyo sonrasında sıcak bir oda da tüylerin kurumasını beklemelisiniz. Saç kurutma makinesi kullanmak sakıncalı olabilir. Bu yüzden banyoyu gündüz yaptırmalısınız. Papağanınız ıslak tüylerle uyuduğunda hasta olabilir. Hava sıcaklığına ve mevsime göre yazın haftada 4 kez, kışın ise 2 kez yaptırmanızda fayda var. Kuşlarda taşlık adı verilen bir organ bulunmaktadır. taşlık yenilen besinleri öğütmeye yarar. Kirlenen kafesler için kuş kumu almakta fayda var. 

   Jako papağan bakımında kuş kumu sindirim rahatsızlıklarını önlemekte birebir çözümdür. Papağan bakan bazı kişiler kanat kesimi yöntemini uygulamaktadır. kanat kesimi kişiye kalmış bir durumdur. Jako papağan bakımında ise kanat kesiminin önemi kuşun uçarken etrafa çarpmasını kendisini yaralamasını engellemek ve evcilleşme süresini en aza indirmektir. Papağanın adapte olma süreci kısalır ve kapı pencere gibi açık kalan yerlerden çıkma ihtimali azalır. Jako papağan bakımında kanat kesme işlemi mutlaka uzman veteriner tarafından yapılmalı ve yavru papağanlara uygulanmamalıdır. Jako papağan bakımında kesin sonuç için veterinere götürülmeli yapılması gereken aşıları aksatılmamalıdır. Jako papağan bakımında tırnaklar son derece önemlidir. Tutunmayı sarkmayı sağlar ve içinden kılcal damar geçer. Tırnağın derin kesilmesi aşırı kan kaybına neden olabilir. Kanamanın durdurulmasında mısır unundan hamur ile tampon yapmak işe yaramaktadır. Tırnak kesimi mutlaka veteriner tarafından yapılmalıdır. 

   ]]>
   Papağanlar Nasıl Konuşur https://www.papaganlar.gen.tr/papaganlar-nasil-konusur.html Sat, 27 Oct 2018 21:01:42 +0000 Papağanlar nasıl konuşur, papağanlar, papağansılar takımını oluşturur. Parlak tüylü, etli ve kalın dilli, kıvrak gagalı ve sıcak yerlerde yaşayan türlere verilen isimdir. Papağanların konuştuğunu neredeyse h Papağanlar nasıl konuşur, papağanlar, papağansılar takımını oluşturur. Parlak tüylü, etli ve kalın dilli, kıvrak gagalı ve sıcak yerlerde yaşayan türlere verilen isimdir. Papağanların konuştuğunu neredeyse hepimiz biliyoruz. Bütün papağanlar değil ama papağan türleri genellikle sürekli tekrarlanan kelimeleri tekrar ederler. Özelliklede insan sesini ve melodileri en iyi taklit etme yetisi nedeniyle papağanlar sevilen ev hayvanlarıdır. P

  Papağanların konuşmayı öğrenme refleksi,

  Biz insanlar konuşurken, ağzımızı, dilimizi, soluk borusunu, gırtlak ve ses tellerini kullanıyoruz. Fakat papağanlarda insanlar gibi ses telleri bulunmaz. Bütün kuşların soluk borusunun hemen alt kısmında syrinks denilen ve ses çıkarmaya yarayan çift yapı bulunmaktadır. Ancak bu çift yapı papağanlarda sadece bir tane bulunur. Bu durum papağanlardaki yapının insanlarda bulunan larinks adı ile bilinen yapılara benzemesine neden olur. Papağanların ön beyinlerinde sesleri öğrenme ve ses sesleri çıkarmayı kontrol etmekle ilgili bölgeler yer almaktadır.
  Papağanlarda ses tellerinin olmadığını belirtmiştik. papağanlarda ses tellerinin yerine seslerini özel bir organ olan östaki borusu ile çıkarırlar. Kuşlardaki östaki borusu, soluk borusundan ve bronşlardan oluşan alt gırtlak biçimindeki yapıdır. Östaki borusu rezonans görevi görür. Bronşlardan gelen hava soluk borusu yardımı ile gırtlağa iletilir. Bu biçimde rezonans gövdesinin ince diyaframı titreşir ve sesler üretilir. Bu mekanizma insandaki ses tellerini anımsatır. Ancak papağan kuşunun konuşmasında dilinde önemi büyüktür. Çünkü papağanlar dillerinin pozisyonunu bir mm'den bile daha az değiştirerek farklı sesler çıkartabilme özelliklerine sahiptir.

  Yapılan araştırmalar sayesinde diğer kuş türlerinde rastlanılmayan bu bölgelerin insanlarda bulunan dil ve konuşma ile ilgili benzerlikler ortaya koymuşlardır. Ancak papağanların dili gerçek anlamda öğrenip öğrenemedikleri yani tam anlamı ile konuşup konuşamadıkları tartışma konusudur. Yapılan araştırmalara bakılırsa, doğal ortamlarda yaşayan papağanların hiçbiri bildiğimiz anlamda bir dile sahip değillerdir. Papağanlarda ortaya çıkan varyasyonlar bizim dilimizdeki O ve A kadar farklılık gösterir. Doğada yaşayan papağanlar hemcinslerinin seslerini taklit ederler. Papağanlarda yada diğer kuş türlerinde var olan bu yetenek kuşlar arasındaki bağları güçlendirmektedir. Papağanlar bu gibi yetenekleri sayesinde istedikleri sesleri taklit edebiliyorlar ve böylece insan dili gibi yabancı sesleride öğreniyorlar.

  Papağan konuştuğunu anlarmı

  Papağanlar özelliklede tek başlarına yetiştirildiklerinde konuşmayı kendi kendilerinide öğrenebilirler. Ancak evde beslenen papağanların yalnız kalmaları pek iyi gelmiyor. Bundan ötürü öncelikle konuşmaya önem vermek uzmanlar tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Genel kanı papağanları etkin kullanım koşullarına göre hareket ederler. Yani söyledikleri herhangi bir cümleyi örneğin  “çekirdek istiyorum” cümlesini sadece bu cümleyi söylemenin sonucunda çekirdek verileceği için söylemeleri gibi. Yani bu demek oluyor ki, biz insanlara tamamen farklı bir anlama gelen, hatta anlamsız olan cümleler papağana öğretilebilir ve bu papağan bu cümleyi ezbere söyleyerek çekirdek kazanabilir ancak cümlenin aslının ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmaz. Yani papağanlar çıkardıkları bu gibi seslerin hakkında hiçbir fikre sahip değildirler. Papağana anlamsız bir şey öğretseniz dahi papağan bunu taklit edecektir.
  ]]>
  Afrika Gri Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/afrika-gri-papagani.html Sun, 28 Oct 2018 17:03:50 +0000 Afrika gri papağanı, Gri Afrika papağanları, Afrika'da birinci ve ikinci derece yağmur ormanlarında yaşarlar. İnsan gibi konuşabilen ve taklit yeteneği güçlü olan bir papağan türüdür. Evlerde en çok beslenen papa Afrika gri papağanı, Gri Afrika papağanları, Afrika'da birinci ve ikinci derece yağmur ormanlarında yaşarlar. İnsan gibi konuşabilen ve taklit yeteneği güçlü olan bir papağan türüdür. Evlerde en çok beslenen papağanlardan biridir. Tüyleri açık gri olduğu için gri papağan olarak bilinirler. Gagaları simsiyah olan Afrika gri papağanın kuyruk bölgesi kırmızı renktedir.  

  Afrika gri papağanının özellikleri nelerdir

  Kırmızı kuyruk jako olarak da bilinirler. Afrika gri papağanı çok zeki bir tür olup, oyunculuk ve konuşma açısından eşi benzeri olmayan bir tür özelliğini taşır.

  Konuşma özelliğinin yanı sıra düşünebilen, yaşadığı ev halkını tanıyabilen, kıskanan ve duyduklarını hemen taklit edebilen bir yeteneğe sahiptirler. Maddeleri tanırlar, renkleri ayırt edebilirler ve 1200 kelimeye yakın konuşma bilgisine sahiptirler. Yaklaşık 70 yıllık bir ömre sahip olan Afrika Gri papağanı 8 yaşından sonra ergenliğe girmektedir. Dişi gri papağanlar tek yumurtalığa sahip iken erkekler çift yumurtalığa sahiptir. Kafes ortamında ve şartlarında üremeleri imkansızdır. Eş seçimini yapan taraf dişi papağanlardır.

  Afrika gri papağanların üreme dönemlerinde genellikle ağaç kovuklarında anne altında bulunan yumurtaların toplanıp, kuluçka makinasında gelişimlerini tamamladıktan sonra çıkarılmasıyla yapılır. Maalesef annelerini hiç görmezler. İnsan bakımı ile büyürler. Bebeklik dönemlerinde mama ile beslenirler ve bir süre sonra yeme geçerler. Afrika gri papağanların en olumsuz tarafı anne tarafından hiç beslenmedikleri için bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olmamasıdır. En ufak olumsuz hava şartında bile çabucak hasta olup ölebilmektedirler. Görüldüğü gibi anne sütü kuşlarda bile çok büyük bir öneme sahip olup uzun ve sağlıklı bir ömrün en garantili yoludur.  

  Afrika gri papağanların dört alt grubu bulunmaktadır. 

  • Kongo Afrika gri papağanı, boyları yaklaşık olarak 33 cm kadardır. Principe adaları ve Fildişi sahillerinin güney doğusundan Batı Kenya'ya kadar olan kısımlarda yaşarlar. 350-550 gram ağırlığındadırlar.
  • Timmeh Afrika Gri papağanı ise, Kongo Afrika Gri papağandan daha küçüktürler. tüyler mangal kömürü renginde kuyruk kısmı koyu kestane, alt çenenin üst kısmında açık renk boynuz gibi bir alan vardır. Guinea ormanlarının nemli kısımlarında batı Afrika'nın ağaçsız büyük ovalarında, Bandama nehrinin batısı doğal yaşam alanlarıdır. 300-400 gram ağırlığındadır. Göz çevrelerindeki alan beyaz renktedir. Ayaklarında ise 4 adet parmak bulunur. 
  • Ghana Afrika gri papağanı, Kongo gri Afrika papağandan biraz daha küçük ve koyu renklidir. Kuyruk bölgesi kırmızıdır. Principe adaları doğal yaşam alanlarıdır.
  • Cameron Afrika gri papağanı, diğer gri papağanlara göre çok daha büyük olup tüyleri ise parlak gümüş grisidir. Camerondan geldikleri sanılıp Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğal yaşam alanlarıdır.  

   

  ]]>
  Sultan Papağanı Hastalıkları https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-hastaliklari.html Mon, 29 Oct 2018 14:59:35 +0000 Sultan papağanı hastalıkları, sağlıklı bir sultan papağanı iştahlı, hareketli, uzun tüylü, 90-100 gram ağırlığında ve dik duruşlu olur. Gagaları ve ayakları pürüzsüz ve temiz olur. Bu gibi özelliklere sultan papa Sultan papağanı hastalıkları, sağlıklı bir sultan papağanı iştahlı, hareketli, uzun tüylü, 90-100 gram ağırlığında ve dik duruşlu olur. Gagaları ve ayakları pürüzsüz ve temiz olur. Bu gibi özelliklere sultan papağanı alırken olduğu gibi, evde de bakarken dikkat etmelisiniz. Çünkü kuşlar genelde belirgin bir hastalık belirtisi göstermez. Kuşlar sadece ölüm belirtisi veren canlılardır. Sultan papağanları belirttiğimiz belirtileri verirse ciddi hasta olduğu anlaşılır. Fakat yinede bazı şeylere dikkat edersek, gelişmiş ilaçlar sayesinde ve erken tanı yoluyla sultanınızı kurtarabilirsiniz. Sultan papağanı hastalıkları hem fiziksel hem de psikolojiktir. Sultan papağanlarında psikolojik nedenlerden ortaya çıkan hastalıklar genellikle stresten kaynaklanır.

  Sultan Papağanı Hastalık Belirtisi
  • Dışkı: Sultan papağanlarında ve diğer kuşlarda olduğu gibi ilk bakılacak hastalık belirtisi dışkıdır. Sultan papağanları normal dışkıları yeşil beyaz renkte, fazla katı veya sıvı olmayacak biçimdedir. Dışıklar, yumuşak olmakla birlikte dağılmayan özelliğe sahiptir. Bazen yediklerinden dolayı kıvamı ve rengi değişse de, bir hafta süre ile farklı dışkılayan kuşunuzdan şüphelenmelisiniz.
  • Gece uykusu: Geceleri çok hareketli olan sultan papağanları hastalık belirtisi gösteriyor demektir. Akşamda kafesini temizleyerek, sabahları dışkılamasına bakarsanız hasta olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Normalde dışkının belirli bir yerde toplanması gerekir. Eğer dışkılar farklı yerlerde ise, sultan papağanı gece rahat uyumamış demektir.
  • Hareketlilik: Sultanlar genellikle gece uykuları dışında, gündüz saatlerinde de kısa uykulara yatarlar. Ancak sultanınız devamlı olarak kabarık ve uyuklar bir şekilde duruyorsa, bundan şüphelenmelisiniz.
  • Kilo: Sultan papağanınızın kilosunu iyi takip etmelisiniz. Ani değişimler papağanın durumu için çok önemlidir.
  • Gaga, ayak ve göz bakımı: Sultan papağanınızın uzuvlarını sürekli olarak takip etmelisiniz. Bunlardaki renk değişimlerini, akıntıları ve şekil farklılıklarını izlemelisiniz.
  Sultan Papağanında Görülen Psikolojik Hastalıklar
  • Kusma: Hiçbir belirti olmadan kusan kuşlardaki etken psikolojiktir. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Çünkü zehirlenme, üst solunum enfeksiyonu gibi nedenlerden de kusarlar. Eğer keşen başka bir rahatsızlığı olmadan kusuyorsa psikolojiktir. Bu davranış genellikle eş isteyen yada eşinden ayrılan papağanların davranışlarıdır. Sultan papağanınıza yumuşak gıdalar veya haşlanmış yumurta yedirebilirsiniz.
  • Çığlık: En fazla görülen psikolojik sorunlardan biridir. Fakat sebeplerini bilmek çok zordur. Böyle bir durumda olağan dışı her şeyin değerlendirilmesi gereklidir.
  • Tüy yolma: Vücutlarındaki belirli bir bölgenin veya bütün vücudunun tüylerini yolarlar. Bunu tüy dökme dönemlerindeki tük kopartmakla karıştırmamak gerekir. Etleri meydana çıkana kadar, o bölgede kanama olana kadar tüylerini yolmaya devam ederler. Hemen antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Strese neden olan faktör ortadan kaldırılmalıdır.
  Sultan Papağanında Görülen Fiziksel Hastalıklar
  • Göz enfeksiyonları: Kafes temizliğine dikkat edilmeyen durumlarda ortaya çıkar. Göz sulanması, göz çevresinde kaşıntı ve göz çevresinde bulunan tüylerin dökülmesi gibi belirtiler ile oluşur. Bunu önlemenin yolu ise hijyene dikkat edilmesidir.
  • Kabızlık: Yanlış beslenme ile oluşur. Papağanınız kendini geriye doğru esnetiyor ve kanatlarını kenara doğru düşürüyor ise dışkısını yapamadığının göstergesidir. Kalitesiz kuş kumu kullanmak, sadece çekirdek ile beslenmesi ve suyun az tüketilmesi gibi durumlarda görülür. Tedavisi için, ılık su ile ıslatılan pamuğun alt tarafı silinmesi ve anüs çevresi sıvıyağ ile yumuşatılmalıdır. Bunu yaparken anüse baskı uygulamayınız.
  • İshal: İki şekilde görülür. Temiz olmayan ortamlardan ve yediği besinden dolayı bağırsaklarda oluşan bakter]]> Sultan Papağanı Bakımı https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-bakimi.html Tue, 30 Oct 2018 07:39:39 +0000 Sultan papağanı bakımı, bakımından evvel birkaç özellik bilmekte fayda vardır. Sultan papağanın kökeni Avusturalya'dır. Avusturalya'dan Hollanda'ya getirilerek her yere buradan yayılan kakadu familyasına ait bir kuş türüdü Sultan papağanı bakımı, bakımından evvel birkaç özellik bilmekte fayda vardır. Sultan papağanın kökeni Avusturalya'dır. Avusturalya'dan Hollanda'ya getirilerek her yere buradan yayılan kakadu familyasına ait bir kuş türüdür. Ömürleri ortalama olarak 20 yıl civarındadır. Sultan papağanı, beyaz, albino, pearl ve gri gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Evlerde rahatlıkla beslenebilen bir cinstir. Bu neden den dolayı genellikle tercih edilen bir kuş türüdür. Dişilerde baş kısmında bulunan turuncu halkalar açık ve soluk iken, erkeklerde daha koyu renktedir.

   Sultan papağanı bakımı nasıl olur

   İlk aşamada dikkat edilecek olan nokta diğer papağanlar gibi sosyal hayvanlardır. Bu nedenden dolayı bir eş ile beslenmelidir. Tek başına büyütülen bir sultan papağı evcilleşmek istemeyebilir. Ayrıca hırçın tavırlar ve huylar sergiler. Bu cinslerde erkek sultan papağanları dişileri sesiyle etkiledikleri için  daha gür ve yüksek ses ile öterler. En önemli nokta çifti ile rahat edebileceği bir ortam olması gereklidir. Bun un için petshoplar da özel amaçlı olarak üretilmiş olan metal, ahşap ve bu tarz malzemeden yapılan birçok çeşitli ürünü rahatlıkla bulabilirsiniz. Ölçü olarak büyük kafes türlerin tercih edilmesi daha doğru olur. Çoğunlukla ele gelmeyi ve dokunulmaktan hiç hoşlanmazlar. Bu nedenden dolayı onları sevmeye çalışmak belli bir zaman sonra sorun oluşturabilir. Fiziksel olarak dokunulmaya çalışılsa bile karşılık vermez, kaçmazlar ve sırmamalarından dolayı elden yiyecek vermek uygun yollardan biri olur.

   Sultan papağanı bakımı esnasında genellikle kemirme huyuna ve eğilimine yatkın olduğu için kafes dışına serbest olarak bırakıldığı sürelerde kitap, kablo tarzındaki malzemeleri kemirir. Bu sebepten dolayı kafes dışına saldığınızda çok dikkatli olunmasında fayda vardır. Ayrıca sultan papağanına kemirebileceği sert olmayan meyve ve sebze verilebilir. Devamlı olarak da meyve ve sebze verilir ise sindirim sisteminde sorun oluşturarak dışkısı sıvı durumunda olur. Papağanızı gerekli olan vitamin, mineral ve tuzsuz çekirdek olan tarzlardaki yemler ile besleyebilirsiniz. Sultan papağanı zamanla kendi tüylerini yolma ve koparmak, devamlı ısırmaya çalışmak gibi bu tarzda davranış bozuklukları gösterebilir. Yapmış olduğu bu huyların ve olumsuz davranışların belli sebepleri vardır. Papağanın kullanmış olduğu kafesin ebatının ufak olması ve rahat olabileceği bir ortama alınması gereklidir. Başka bir sebep ise devamlı olarak kafeste tutuluyorsa belli bir zaman sonra huysuzlaşma gibi huyları olacağından çoğunlukla serbest bırakın yada problem olmayacak ise kafesi devamlı açık tutmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca kanat egzersizi yapabilmesi için gerekli ortam ve uzun zaman hareketsiz kalmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Diğer bir neden ise sultan papağın çiftsiz ve yalnız kalması da etkendir. Bu olaydan ötürü devamlı olarak yabancı durması ve huysuzlaşmasına neden olur. Bütün şartlar sağlandığı halde genede olumsuz ve huysuz davranışları var ise ciddi bir rahatsızlığı olabilir. Hem bu sebepten hemde sultan papağanı bakımı için bilgi almak için veterinere  götürmelisiniz.
   ]]>
   Mavi Cennet Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/mavi-cennet-papagani.html Tue, 30 Oct 2018 21:07:33 +0000 Mavi cennet papağanı, papağan papağansılar takımını oluşturan kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü sıcak yerlerde yaşayan kuş türlerine verilen addır. Mavi cennet papağanı da papağan türlerinden sadece bir Mavi cennet papağanı, papağan papağansılar takımını oluşturan kıvrık gagalı, etli ve kalın dilli, parlak tüylü sıcak yerlerde yaşayan kuş türlerine verilen addır. Mavi cennet papağanı da papağan türlerinden sadece bir tanesidir. İnsanoğlunun doğadaki diğer canlılara karşı yıllardır merakı bitmemiştir. Hep onlara yaklaşmak daha yakından tanımak istemiştir. Papağanların insanlar gibi konuşması insanoğlunu daha da cezbetmiştir. Bu yüzden bu kuş türünü doğadan alıp evcilleştirme yoluna gitmişlerdir. Eğer sizde mavi cennet papağanı besliyor yada beslemeyi düşünüyorsanız bu minik dostlarımız hakkında biraz bilgi sahibi olmanız sizin için yararlı olacaktır. Evde çocuğunuz varsa bu sevimli papağanla tanışmanız yakındır. Çocuğunuzun doğum günü yakınsa yada karne hediyesi olarak ne alsam diye düşünüyorsanız mavi cennet papağanı ile tanışmanın tam zamanı...

   Mavi cennet papağanı, Anavatanı Afrika kıtasıdır. Nemli ve sıcak iklimi seven tohumlarla beslenen papağan türüdür. Hint Okyanusunda bulunan adalarda çok sayıda bulunurlar. Genellikle insanlara yakınlığıyla bilinen bu kuşlar sosyal bir hayvandır. Bu özellikleri yüzünden mavi cennet papağanının çift olarak beslenmesi uygundur. Eğer tek beslenecekse daha fazla ilgi göstermek gerekir ve kafesinde daha fazla oyuncak bulundurmak gerekir. Kafesi yeterince geniş olmalıdır. Mavi cennet papağanları çalan müziğe eşlik etmeyi sever. Boyları 12-19 cm arasında ağırlığı ise 40-60 gram arasında değişmektedir. Cennet papağanlarının yaklaşık ömrü 10 senedir. Sivri ve keskin gaga yapısına sahip bu kuşların parlak tüyleri ve küt kuyrukları bulunmaktadır. Bu papağan türünün konuşma yeteneği oldukça kısıtlıdır. Ama yeteri kadar ilgi gösterilirse erkeği birkaç kelime konuşabilir ve adına tepki verebilir. Bu kuşlarda eş seçimi göz bantlarına göre seçilmelidir. Bu ince ve kalın göz bandı olmasına göre değerlendirilir. Bu türler kendi aralarında eş yapılmalıdır. Mavi cennet papağanı almak istiyorsanız tüylerinin kabarık olmamasına, dışkısına, tüylerinin parlaklığına, gözlerinin canlılığına, burnunda nemliliğin olmamasına dikkat edilmelidir. 

   Mavi cennet papağan beslenmesi; doğal yaşamlarında bitki tohumlarını, yeşil yaprakları ve meyveleri tüketen bu papağanları buna uygun beslemek gerekir. Hazır satılan yemlerden yulaf, sarı ve beyaz darı, kırmızı darı, kenevir tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, mısır gibi yemler olabilir. Özellikle tüy dökme dönemlerinde yulaf vermeyi ihmal etmemelisiniz. Bunların dışında ballı kraker, dal darı, kırmızı biber, elma, yeşillik, yumurta gibi yiyeceklerde verilmelidir. 

   Mavi cennet papağan eğitilmesi; bu papağanları eğitmek oldukça sabır ister. Eğitim süreci papağanın sahibine alışmasıyla orantılıdır. Küçük yavru papağanları eğitmek daha kolaydır. Yanında yüksek sesle konuşulmaması, ani hareketlerden kaçınılmalı, uyurken huzursuz edilmemeli ve çabuk alışsın diye kesinlikle aç bırakılmamalıdır. Sabahları çok ötüyor diye kafeslerin üzeri örtülmemeli, yüksek sesle ikaz edilmemelidir. İnsanlar gibi onlar da kendisine kötü davranmasından hoşlanmazlar. Başlangıçta bu papağanı çok rahatsız etmemek gerekir. Kafesin yerini değiştirmemeli ve içine elinizi sokmamalısınız. Kafesin kapağını açıp etrafı keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Uçmayı beceremediği için etrafa çarpabilir bu yüzden yaralanmalarına sebep olacak eşyaları odadan uzaklaştırmak gerekir. Kendini sevdirmeye başladıktan sonra onunla iletişim kurmanız daha kolay olacaktır.
   Her canlıda olduğu gibi ilginin, sevginin, şefkatin, tatlı dilin halledemeyeceği bir şey yoktur. Sizde bu yollarla papağanınızla güzel bir iletişim kurabilir onunla çok güzel bir arkadaşlık bağı kurabilirsiniz. Umarız bu yazıyı okuduktan sonra  bu güzel dostlarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuşsunuzdur. 

   ]]>
   Ara Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/ara-papagani.html Tue, 30 Oct 2018 23:28:37 +0000 Ara papağanı, papağanlar arasında en fazla beğenilen ve tercih edilen türlerdir. Ara papağanına aynı zamanda Macaw papağanı denir. Anavatanı Güney Amerika olan, oldukça gösterişli ve renkli türlerdir. Bilinen çok sayıda alt Ara papağanı, papağanlar arasında en fazla beğenilen ve tercih edilen türlerdir. Ara papağanına aynı zamanda Macaw papağanı denir. Anavatanı Güney Amerika olan, oldukça gösterişli ve renkli türlerdir. Bilinen çok sayıda alt türleri vardır. Yaklaşık olarak boyları 35-40 cm den 90 cm ye kadar çıkabilir. Ara papağanı diğer türlere göre oldukça zeki olur. Taklit ve konuşma yetenekleri gayet iyidir. İnsanlarla uyumu, anlaşması kolay olur. Sahibiyle birlikte olmaktan mutlu olur, sahibine sadık bir papağandır. İyi bir eğitim alırlarsa, zeka düzeyleriyle çoğu aktiviteyi, testi başarıyla yapabilirler. Renkli tüyleriyle her zaman ilgi çekicidir. Evlerde geniş kafeslerde beslenebilir. Oldukça hareketli olduklarından dar kafesler tüylerine zarar verebilir. Kemirgen eğilimleri nedeniyle kafeslerinde uygun malzemeler bulundurulmalıdır. Güçlü bir sesleri olduğu için bağırarak, çığlık atarak çevreye rahatsızlık verebilirler.

   Ara papağanı türleri

   Mavi sarı ara papağanı (Ara Ararauna): Anavatanı Güney Amerika'da Bolivya, Panama, Brezilya, Paraguay'da bulunan bataklık ormanlardır. Bu ara papağanı türü nesli tükenme tehlikesi içindedir. Renkleri mavi sarı tonlarda olur. Yanaklarında ve başında beyaz ve yeşil kısımlarda bulunur. Yaklaşık 75-85 cm boylarında olan mavi sarı ara papağanı en iri papağanlar arasında yer alır. Evde bu papağanları beslemeyi düşünürseniz, onlardan ilginizi eksik etmemeniz gerekir. Çok zeki ve sosyal bir yapıya sahiptir. Bu tür papağanların sahiplerine aşırı bağlı oldukları gözlenmiştir.

   Sarı kırmızı ara papağanı (Ara Macao): Bunlar Peru, Brezilya, Ekvator ve Bolivya anavatanı olan ara papağanı türleridir. Tropik yağmur ormanlarında yaşam sürerler. Yaklaşık olarak 80-90 cm boylarında olan papağanların farklı bölgelerindeki sarı, yeşil, beyaz, mavi renkler oldukça göz alıcıdır. Kanatlarında mavi, kırmızı, yeşil tonlarında renkler bulunur. Büyük bir ara papağanı olduğu için evde bakılması oldukça zahmetlidir. Eğer geniş bir alanda bakamayacaksanız, sarı kırmızı ara papağanı sizin için uygun olmaz. Ancak uygun bir ortam olursa, eve uyum sağlayan bir yapısı olduğunu da belirtelim.

   Mavi göğüslü ara papağanı (Ara Glaucogularis): Anavatanı Bolivya ve çevresi olan bu ara papağanı türünün nesli tükenme tehlikesi bulunmaktadır. Doğal yaşam alanlarının bozulması, bilinçsizce avlanma gibi etkenler bunda etkilidir. Ortalama boyları 75 cm kadardır. Erkek ve dişilerde bariz renk farklılığı bulunmaz. Papağanların üst tarafları kuyruğa kadar mavi renkli, alt kısımları ise altın renkte olur. Alında yeşil renkli, göz etrafında ve yanaklarında beyaz renkli bir bölge vardır. Bu papağanların evde bakılması oldukça zahmetlidir. Mutlaka geniş alanlarda bakımı yapılmalıdır.

   Yeşil kanatlı ara papağanı (Ara Chloroptera): Yaşam alanları Güney Amerika olan bu ara papağanları su kenarlarında ve tropik ormanlarda yaşar. Erişkinler yaklaşık 90-95 cm boyuna ulaşır. Vücudundaki tüylerde kırmızı tonlar hakimdir. Kanatlarındaki tüyler mavi renkte olur. Kanat ortası denilen bölge yeşil renkli olur. Bu nedenle yeşil kanatlı olarak anılırlar.

   Mavi başlı ara papağanı (Ara Couloni): Brezilya'da ve çevredeki nehir kıyılarında yaşayan türlerdir. Renkleri ağırlıklı olarak yeşil olur. Kafaları mavi renktedir. Aşağıya doğru turkuaz ve yeşil tonları hakimdir. Yaklaşık 40-45 cm boylarında olurlar.

   Asker ara papağanı (Ara Militaris): Doğal yaşam alanları Ekvator, Peru ve Meksika bölgeleridir. Tüy renkleri ağırlıklı yeşildir. Gagalarının üstü kırmızı, kanatlarının uçları mavi renklidir. Çok zeki ara papağı türü olup, taklit yeteneği gelişmiştir. Ancak uyum sorunu yaşarlar ve biraz saldırgan olurlar.

   Hahn ara papağanı (Ara Nobilis): Genellikle yeşil renkli olan papağanların kafasında biraz siyah renk bulunur. Boyları yaklaşık 30 cm kadardır. Bu türler kükük ara papağanı sınıfındadır.

   Jako Papağan Yavru https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-yavru.html Wed, 31 Oct 2018 09:45:36 +0000 Jako Papağan Yavru, Afrika Gri Papağanı olarak da tanınan papağan familyasının yavrusudur. Zeka düzeyleri yüksek olan bu türlere eğitimle birçok kelime öğreterek onları konuşturmak mümkündür. Ana vatanları Afrika bölgesidi Jako Papağan Yavru, Afrika Gri Papağanı olarak da tanınan papağan familyasının yavrusudur. Zeka düzeyleri yüksek olan bu türlere eğitimle birçok kelime öğreterek onları konuşturmak mümkündür. Ana vatanları Afrika bölgesidir. Bol yağmur alan orman alanlarında yaşamlarını zevkle sürdüren bu yavru hayvanlar görünüş açısından da oldukça sevecendir.

   Jako Papağan Yavru Özellikleri:
   • Yavru oldukları için küçük ebatlara sahiptirler.
   • Tüyleri yumuşak ve parlaktır.
   • Renkleri gri ve koyu gri tonları olarak değişebilir. Mutasyonla çeşitli renk özelliklerinde türleri de vardır.
   • Kuyruğu kırmızı ve bordo renktedir.
   • Yavruyken sahiplenildiğinde evcilleştirilmeye uyum sağlarlar.
   Jako papağan yavrusunun diğer alt türleri şunlardır;

   Kongo Jako Yavru Papağan: Bu yavru, parlak gri tüylü, siyah gagalı, kırmızı kuyruklu papağan türüdür. Fildişi sahillerinin güneydoğusundan batı Kenya kuzeybatı Tanzanya, güney Zaire ve kuzey Angola bölgelerinde yaşarlar. Timneh papağan türüne göre daha iridir.

   Timneh Jako Yavru Papağan: Diğer türlere göre daha küçük yapıya sahip bir yavrudur. Tüyleri koyu gri renktedir. Kestane renk kuyruğu vardır. Batı Afrika Yukarı Gine ormanlarında, Sierra Leone, Güney Mali ve Fildişi sahillerine yayılan bölgelerde yaşarlar. Diğer türlerine göre daha kolay konuşturulabilir. 

   Jako Papağan Yavru Beslenmesi:
   • Doğal yaşam ortamlarında çeşitli tohumlar, meyveler, sebzelerden oluşan gıdaları ayıklayarak yerler.
   • Yavru jako yumurtadan çıktıktan sonra dişi ve erkek ebeveynleri yavrularının beslenmesine yardımcı olurlar.
   • Evciller de bu tür gıdaların yanı sıra yemlerle de beslenebilir.
   • İnsanlarla ilişkileri kurmakta zorlanmazlar.
   • Beslenme dengesizliği durumu yaşadıklarında tüy yolma eğilimine girişirler.
   • Onları beslerken hassas davranıp ilginizi gösterirseniz kafes yaşamına uysal davranırlar.
   • Yiyeceklerinin kontrolü, sularının sürekli değiştirilmesi, kafeslerinin düzenli temizlenmesi yavru jako papağanın sağlıklı beslenmesine katkı sağlayacaktır.
   ]]>
   Sultan Papağanı Cinsiyet https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-cinsiyet.html Thu, 01 Nov 2018 00:49:24 +0000 Sultan papağanı cinsiyeti, Sultan papağanlarını ötüşleri cinsiyetlere göre farkıdır. Erkek sultan papağanı dişiye kur yaparak çiftleşmeye ikna etmeye çalışır. Buda erkekler genellikle alçak ve yüksek volumlu birbirine uy Sultan papağanı cinsiyeti, Sultan papağanlarını ötüşleri cinsiyetlere göre farkıdır. Erkek sultan papağanı dişiye kur yaparak çiftleşmeye ikna etmeye çalışır. Buda erkekler genellikle alçak ve yüksek volumlu birbirine uyumlu sesler çıkartabilmektedir. Bazı erkekler ise dizeler şeklinde sesler çıkartırlar. 

   Sultan papağanı cinsiyeti ayrımı

   Sultan papağanı cinsiyetini anlamanın bir başka yolu ötüş şekilleri ve tarzıdır. Dışı sultan papağanları curk curk tarzında tek ve kısa olan ötüş tarzı vardır. Ayrıca dişiler bunun dışında başka ses çıkartmazlar. Sultan papağanın erkekleri ise yüksekli ve alçaklı olarak kanarya ötüşü şeklinde sesler çıkartabilirler. Erkekler ıslık çalar ve konuşurlar. Renk tonu ne olursa olsun uzun ötüşleri yapan ve ıslık çalan sultan papağanın cinsiyeti erkektir.Sultan papağanı cinsiyeti en çok renginden ayırt edilmektedir. Bu durum genellikle doğal saf kan olanlarda çok daha basit bir şekilde anlaşılmaktadır. En önemli olan sonuç aslında erkek mi dişimi diye ayırt etmek yerine çift olarak beslemekte yarar vardır. Bu şekilde yani çift olarak bakılan sultan papağanların evcilleştirmesi daha kolay olacaktır. Böylece tek kalan yada tek beslenen sultan papağanlarında aşırı olarak bağırma ve tüy yolma tarzındaki sorunları ortadan kalkacaktır. Sultan papağanında 9 aylık ise cinsiyet ayrımı daha kolay yapılmaktadır. Erkek sultan papağanları genellikle dişiye kur yapmaya 6 aylıkken başlamaktadır. ilk önce erkek sultan papağanı hafifçe sarkık ve ayrık tarzda duran kanatlarla uçar. Sonrasında değişik tonlarda ötmeye başlarlar ve etrafta dolaşırlar. Ayrıca ayaklarının üzerinde ufak hafif bir şekilde zıplayarak etrafta dolaşırlar. Cinsiyetlerinin en iyi anlaşıldığı zam 9 aylık olduğu zamanlarda tüylerinde oluşan değişimden sonra anlaşılır. Ayrıca bazen melezleştirilmemiş olan sultan papağanlarının renklerinden de anlaşılmaktadır.  

   Tüy renklerinde en belirleyici olan baş bölümünde bulunan renkler ve kuyruk kısmının alt tarafında olan en uzun kuyruk tüyünde enine çizgilerden de sultan papağanı cinsiyeti anlaşılır. Bu gibi tüyler yalnızca dişi sultan papağanları da görülmektedir. Üst taraftan sultan papağanına bakıldığında erkeklerin kafa şekilleri baya enli gözükür. Dişilerde ise kafa yapıları yuvarlak görülmektedir. Naturel ve orjinal renkler genellikle çok kolay anlaşabilmektedir. Erkek sultan papağanında baş tarafının rengi sarı olan kısmı ve yanakta belirgin ve güçlü bir kırmızı noktaları vardır. Dişi cinsinde ise baş kısmı gri tonlu yanaklarında da soluk kırmızı tonunda leke vardır. Erkek sultan papağanında beyaz kafa aynı ismi gibi beyaz tondadır. Dişi de baş kısmı gri ve yanakta noktası bulunmamaktadır. Sultan papağanlarında tüylerinde benek olan dişiler sonrasında ilk tüy dökümünde beneklerini kaybedebilirler. Erkek sultan papağanları ise tüylerindeki benekler yok olmamaktadır. Aslına bakılırsa sultan papağanı cinsiyetinde değişik tüm tonlarda ayrım yapması biraz zordur. En mantıklısı DNA testi yada sultan papağanların tavırlarına ve davranışlarına bakılarak cinsiyetini belirlemeye çalışmaktır. 


   ]]>
   Kırmızı Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/kirmizi-papagan.html Thu, 01 Nov 2018 15:59:07 +0000 Kırmızı Papağan, Orta Amerikanın güney kısımlarında, Bolivya ve Paraguay bölgelerine ait alanlardan Arjantin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamlarını sürdüren kırmızı parlak tüylere sahip papağan türüdür. Konuş Kırmızı Papağan, Orta Amerikanın güney kısımlarında, Bolivya ve Paraguay bölgelerine ait alanlardan Arjantin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamlarını sürdüren kırmızı parlak tüylere sahip papağan türüdür. Konuşma yönünden tembel olarak tanınırlar. Kırmızı papağan, sayılı birkaç kelime öğrenme kapasitesindedir. 

   Kırmızı Papağan Özellikleri;
   • Yaklaşık 90-95 cm boyutlarında olan bu papağanlar diğer türlere göre daha büyük hayvanlar içerisindedir.
   • Kırmızı, parlak, göz alıcı renge sahiplerdir.
   • Evcilleştirilmek için uygun değildirler. Fakat yavru iken kafes hayatına zor da olsa uyum sağlayabilirler.
   • Konuşma özellikleri sınırlıdır.
   • Yüksek sesle rahatsız edici ötüşleri vardır.
   • Sabır gerektiren eğitimle birkaç kelime öğrenebilirler.
   • Cinsiyet tespitleri ancak bilimsel yöntemlerle kanıtlanabilir.
   • Ortalama kafes yaşam süreleri 50-60 yıl civarındadır.
   Kırmızı Papağan Beslenme Şekilleri;
   • Doğal ortamlarında palmiye ağacının meyveleri, tohum ve diğer meyve sebze türleriyle beslenirler.
   • Evcil papağanlar çeşitli meyve ve sebzelerin yanı sıra kuş yemleri ile beslenirler.
   • Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suyun varlığı önemlidir.
   • Kuvvetli gagaları sayesinde kabuklu kuru yemişleri kırıp yiyebilirler.
   • Üreme dönemlerinde böcek ve bunların yumurtaları ile de beslenebilirler.
   • Çok iyi uçma yeteneği olduğu için ara sıra kafes dışı jestler yapılarak özgürlüğü sağlanmalıdır.
   • Kafes içerisinde baş aşağı sarkarak beslenirken çeşitli hareketler yapabilir.
   ]]>
   Sultan Papağanı Çeşitleri https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-cesitleri.html Fri, 02 Nov 2018 14:03:01 +0000 Sultan papağanı çeşitleri, papağan türleri arasında en fazla tercih edilen ve en çok sevilen türlerden biridir. Bunun için sultan papağanı ilgi ve bakım fazla olmalıdır. Sultan papağanına sahip olan kişinin ilgi ve s Sultan papağanı çeşitleri, papağan türleri arasında en fazla tercih edilen ve en çok sevilen türlerden biridir. Bunun için sultan papağanı ilgi ve bakım fazla olmalıdır. Sultan papağanına sahip olan kişinin ilgi ve sevgi gösterdiği takdirde sahibi ile daha kolay iletişime geçecektir. Sultan papağanı birçok ülkede yetişmektedir. Anavatanı Avustralya, Türkiye ve Hollanda gibi ülkelerde yetişir. Kafes içinde kapalı şekilde kalmayı sevmeyen sultan papağanları, kalabalık ortamları severler.

  Sultan papağanı çeşitleri nelerdir

  • Lutino papağanı: Bu sultan papağanları, beyaz ve sarı renginde olmaktadırlar. Bu tür papağanlar tamamen sarı renginde olabilirler. Bunun dışında kalan ayak ve gagaları pembe rengindedir. Dünya da çok sık rastlanan papağan türlerindendir. Hücrelerinde sarı pigmentleri bulunur. Dış görüntüsü beyaz renkli olup, yanağında turuncu beneği olan bir türdür. Bu türün renklerine bakarak cinsiyet ayrımı yapmak çok kolay değildir.
  • Silver papağanı: Bu tür papağanlar, kafalarında bulunan renk sarı, vücutlarının geneli ise gri rengindedir. Vücutlarındaki gri olan kısımları açık renk olması dışında, yüzlerinde benek halinde turunculuğu ve sarılık da diğer türlere göre soluk bir renk şeklindedir. Kanatlarının kenar kısımlarında ise beyaz şeritler mevcuttur. Gaga ve ayakları açık renktedir.
  • Cinnamon papağanı: Bu tür papağanlar türlerinin vücutlarındaki renk açık gri şeklindedir. Bu türün cinsiyetleri yüzlerinde renklere göre değişmektedir. Kanatlarının kenar kısmında beyaz ve ortalama 2 cm kalınlığında beyaz şeritler mevcuttur. Özellikle gaga ve ayak bölümlerine az miktarda siyahlık mevcut olabilir bazen de olmayabilir. Cinnamon papağanlar, kahverengi grimsi renginde olmalarından dolayı bu ismi almışlardır.
  • Albino papağanı: Bu tür papağanlar vücudunda renk olmamasının sebebi, hücrelerinde melanin pigmentinin olmamasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu türün tüm vücudu beyaz olup, gözleri ise kırmızı rengindedir. Esasen bu tür bir melezlenme ile elde edilmiş bir türdür. Dünyada en ender görülen sultan papağan türüdür.
  • Normal grey papağını: Bu tür papağanlar koyu bir renge sahip olmaktadırlar. Üzerinde turuncu benekler mevcuttur. Yüzlerinin rengine göre de cinsiyet belli olabilir. Kanatlarının alt kısımlarında, kuyruk sonuna kadar sarı yatay şeklinde çizgiler bulunmaktadır.  Sultan papağanlarında melezleme işleminde aslı gibi duran ve en çok karşılaşılan türlerden biridir. Diğer tüm melezlemelerin içerisinde bu türler ata olarak görülmektedir. Yavru iken hem dişi hem erkek dişi gözükmektedir. Bu tür papağanların cinsiyetlerin ayırmak yüzlerinde bulunan renklerden ayırmak kolaydır. Erkek papağanın yüz rengi olgunlaştığı zaman açılma göstermektedir. 

  ]]> Erkek Sultan Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/erkek-sultan-papagani.html Fri, 02 Nov 2018 21:00:08 +0000 Erkek Sultan papağanı; evcilleştiği zaman yaşamamıza renk katan, eğlenceli yapan iyi bir arkadaştır aslında sultan papağanı. Jako papağan gibi daha sokulgan olmasa da sevimlilikleriyle rahatlıkla diğer papağanlarla yarışabili Erkek Sultan papağanı; evcilleştiği zaman yaşamamıza renk katan, eğlenceli yapan iyi bir arkadaştır aslında sultan papağanı. Jako papağan gibi daha sokulgan olmasa da sevimlilikleriyle rahatlıkla diğer papağanlarla yarışabilir. 

  Erkek Sultan papağanının cinsiyet ayrımı

  Sultan papağanın cinsiyet ayrımı oldukça zor yapılmaktadır. Genellikle bu ayrımı renk tonlarından yapılabilmektedir.Erkek sultan papağanın renkleri sarı olmaktadır. Dişilerin ise renk tonu koyudur. Ayrıca ötüş tarzından da cinsiyet ayrımını yapabilirsiniz. Bunun sebebi  erkek sultan papağanı dişisini çiftleşme için ikna etmeye çalışır. Bunu da yüksek ve alçak çıkarmış olduğu değişik ses tonları ile yapmaya çalışır. Ötüş tarzı dizler gibi sıralayarak dişisini ikna için uğraşır. Eğer erkek sultan papağanı tek başına ise agresif bir yapısının olmasını yanı sıra yemini yerken tüylerini bile yolmaktadır. Agresif yapıda olduğu için yüksek ses tonuyla ötmektedir. Dişiye göre erkek sultan papağanı daha çok seslidir. Genellikle tek bakıldığı zaman  çift olmak isterler. Özellikle yalnızlığı hiç sevmezler. Dışarıya tepkisi sesli ve sınırlı olarak öterek gösterir. Karşı cinsine kur yapmayı çok severler. Erkek sultan papağanı çiftleşme (kızıştırma) dönemi genellikle 6 aylıkken başlamaktadır. Bu döneminde erkek papağan kanatlarını ayrık ve hafif sarkık olarak oradan oraya konar. Değişik farklı tonlarla öterek dolaşmaktadır. Erkek sultan papağan yerde yada kafeste ise hafif olarak zıplar ve bu tarz hareketlerle kendini gösterir. Bu yaptıklarından sonra dişi papağanda rastlama olur ise erkek hemen yanına gider. Dişinin kulağının dibinde değişik sesler çıkararak ötmeye başlar. Bu hareketleriyle dişiyi ikna etmeye çalışır. Erkek sultan papağanlarının kafa tonu sarıdır. Yanaklarında kırmızı benekleri vardır.

  Erkek sultan papağanı özellikleri
  • Gün içerisinde 12 saatten fazla tek başına kalamazlar.
  • Sahibiyle birlikte yaşamayı çok sever ve kolaylıkla sahibine alışır.
  • Konuşmaya yatkındırlar.
  • Evde beslenebilir ve kolay evcilleşirler
  • Oyun oynamaya bayılırlar.
  • Dişisine kur yapmayı severler. 
  • Dişisiyle çiftleşmek için her yolu dener.
  • Taşınma sırasında zarar gören bir papağanın sonrasında güveni sarsılmış ve korkmuş ise tekrardan insanlara güvenebilmesi biraz zaman alır.
  • Yavru iken alınan erkek papağan hem evcilleşmesi hemde insana alışması daha kolaydır.
  • Erkek sultan papağanı aldıktan bir süre sonra kuş sahibine alıştığı zaman el ile beslemeniz papağanı size daha yakın olmasını sağlayacaktır.
  • Papağanızın sesli komut ile uçmasını sağlayabilirsiniz.
  • Konuşması genellikle 3 aydan sonra iyi duruma gelmektedir. Ondan öncesi birkaç kelime ile sınırlı kalmaktadır.
  • Kapı zili ve araba alarmı gibi sesleri daha uygun seslerde çıkarabilirler.
  • Akıllı papağanlardan biri olduğu için sahibini yapmış olduğu hareketlerde bir şeyler  anlayabilmektedirler. 
  • Rahatsız oldukların ve ortamla ilgili sıkıntısı olduğunda bunu çığlık atarak belli eder.
  • Erkek sultan papağanı vücut yapıları simetriktir.
  • Sultan papağanlarının genellikle ayakları üşür.Bunun nedeni ayaklarında tüy bulunmamasıdır.
  • Doğal yaşama uygun olarak yaratıldıkları için uzun süre hareketsiz kalmalarında kanatlarında kan birikimi olur. Bu sebepten dolayı uyuşur ve ağrıya neden olmaktadır. bu durumun olmaması için evin içerisinde bolca uçurmanız gereklidir.
  ]]>
  Kırmızı Kuyruklu Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/kirmizi-kuyruklu-papagan.html Sat, 03 Nov 2018 06:05:45 +0000 Kırmızı Kuyruklu Papağan, Afrika Gri Papağanı, Amazon Papağanı ya da Jako adlarıyla da tanınan gri renge sahip kırmızı kuyruğu olan bir papağan türüdür. Tüyleri son derece parlak ve kalitelidir. Son zamanların revaçta olan Kırmızı Kuyruklu Papağan, Afrika Gri Papağanı, Amazon Papağanı ya da Jako adlarıyla da tanınan gri renge sahip kırmızı kuyruğu olan bir papağan türüdür. Tüyleri son derece parlak ve kalitelidir. Son zamanların revaçta olan konuşan kafes hayvanları grubundandır. Taklit yapabilme yetenekleri doğuştan vardır. Keskin zekalarıyla kelime dağarcıkları fazladır. Kuyruklarının kırmızı renkte oluşu türlerine ayrıcalık katmıştır. Batı ve Orta Afrika yağmur ormanlarındaki bölgeler yaşam yerleridir.

  Kırmızı Kuyruklu Papağan Özellikleri;
  • Amazon cennetinde yaşamayı seven canlılardır.
  • Yapıları iridir. Boyutları normal kuşlardan daha büyüktür.
  • Tüyleri gri ve koyu gri renkte olup kuyruk kısımları kırmızı renktedir.
  • Parlak kaliteli tüyleri gösterişlidir.
  • Gagaları kalın olduğundan sert gıdaları kırarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
  • Doğal geniş ormanlarda palmiye ağacı meyveleri, tohumlar, ve böcekler ile beslenebilirler.
  • Evcil nitelikte olanları sebze, meyve, kuru yemiş ve hayvansal yemleri tüketirler.
  • Kırmızı kuyruklu papağan kuyruğunun kırmızı ve tonlarında olması sebebiyle tür olarak anında tanınabilir.
  • Akıl küpü gibidirler. Çok zeki beyne sahiptirler.
  • Uysal, ağır yapıları vardır.
  • İnsanların konuşmalarını taklit edebilirler. Hatta insan ses tonu taklidini bire bir yaparlar.
  • 80-90 yıl kadar hayatta kalabilirler.
  Kırmızı Kuyruklu Papağan Eğitimi: Kelime haznelerini geliştirmek için eğitim aşamasında sabırlı olunmalıdır. Öğretilen kelimenin anında kavrayıp dönüş yapması beklenilmemelidir. İlk gün ışık alan skin ısı sıcaklığı normal alanda ortama alışması için zaman tanınmalıdır. Beslenmesi düzenli aralıklarla yinelenmeli ve su ihtiyacını karşılaması gerektiği de unutulmamalıdır. Birden fazla kişi kırmızı kuyruklu papağan türünü rahatsız etmemelidir. Birkaç gün kendi haline bırakılarak sadece bir kişi tarafından ilgilenilmesi uygun olacaktır. Adapte olana kadar ona elle dokunulmamalıdır. Konuşma aşamalarına geçiş için başlangıçta kısa kelimeler öğretilmelidir. Ortamına yavaş yavaş uyum sağlamaya başladığında kafesinden dışarı çıkarıp kısmen de olsa hür olmasına imkan tanınmalıdır. Gaga taşları kafeslerinde bulundurulmalı ve papağana rahat yaşam alanı yaratılmalıdır. Bu şekilde düzenli olarak devam edilmesi halinde kısa zamanda verilen eğitimlerde başarılı olunması mümkündür.

  ]]>
  Dişi Sultan Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/disi-sultan-papagani.html Sun, 04 Nov 2018 00:56:28 +0000 Dişi sultan papağanı, sevecen hal ve hareketlerinden dolayı papağanlar arasında en çok tercih edilen kuş türüdür. Sultan papağanı kakadugiller familyasına bağlı kuş türüdür. Ana vatanı Avustrulya'dır. Bu papağanların L Dişi sultan papağanı, sevecen hal ve hareketlerinden dolayı papağanlar arasında en çok tercih edilen kuş türüdür. Sultan papağanı kakadugiller familyasına bağlı kuş türüdür. Ana vatanı Avustrulya'dır. Bu papağanların Latince adı "Nymphicus Hollandicu" olarak geçmektedir. Bu papağanların dünyaya dağılması Avustralya'ya giden gezgin sayesinde olmuştur. Ülkemize ise Avustralyalı gezginlerden dolayı Hollanda üzerinden gelmiştir. Renleri beyaz, sarı ve gri olmaktadır. Sultan papağanı kendi içerisinde de 8 cinse ayrılmaktadır. Bunlar Grey, Lutino, White face, Pied, Albino, Cinnamon, Silver ve Pearl'dır. Bu çeşidin içerisinde sultan papağanının en az rastlanan türü Albino'dur. 

  Dişi sultan papağanı ve erkek sultan papağanı özel bir ilgi göstermenize gerek yoktur. Karakter özelliklerine göre sevgi ve ilgi gösterdiniz zaman insanlara daha çabuk alışmaktadır. İnsanlarla kolaylıkla iletişim kurabilmektedirler. Sultan papağanları başka kuş cinsleri ile karşılaştırıldığı zaman daha çok davranış birliği göstermektedirler. Çoğunluğu benzer davranışlar sergileyerek aynı şekilde anlatmaya çalışmaktadırlar. Bunun sebebi genellikle sürü halinde yaşadıkları için sosyalleşmeyi çok sevmektedirler. Örnek verecek olur isek gagaların alt kısmını sol ve sağ tarafa hareket ettirildiğinde ötmeye başlarlar. Bu tarz bir hareket yalnızca sultan papağanlarına özgü olan  durumdur. Papağanların ayaklarında tüy olmadığı için bulundukların yerin oda sıcaklığı 25 derecenin altına düştüğü zaman ayakları üşümektedir. Üşümeden dolayı ayaklarını altına alarak ısınmasını sağlarlar. Bu davranış tarzı sultan papağanlar için olağan bir durumdur.

  Dişi sultan papağanı cinsiyet ayrımı, çiftleşme

  Diğer kuşlara kıyasla sultan papağanları daha çok konuşmaya yatkın olmasından dolayı az öterler. Bu papağanlarda tüy rengine ve ötüş şekline göre cinsiyet ayrımı yapılmaktadır. Erkeğe kıyasla dişi sultan papağanı sessiz ve sakin olurlar. Nadirde olsa arada bir hafif sesler ile ötebilirler. Bunun dışında kesinlikle gürültücü ve şamatacı olmazlar. Çiftleşmeye hazırlıkta erkek sultan papağanı dişiyi ikna etmek için değişik,farklı ses tonları ile alçak ve yüksek seslerde ötüşler yapar. Sultan papağanının erkekleri 60 aylık olduğunda dişiye kur yapmaya başlamaktadır. Değişik tarzda öter ve ayaklarının üzerinde hafifçe zıplarlar. Bazende dizeler şeklinde sesler çıkarabilirler. Dişi papağan erkeğin ayağını azıcık ısırır. Bununla beraber öne doğru uzanır ve çiftleşme pozisyonuna hazırlanır. Bu hareketi ile çiftleşme isteğini söylemektedir. Tek başına olan dişiler kafeste kanatlarını yana düşürür ve öne doğru uzandığı zaman çiftleşmek için beklemeye geçer. Dişi bazen yüksek sesli ve agresif olarak ötebilir. Bunun sebebi kafeste tek başına olmasıdır. Bu durumdan hoşlanmazlar. Kafeste çifti var ise bu davranışı sergilemezler. Tek başına beslendiğinde de tüylerini yolmaktadırlar. Kafeste çift olan sultan papağanların bu sorunla karşılaşılmaz ve evcilleştirme açısından genellikle bu şekilde bakılması tavsiye edilmektedir. Dişi sultan papağanların göz çevreleri gri ve beyaz tüle kaplıdır. Sultan papağanının en doğru cinsiyet belirlemesi 9 aylık olduğunda tüy renginden yapılmaktadır. Dişi sultan papağanında baş bölümünde renkler ve kuyruğunun alt bölümündeki en uzun tüyünde enine doğru çizgiler vardır. Dişiye yukarıdan bakıldığında kafa şekilleri daha enli olmaktadır. Kafa yapıları yuvarlaktır. Kafasındaki renkler gri ve yanak kısımlarında soluk tonda kırmızı lekeler vardır. Dişi sultan papağanında ayrıca benekleri ilk tüy dökümünün ardından yok olmaktadır.
  ]]>
  Beyaz Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/beyaz-papagan.html Sun, 04 Nov 2018 07:12:50 +0000 Beyaz papağan, Malakka Yarım adasından Solomon adalarını kapsayan bölgede ve Avustralya bulunan beyaz renge sahip kuş türüdür. Diğer adı ''Beyaz Kakadu'' ismiyle de tanınmaktadır. Küçük, büyük birçok beyaz papağan türü Beyaz papağan, Malakka Yarım adasından Solomon adalarını kapsayan bölgede ve Avustralya bulunan beyaz renge sahip kuş türüdür. Diğer adı ''Beyaz Kakadu'' ismiyle de tanınmaktadır. Küçük, büyük birçok beyaz papağan türü vardır. Her bir beyaz papağan türünün kendine has nitelikleri vardır. Saf renge sahip bu hayvanın tüyleri parlak ve beyazdır. Boyutları normal kuşlara oranla iri yapıdadır. Renkleri beyaz olduğu için doğal ortamlarında hava kirliliği ve ortamlarının temiz olmaması evcil papağan da dahil olmak üzere renklerinin cazipliğini azaltmıştır. Bakımlı tutulduğu taktirde canlı parlak beyaz tüyleri göz alıcıdır. Sıcak bölge olan bu hayvanlar çeşitli bitkilerle, meyve sebze  ve hayvansal yemlerle besin ihtiyaçlarını karşılarlar.

  Beyaz papağanın özellikleri
  • Beyaz papağan, saflığın sembolü rengiyle sevecen, yumuşak karakteristik özelliğe sahip bir türdür.
  • Güçlü gagalarıyla kabuklu yemişleri kırıp yiyen, kökleri bulup çıkararak altındaki böcekleri tüketmeyi seven hayvandır.
  • Ormanlarda ağar kovuklarının içinde ve dallar üzerinde yaşarlar
  • Konuşabilme yetenekleri iyi değildir.
  • Çeşitli sesler çıkarabilirler.
  • Ruh hallerine göre tüylerini, kanatlarını çırparak toz meydana getirdikleri için astım hastalarının uzak durması gereken bir papağan türüdür.
  • Ortalama yaşam süreleri yaklaşık 60-90 yıl kadardır.
  • Sevgi etkileşimini fazlasıyla seven, evciller sahipleriyle arkadaş ilişkisi kurmaya en yakın papağan türüdür.
  • Çok meraklı ve oyuncu yetenekleri vardır.
  • Bir şeyleri kemirmek onlar için çok büyük ihtiyaçtır.
  •  Gagaları çok sağlam olduğu için eğer yeterli oyuncağı yoksa ve onlara oyun alanını oluşturulmazsa ev içerisine bırakıldığında bulduğu her şeyi kemirebilir.
  • Besinleri yoksa ihtiyaçları karşılanmadığında sonuçları felaket olabilir.
  Beyaz papağan eğitimi

  Görünüşleri itibariyle masumiyeti simgeleyen bu papağanların eğitimi için yavruyken sahiplenilmesi gerekir. Dost canlısı olmalarına konuşma yetenekleri sınırlıdır. Duydukları müzik aletlerinin seslerini iyi taklit ettikleri için yansıma sesleri öğrenmede daha iyi kavrama güçleri mevcuttur. Kısa kelimeleri ağızlarında geveler tarzda söyleyebilirler. Fakat anlaşılması güçtür. Bulundukları alana alıştıklarında kafes dışarısına çıkarıldığında kımıldamadan olduğu yerde sakince durabilir. Genel olarak zararsız bir hayvandır. İhtiyaçları düzenli karşılanırsa sakin bir yapıyla kıpırdamadan durabilirler.
  ]]>
  Renkli Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/renkli-papagan.html Mon, 05 Nov 2018 04:57:05 +0000 Renkli Papağan, her çeşit renge sahip, kalın ve kıvrık gagalı, kalın dilli ve genellikle tropikal bölgelere ait renkli  kuşlardır. Beyin yapıları gelişmiş canlıların başında gelir. Göz kamaştırıcı renkleriyle ilgi çe Renkli Papağan, her çeşit renge sahip, kalın ve kıvrık gagalı, kalın dilli ve genellikle tropikal bölgelere ait renkli  kuşlardır. Beyin yapıları gelişmiş canlıların başında gelir. Göz kamaştırıcı renkleriyle ilgi çekerler.

  Renkli Papağan Özellikleri:
  • Uçabilirler. (Zelanda papağanı hariç)
  • Tüyleri yeşil, sarı, mavi, kırmızı, beyaz, siyah, gri renklerdedir.
  • Genellikle çift veya sürüler halinde uçarlar.
  • Kelime öğretilirse konuşabilirler.
  • Dinlendikleri zaman ve beslendiklerinde sakindirler.
  • Uçtuklarında adeta çığlık atarlar.
  • Gaga ve dilleri sayesinde kabuklu besinleri soyup yiyebilirler.
  • Kafeste beslenmeye uyumludurlar.
  Renkli Papağan Yaşamları: Tropikal ormanlar, ağaç kovukları, kaya aralıklarında yaşarlar. Eşleri birbirine çok bağlıdır birlikte hayat kurarlar.

  Renkli Papağan Beslenme: Papağan türlerine göre çiçek, tomurcuk, meyve ve tohumlarla beslenirler. Hayvansal besin alan birkaç türü de bulunmaktadır. Evde beslenildiğinde gerekli kuş yemleriyle doyarlar. Su ihtiyaçları da karşılanmalıdır.

  Renkli papağan, güçlü hafızasından ötürü kelimelerin anlamını bilmeden tekrarını yapabilir. Doğal ortamlarında  insan ve hayvanları taklit etmezler. Bu kanıya araştırmalar sonucunda varılmıştır. Erkek renkli papağan dişilere göre daha çok konuşur. Dişi ise konuşmak için mükafatlandırma ister.
   
  Renkli Papağan Ömürleri: Doğal yaşamlarında ortalama ömürleri 70 yıldır. Kafeste 30-40 yıl hayatta kalabilirler.

  Renkli Papağan Çeşitleri:

  Jako (Afrika Gri Papağanı): En iyi konuşma kabiliyetine sahip papağandır. Orta Afrika Bölgesi yaşar. Boyları 20-30 cm'dir. Zamanla düzgün cümleler kurabilirler. Evciller, iyi beslenildiğinde kafes ömürleri 80-100 yıla kadar çıkabilir.

  Muhabbet Kuşu: Anayurtları Avustralya'dır. Gagalarındaki ''Cere'' adı verilen etli kısım erkeklerde lacivert, mavi iken dişilerde kahverengi, sarıdır. Ortalama yaşamları 10-12 yıldır.

  Sarı Alınlı Amazon Papağanı: Orta ve Güney Amerika ormanlarında yaşar. Konuşma yetenekleri gelişmiş olan bu kuş sarı alna sahiptir. Ortalama ömrü 50 senedir.

  Turuncu Kanatlı Amazon Papağanı: Güney Amerika'da yaygındır. Sessiz bir yapıya sahip olan bu türün kanatları turuncudur. Yaşam süresi yaklaşık 50 yıldır. Küçük olmaları, ayaklarının açık renkte olması ve tüylerinin matlığı, mavi alınlı amazon papağanına göre ayırıcı özelliktir.

  Goffin Kakadu Papağanı: Endonezya'nın bazı bölgelerinde yaşarlar. Kafeste beslenirse dikkat etmek gerekir. Ortalama yaşamları 50 yıldır.

  Lori: Aşırı hareketli olup gürültü çıkarırlar. Birkaç kelime konuşabilirler. 20-25 sene yaşarlar. Kabuklu besin tükettiklerinde ölme tehlikeleri vardır.

  Sarı-Mavi Ara Papağanı: Orta Amerika'da yaşarlar. Kelime kapasiteleri sınırlıdır.Yaşam süreleri 50-60 senedir. Kafes yaşamına uyum sağlamayabilir.

  Sultan Papağanı: Anayurdu Avustralya'dır. Çoğu papağan türüyle yaşayabilir. Uysaldır. Konuşma yetenekleri birkaç kelimedir. 20-25 yıl yaşarlar. Kapı zili, telefoni, siren seslerini taklit ederler.

  Cennet Papağanı: Ana vatanları Afrika'dır. Belirli sayıda kelime konuşabilirler. Yaşam süreleri 10-15 yıldır.


     ]]>
  Kakariki Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/kakariki-papagani.html Mon, 05 Nov 2018 15:56:34 +0000 Kakariki Papağanı, Ana vatanı Yeni Zelanda olan ve gösterişli bir görünüşe sahip kakariki papağanı, bir süre yok olma tehlikesi altında kalmış bir papağan türüdür. Ancak Yeni Zelanda da uygulanan bir üreme programı ile bu Kakariki Papağanı, Ana vatanı Yeni Zelanda olan ve gösterişli bir görünüşe sahip kakariki papağanı, bir süre yok olma tehlikesi altında kalmış bir papağan türüdür. Ancak Yeni Zelanda da uygulanan bir üreme programı ile bu tehditten kurtulmuştur. Günümüzde ise avikültüründe oldukça yaygın bulunan ve mükemmel görünümü ve insanlarla olan uyumu sayesinde tüm dünyaya yayılarak oldukça sık tercih edilen bir ev hayvanı olmuştur. Kakariki papağanının konuşma yeteneği oldukça azdır ve parekete türü bir papağan türü olan kakariki papağanı çoğunlukla yeşil ağırlıklı renklere sahiptir. Ancak bu cinsin bazıları sarı alınlı bazıları ise, sadece sarı renktedir ve alınları kırmızıdır. Sarı alınlı olan kakariki papağanları kırmızı alınlı olanlara oranla daha az rastlanmaktadır. birçok türü bulunan kakariki papağanı konuşma yeteneği az olduğu için çoğunlukla ıslık sesini andıran sesler çıkarır. Yaklaşık 28 cm boyutunda olan ve sayısı gün geçtikçe hızla artan bu papağan türünün yaklaşık 8-10 yıl yaşama ömrü vardır. Oldukça gösterişli olan kakariki papağanının piyasada birçok türü kolayca bulunabilmektedir.

  Kakariki Papağanı Beslenme ve barınma, meyve, yeşil gıda, muhabbet kuşu yemi ve kaliteli olan papağan yemleri gibi gıdalarla beslenen bu tür, bazen özellikle de yavrularını yetiştirmek için un kurtları ile beslenebilir. Oldukça dayanıklı kakariki papağanında bağırsak kurdu durumuyla karşılaşmamak için bakıldığı yerin zemininin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

  Kakariki Papağanı Üreme, kuluçkalarında yaklaşık dokuza yakın yumurta olan bu papağan türlerinin genç olanlarına uygun şartlar sağlandığı takdirde yılda iki kez yuvalar. Mümkün olduğu kadar dişi papağanların bir sezonda iki defadan fazla yavrulamasının, fazla üremenin zayıflatacağı için önlenmesinde fayda vardırdır.
  ]]>
  Jako Papağan Eğitimi https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-egitimi.html Mon, 05 Nov 2018 17:52:47 +0000 Jako papağan eğitimi, en zor ve meşakkatli konulardan biridir. Jako papağanları gerek içgüdüleri gerekse geçmiş deneyimleri ile papağanlar insanlardan ürker. Eğitimin bu aşamasında iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi Jako papağan eğitimi, en zor ve meşakkatli konulardan biridir. Jako papağanları gerek içgüdüleri gerekse geçmiş deneyimleri ile papağanlar insanlardan ürker. Eğitimin bu aşamasında iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi pasif yöntem seçerek kafes ortamında türlerinden uzak duran jako papağanı insanlarla iletişim sağlamaya çalışmasını beklemektir. Bu yöntem çok uzun zaman alabilir ve sonuç her zaman istenildiği gibi olmayabilir. İkinci seçenek ise aktif bir yaklaşım sergilenmesi ve papağanın doğrudan doğruya temasın zor oluşudur. Buradaki zorlamadan kasıt şiddet değildir. Eğitimci, iki yöntemden birisini seçmek durumundadır. Fakat seçilen yöntem papağanın özellikleri, durumu, geçmiş deneyimleri ve eğitmenin tecrübe seviyesi gibi birçok etkene bağlıdır. Her durumda etkili bir yöntem, her koşula uygun yöntem bulunmamaktadır. Yani papağanın nabzına göre şerbet verilmesi gerekmektedir.

  Jako Papağan Eğitimi Nasıl Olmalıdır
  Yeni aldığınız jako papağanın bulunduğu kafese ve yeni yuvasına alışabilmesi için birkaç gün rahatsız etmemeye özen gösteriniz. Papağanınız ile yumuşak bir ses tonu ile konuşmaya çalışın ve ani hareketlerden kaçınınız. Jako papağanına sevdiği yeşillik ve meyveleri onunla iletişime geçerek yani konuşarak ikram etmeye çalışınız. Eğer imkanınız varsa Jako papağanını almış olan kişi beslesin. Jako papağanızın size alışana kadar bulunduğu kafese elinizi sokmamaya gayret ediniz. Jako papağanızı sevmek için çok ısrarcı olmayınız, biraz zamana bırakınız. Zamanla Jako papağanınız ile sizin aranızdaki güven duygusu artarak, daha iyi bir biçimde iletişim kuracaksınızdır. Jako papağanlarına yaklaşık bin kelime öğretebilme yetisine sahiptir. Daha iyi konuşabilmelerini sağlamak için saçma yöntemler ve Jako papağanınıza zarar vererek dil kesme yöntemini kesinlikle yapmayınız. Hem işe yaramayan bir hareket hem de mantık dışıdır.

  Jako Papağan Temel Eğitimleri
  • Sandalye Tekniği: Bu yöntem henüz insanlara alışamayan ve hırlayan papağanlarda etkili olan bir tekniktir. Bu teknik ile papağan ile asla göz teması kurulmamalıdır. Hatta kafesin olduğu yöne dahi bakılmamalıdır. Eğitmen kafese uzak bir mesafeye sandalye yerleştirmeli ve orada yaklaşık 15 dakika kadar oyalanmalıdır. Bu geçen sürede eğitmen ani hareketlerden kaçınmalıdır. Sandalyeyi her geçen gün 20 cm kadar kafese yaklaştırılmalı ve oyalanma süresini de 5-10 dakika arttırmalıdır. Eğitim esnasında papağan hırlasa dahi süre dolana eğitmen yerinden ayrılmamalıdır. Zira papağan kısa süre içerisinde hırladığında eğitmenin uzaklaştığını görerek sürekli bunu kullanacaktır. Şayet papağan hala hırlamaya devam ediyorsa aşamaları arttırmayı deneyebilirsiniz.
  • Elden Yem Yedirme: Jako papağanını evcilleştirmenin ikinci aşamasıdır. Kafesinden yem kabını sökerek papağanın aç kalmasını sağlayınız. Sökülen yem kabından 2-3 saat sonrasında bir çekirdeği kafesin tellerinden ona ikram etmeyi deneyebilirsiniz. Eğitmenin u sırada sakin ve kendinden emin olması gereklidir. Zira papağanlar insanların ruh hallerini kolaylıkla anlarlar ve ona göre davranırlar. Ürkek ve tedirgin yaklaşmak papağanın sizi ısırma ihtimali yükselecektir. İlk başlarda birkaç dakika bekleyerek ardından bir iki deneme yapmak yeterlidir. Bu süreyi gittikçe uzatınız ve elinizden yem almasını sağlayabilirsiniz. Eğer elinizden yem yemiyorsa hemen hem kabını takmayınız. En azından 10 dakika kadar beklemeniz tavsiye edilir. Eğer Jako papağanınız elinizden hiç ürkmeden yem yemeye başladıysa elinizi kafes tellerinden her defasında daha fazla sokunuz. En sonunda kafesin kapağını açarak elinizi içeriye sokup yem vermeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede yem verirken onunla yakınlaşmada kurabilirsiniz. Hatta yemi parmaklarınızın arasına hafif gizleyerek onunda size dokunmasını sağlamış olursunuz.


  ]]>
  Rozella Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/rozella-papagani.html Tue, 06 Nov 2018 07:52:50 +0000 Rozella Papağanı, diğer birçok papağan türü gibi kökeni Avustralya'ya dayanan ve sessiz yapıları nedeniyle evlerde yaygın olarak beslenen küçük gagalı, çok renkli bir papağan cinsidir. Genel adı Türkiye'deki gibi düny Rozella Papağanı, diğer birçok papağan türü gibi kökeni Avustralya'ya dayanan ve sessiz yapıları nedeniyle evlerde yaygın olarak beslenen küçük gagalı, çok renkli bir papağan cinsidir. Genel adı Türkiye'deki gibi dünyada da Rosella olan bu papağan türünün boyutları ufak olsa da sayıları oldukça fazladır. 

Rozella Papağanı Özellikleri: 

Latince ismi Platycercus olan Rozella cinsinin en belirgin özelliği; sırt bölgesindeki siyah, kahverengi, sarı, yeşil ya da kırmızı renklerdeki karma tüy dağılımıdır. Aynı şekilde yine yanak kısımlarında beyaz, sarı ya da mavi renkteki benler de bu türe ait bir özelliktir. Ek olarak Rozella papağanı, kuyruk tüylerini eşleşme zamanı yelpaze gibi açarak sağa solla sallamasıyla da bilinmektedir. Rozellaların basamaklı biçimde sıralanan ve 4 adet eşit boydaki tüyden oluşan uzun kuyrukları diğer papağan türlerinde olduğu gibi uç kısma doğru daralmak yerine aynı şekilde geniş olarak kalır. Yaklaşık 26–38 cm arasında değişiklik gösteren boy ölçüsüne sahip oldukları için orta boy papağanlar grubuna girmektedirler. Genellikle büyük gruplar halinde ve birlikte yaşamayı seven bu papağan cinsi, nadir de olsa sadece eşli olarak ve küçük gruplar halinde de görülebilmektedir. Rozella papağanları, tohum, sebze ve meyve gibi besinlerini yerde dolaşarak ve eşelenerek bulurlar. Uzun bacakları sayesinde yerde kolayca yürüyebilen bu papağan türü, ayrıca üst gagalarında yer alan bir çıkıntıya da sahiptirler.

Evde Rosella Papağanı Bakımı:

Rosella papağanı almış ya da alacak olanların ilk dikkat etmesi gereken detay papağanın parazit kontrolünün yapılmış olmasıdır. Rozellalar sıklıkla yerde dolaşan ve vakit geçiren bir kuş cinsi olduğu için iç parazit bulundurma ihtimalleri yüksektir. Bu yüzden bu papağan cinsinde parazit kontrolü üst düzeyde önem taşımaktadır. 
 
Genellikle muhteşem görünen göz alıcı renklerinden dolayı beslenen bu papağanlar aynı zamanda sessiz, yapılarından dolayı da tercih edilmektedirler. Rosellalar, diğer papağan türleriyle karşılaştırıldıklarında rahatsız edici bir sese sahip olmasalarda aşırı hareketli bir yapıları bulunmaktadır. Kafes ortamında 15 – 20 yıl arasında yaşayan bu papağan cinsinin konuşturulabilmesi ve eğitilebilmesi zordur. Kendi başlarına kalmayı seven ve rahatsız edilmekten hoşlanmayan Rozellalar, diğer papağanlarda görülen eşlerini kaşımak ve tüylerini temizlemek gibi davranışlarda da bulunmazlar. Tüm bu sebeplerden dolayı beraber yaşadıkları kişilere alışmaları zorlayıcı olabilmekte ve uzun zaman alabilmektedir. Karşılaştıkları her yeni duruma ve kişiye karşı ürkek ve güvensiz bir tavır sergileyen Rozellalar, aşırı hareketli bir yapıya sahip olabildikleri için uzun süre kafeste tutulmaları sakınca yaratabilmektedir. Bu nedenle bu papağan türü için olabildiğince geniş kafesler tercih edilmeli, gün içinde uçuş egzersizleri yapılabilmesi için bulunduğu odada serbest bırakılmalıdır. 

Rosellalar, beslenme şekli açısından Sultan Papağanı ve benzeri orta papağanlarla aynı özelliklere sahiptirler. Orta boy diğer papağanlarda olduğu gibi Rozellalar içinde piyasada bulunan hazır orta boy papağan grubu yemlerinden satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Rozella cinsi papağanınıza eksiksiz ve sağlıklı beslenebilmesi için taze meyve ve çimlenmiş tohum da vermeniz gerekmektedir. 
]]>
Eclectus Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/eclectus-papagani.html Tue, 06 Nov 2018 12:20:41 +0000 Eclectus papağanı, Türkiyede çok yaygın olmayan papağan türlerinden biri sayılır. Latince de ismi Eclectus roratus’dur. Eclectus papağanı kilise papağanı olarakta bilinir. Bu papağanların yaşadığı yerl Eclectus papağanı, Türkiyede çok yaygın olmayan papağan türlerinden biri sayılır. Latince de ismi Eclectus roratus’dur. Eclectus papağanı kilise papağanı olarakta bilinir. Bu papağanların yaşadığı yerler; Yeni Gine, Avustralya’nın kuzeydoğusu, Solomon Adaları ve Maluku adalarıdır. Yetişkin bir eclectus papağanı ortalama 36 cm boya ulaşabiliyor. Ortalama yaşam süreleri ise 30 yıl kadar olabilir.

Eclectus papağanı da diğer birçok papağan gibi meraklı ve zekidir. Oyun oynamayı çok severler, sosyal papağanlardandır. Değişikliklere kolaylıla uyum sağlarlar. Sahibinin yanında oldukça hareketli, oyuncu olan bu tür, yabancı kimsenin yanında hareketsiz kalmayı tercih edebilir. Konuşma yeteneği iyi olan papağan türleri arasında yer almaktadır. Eğitim verildiği zaman yüzlerce kelime öğrenebilirler. Kısa bir eğitim alması ile bile birkaç kelimeye kadar rahatlıkla öğrenirler. Bu papağan türünün en önemli özelliğinden  birisi direk olarak renklerinden cinsiyet ayrımı yapılabilmeleridir. Birçok papağan türünde cinsiyet ayrımı yapmak oldukça çok zordur. Ama eclectus papağanı bu konuda en rahat  cinsiyet ayrımı yapabilen papağan türüdür. Dişileri kırmızı-lacivert renktedir. erkek eclectus papağanları ise yeşil renkte olmaktadır. Aynı zamanda dişi papağanların üst gagalar siyah renkte, erkeklerde ise turuncu renktedir.

Bakımı nasıl yapılır

Büyük papağan türlerinin çoğu yüksek sesle bağırdıklarından dolayı apartmanlar için uygun değildir. Fakat eclectus papağanı, diğer türlere göre bu konuda daha uysallardır ve daha az ses çıkarırlar.. Bu yüzden büyük papağan türleri arasında apartmanlar için en uygun olanı Eclectus papağanı diyebiliriz. Tabi ki yaşadıkları ortamın yeterince geniş olması ve oyuncaklarının bol olması gerekiyor.Yine tırmanmayı sevdikleri için ona göre tasarım yapmak iyi olacaktır.

Hangi besinler verilmeli
Bu papağanların sindirim sistemi diğer papağanlara göre daha uzundur. Bu yüzden diyetlerinde lifli besinler daha fazla yer almalıdır. Sağlıklı olması için bu önemli bir noktadır. Bu papağanlar Doğal ortamlarında meyveler, tohumlar, yapraklar ve çeşitli çiçekler ile beslenirler. Evinizdeki beslenme programı da buna uygun olması gerekir. Tohumlar, meyveler, sebzeler ve olgunlaşmamış fındık ile sağlam bir diyet programı oluşturulabilir.

Eclectus papağanı fiyatları yaşına, cinsiyetine ve genel özelliklerine göre 800-3600 TL arasında değişmektedir.

]]>
Kakadu Papağanı Özellikleri https://www.papaganlar.gen.tr/kakadu-papagani-ozellikleri.html Tue, 06 Nov 2018 17:19:34 +0000 Kakadu papağanı özellikleri, kakdugiller familyasındaki türlere verilen isimdir. Doğal yaşam alanları Güney pasifik Adaları, Avusturalya, Solomon adaları ve Malakka yarım adası civarlarıdır. Kakadu papağanlarını Kakadu papağanı özellikleri, kakdugiller familyasındaki türlere verilen isimdir. Doğal yaşam alanları Güney pasifik Adaları, Avusturalya, Solomon adaları ve Malakka yarım adası civarlarıdır. Kakadu papağanlarının 17 farklı türü tespit edilmiştir. Ağaç kovuklarında yuvalanırlar. Toplu halde yaşam sürdürürler. Genelde doğada budukları çilek, böğürtlen, bitki kökleri ve tohumlar ile beslenirler. Yağlı besinlerden uzak durmaları gerekir, çünkü yağlı besinler kakadularda tümöre neden olmaktadır. Sultan papapanları kakaduların en bilindik türüdür. Pembe ve sarı kakadu, palmiye kakadusu, goffin kakadusu diğer en bilinen türleridir.

Kakadu papağanının özellikleri nelerdir

 • Kakadu papağanlarının ortalama yaşam süreleri 20-50 yıl arasında değişmektedir.
 • Genel renkleri beyaz olmakla birlikte siyah, gri, pembe hatta mavi olanları bile bulunmaktadır. Kakadu papağanlarının fiziksel özelliklerinden biri de başlarında bulunan kalkık tüyleridir. Bu tüyler bazılarında genel olarak kalkık dururken bazıları ise ortama ve canlarının istemesine göre baş tüylerini kaldırmaktadırlar.
 • Kakadu papağanı özelliklerinden biride insanlarla çok iyi ilişkilerinin olmasıdır. Hatta insanlarla en iyi anlaşan papağan türüdür. Sevildiğini çok çabuk hisseder ve kendini sevdirmeye bayılır.
 • Çevrelerine karşı son derece meraklı olan kakadu papağanları, aynı zamanda oyuncu papağan olarak da bilinirler. Bu nedenle eğer evde bir kakadu papağanı besliyorsanız oldukça fazla oyuncak temin etmelisiniz. Her şeyi kemirmeye bayılırlar şayet çok fazla oyuncakları yoksa çevrede buldukları her şeyi kemirirler.  Çene yapıları oldukça güçlüdür. Kafesleri oldukça geniş tutulmalıdır. 
 • Çok fazla ilgiye bayılan kakadular ilgi için ellerinden geleni yaparlar. Sahiplerine inanılmayacak kadar bağlıdırlar. Çok fazla sıkıntı çekmek istemiyorsanız onlara tek başlarına oynamayı ve bağımsız olmayı öğretmelisiniz. Davranış bozukluğu geliştirmemeleri için kendi başlarına hareket etmeleri gerekir. Çünkü kıskanç bir yapıya sahiptirler.
 • Kakadular cinsel erişkinliğe ulaştıklarında özellikle bahar aylarında hormonal değişiklikler nedeni ile, bağırma ve ısırma gibi  davranışlar sergilemektedir. Kakada papağanlarının ses yüksekliği çok fazla olup alçaktan uçan bir uçağın desibeline sahiptir. Sese duyarlı insanları rahatsız edecek şiddettedir. Bundan dolayı eğer bu sesi göze alamazsanız kakadu papağanı beslememelisiniz. Çok zeki kuşlar oldukları için canlarının kesinlikle sıkılmaması gerekir canları sıkıldığında maalesef tüylerini kanatana kadar yolmaktadırlar.   
 • Kakadu papağanları konuşma özellikleri çok gelişmiş bir tür değildir. Yeterli eğitim verildiği takdirde sınırlı kelime dağarcığı ile konuşabilirler. Fakat eğitimi de oldukça zordur.
 • Eğer bu kadar sorumluluk alıp gerekli ilgi ve alakayı gösteremeyeceksiniz, ihtiyaçlarını sağlayamayacaksanız kakadu papağanı alıp beslemeye çalışmak kuşa eziyet etmekten başka bir işe yaramaz.   
]]>
Tropikal Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/tropikal-papagan.html Wed, 07 Nov 2018 08:31:21 +0000 Tropikal Papağan, Amazon, Kongo, Afrika, gibi coğrafyada yağmur ormanların alanlarının bulunduğu sıcak bölgelerde yaşayan her çeşit kuş türleri tropikal papağan olarak adlandırılır. Tropikal ormanların varlığı, uzun boylu Tropikal Papağan, Amazon, Kongo, Afrika, gibi coğrafyada yağmur ormanların alanlarının bulunduğu sıcak bölgelerde yaşayan her çeşit kuş türleri tropikal papağan olarak adlandırılır. Tropikal ormanların varlığı, uzun boylu ağaçlarla yoğun yer kaplaması, besin seçeneklerinin çok oluşu iklim şartlarının uygunluğu tropikal papağanların yaşamını sürdürmelerine imkan sağlamaktadır. Özgür yaşama, sıcak, nemli iklim bölgelerine alışkın olmaları göçmenlik duygusunu törpülemiştir.

Tropikal Papağanların Özellikleri:

Her çeşit tür ve renkten tropikal papağanları vardır. Genel olarak bu papağanlar kısa ayaklı ve ikisi önde, ikisi arkada olmak üzere dört parmağa sahiptir. Ayak parmakları sayesinde besinlerini tam kavrayarak gagalarının yardımıyla her yere çeviklikle tırmana bilirler. Bir yere tırmanmaya başladıklarında güçlü gagalarını üçüncü bir ayak gibi kullanabilme yönleriyle en iyi tırmanıcı kuşlar olarak ün salmışlardır. Kalın ve kıvrık üst gaga daima hareket halindedir. Alt gaga ise katı yiyecekleri kırmada tabla görevi görür. Dil, kalın ve her şey için etkilidir. Aynı zamanda dil, dokunma organı vazifesini de yapar. Dilleri kısa boyutta ve serttir. Gaga ve dilleri sayesinde katı besinleri, kabuklu yemişleri soyup yiyebilirler. Zekalarının üst seviyede olmasıyla kelimeleri ezberleyerek konuşabilirler.

Tropikal Papağan, uçan kanatlı hayvan çeşididir. Yeni Zellanda papağanı hariç hepsi iyi birer uçucudur. Genelde çift veya grup eşliğinde çığlık çığlığa uçmayı benimserler. Avustralya'da yaşayan tropikal papağan türleri binlerce fertten meydana gelen sürüler halinde seyahat ederler. Beslenirken veya dinlenirken genellikle sakin olmayı tercih ederler. Yeşil renklileri Bu tropikal ormanlarda o kadar iyi kamufle olur ki, çoğu zaman bitki ve ağaçların yoğunluğundan fark edilmezler. Tüyleri yeşil hakim olamak üzere kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah olan her cins ve renkte papağan vardır. Boyutları normal kuşlara göre iridir.

Tropikal Papağanların Yaşamları:

Tropikal papağanlar, tabii halde ağaç kovuklarının içinde ve ağaç dallarında yuva edinerek yaşarlar. Evcilleştirilip kafeslerde de yaşamaya yatkındırlar. Kafeslerine çiğnemeleri için ağaç parçaları koymakta fayda vardır. Çoğu türü her şeyi kemirmeyi sever Yavrularını ağaç kovuklarına, kaya yarıklarına saklayarak beslerler. Eşler birbirlerine önemli derecede bağlıdır. 

Tropikal Papağan Türleri:
 • Jako (Gri Papağan)
 • Amazon
 • Cennet Papağanı
 • Lori
 • Muhabbet Kuşu
 • Ara
 • Sultan Papağanı
 • Kakadu
]]>
Senegal Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/senegal-papagani.html Wed, 07 Nov 2018 16:21:05 +0000 Senegal Papağanı, kafa, boyun, gırtlak ve yanak kısımları gri renkte olan karın kısmı sarı tonlarında, kanatları ve sırt kısımları ise yeşil olan Afrika kökenli bir papağan türüdür. Özellikle Senegal'de yaygın yaşadık Senegal Papağanı, kafa, boyun, gırtlak ve yanak kısımları gri renkte olan karın kısmı sarı tonlarında, kanatları ve sırt kısımları ise yeşil olan Afrika kökenli bir papağan türüdür. Özellikle Senegal'de yaygın yaşadıkları için buranın adını almışlardır. Bunun yanında Fildişi Sahili, Gambia, Gana, Kuzey ve Kuzeydoğu Nijerya, Kuzey Kamerun, Güneybatı Çad bölgelerinde de yaşamaktadırlar. Doğal ortamlarındaki orman varlıklarının zenginliği besinlerini karşılamada kolaylık sağlamıştır.

Senegal Papağanı Özellikleri: 
 • Sarı, turuncu,gri renklerin yanı sıra yoğun olarak yeşil renge sahiptir.
 • Gagaları siyahtır.
 • Sıcak iklimleri severler.
 • Yetişkin kuşların göz irisleri saman sarısı renktedir. Yavru kuşların ki ise gridir.
 • 1000 metre yükseklikte bile yaşam alanı kurabilirler.
 • Konuşma yeteneği düşüktür.
 • Islık çalıp çeşitli sesler çıkarırlar.
 • Diğer papağanlara göre daha sessiz yapıdadırlar.
 • Gagaları güçlüdür.
 • Çok çabuk yorulup kıpırdamadan sakin durabilirler.
 • Üreme dönemlerinde davranışlarında değişiklik gözlemlenebilir.
 • Oldukça sessiz sakin bir tür olduğu için evcilleştirilme uyum sağlar.
 • Orta seviyeli papağan grubuna dahildir.
 • Tehlike anında sesleri yüksektir.
 • Kuluçkaları 25-26 gün arasındadır. Yaklaşık 70 gün sonunda ailelerinden bağımsız hareket ederler.
 • Çeşitli meyveler, sebzeler, tohumlar, hububatlar ve papağan yemleri ilgi alanlarıdır.
 • Kendi hayat alanlarında özgürce barınırlar. Korunma iç güdüleri yavruları doğduğunda daha çok ön plana çıkar.
 • Çevik gagaları sayesinde en sert kabuklu yemişleri kırarak tüketebilirler.
Senegal Papağanı Beslenmesi:
 • Diğer papağan türleri gibi doğal yaşamlarındaki tohumları, meyve ve sebzeleri tüketirler.
 • Kafeste beslenilen bu türlere küçük hububat ürünleri verilebilir. Meyve ve sebzeleri severler.
 • Kabuklu gıdalarını parçalama özellikleri vardır.
 • Yer fıstığına bayılırlar.
 • Düzenli beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanırsa huysuzluk çıkarmazlar.
]]>
Sultan Papağanı Beslenme https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-beslenme.html Thu, 08 Nov 2018 09:27:25 +0000 Sultan papağanı beslenme, sultan papağanı yemeyi çok ama çok seven kuşlardandır. Sultan papağanların güçlü ve sağlıklı olmaları, hastalıklara karşı daha dirençli durmaları için kafeslerine koyacağınız yiyece
Sultan papağanı beslenme, sultan papağanı yemeyi çok ama çok seven kuşlardandır. Sultan papağanların güçlü ve sağlıklı olmaları, hastalıklara karşı daha dirençli durmaları için kafeslerine koyacağınız yiyeceklere yani beslenmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Sultan papağanım her vitaminden almalı, bunu da yesin şunu da yesin diye düşünenlerden olmayınız. Aksi takdirde bu papağanınız için tehlikeli olabilir. Çünkü her papağanın mineral ve vitamin bakımından farklı türlerde farklı miktarlara ihtiyaç duyarlar. Örnek verecek olursak portakalda C vitamini bulunmaktadır ve insanları hastalıktan korur, insanlar için faydalı bir maddedir. Fakat sultan papağanları için değildir.

Sultan Papağanı Beslenme Türleri

Sultan papağanı, doğal hayatlarında bitki kökleri, yeşillikler ve tohumlar ile beslenirler. Bizlerde kafeste yaşayan sultan papağanlarına olabildiğince doğal besinler vermek için çabalamalıyız. İlk olarak sultan papağanları için alacağınız ilk temel gıda kuş yemleridir. Bu yemleri kapalı veya açık ambalajlı olarak satın alabilirsiniz. Ancak satın alacaksanız yemin içerisinde böceklenme olup olmamasına ve taze olup olmamasına dikkat etmelisiniz. Sultan papağanı yemi muhabbet kuşu yeminin biraz daha gelişmiş halidir. Yemler papağanınızın besin ihtiyacının %75'ini karşılar. Sultan papağanları yemi haricinde muhabbet kuşlarının yemleri de kullanılabilir. Fakat muhabbet kuşu yemine kırılmış fındık içi ve tuzsuz çekirdek de eklemek gereklidir. Ancak bunlarla uğraşana kadar sultan papağanı yemi almakta fayda var. 

Sultan papağanlarının yemlerinin içinde tuzsuz çekirdek çok fazla oluyor. Sultan papağanları tuzsuz çekirdekleri ne kadar çok severse sevsinler, fazla miktarda tüketilmesi karaciğerde yağlanmaya neden olur ve böylece almaları gereken besinleri eksik alırlar. Eğer açık yem alıyorsanız ve içinde fazla miktarda çekirdek varsa muhabbet kuşu yemi ile takviye etmeniz papağanınız açısından daha iyi olur. Böylece çekirdek oranı azalır. Bu yemlerin haricinde sultan papağanlarının severek tükettiği diğer bir yiyecek ise dal darısıdır. Fakat dal darının besin değerleri çok yüksek olduğundan darının kullanımına dikkat edilmelidir. Eğer dal darısının yenme miktarına dikkat edilmezse sultan papağanınızı kısa sürede şişmanlatır. Yemlere ek olarak sultan papağanlara yeşil ağırlıklı sebzeler ve meyveler vermek gerekir. Böylece papağanların ihtiyacı olan besinleri doğal yoldan karşılamış olacaksınız. Fakat bazı papağanlar sebze ve meyve yemek istemezler. Bu durumda onlara vitamin vermelisiniz. Sultan papağanlarının midesinde asit yoktur. Bu yüzden yem ile birlikte kuş kumu da tüketilmelidir. Sultan papağanları kuş kumu sayesinde besinleri sindirecektir. Uzun süreli olarak kuş kumunu tüketmeyen kuşlarda ciddi sindirim sistemi sorunları ortaya çıkar. Kuş kumunu yemliklere yarım kaşık kadar yetmeniz yeterli olacaktır.

Sultan Papağanı Beslenme
 • Sultan papağanları için çok faydalı besinler: Brokoli, haşlanmış kepekli pirinç, havuç, bezelye, karnabahar, patates, yeşil biber, kırmızı biber, çok pişmiş hindi eti, çok pişmiş yumurta, kabuksuz muz, çok pişmiş tavuk eti, çekirdeği ayıklanmış elma, kabak çekirdeği, yağsız yoğurt, bulgur, mısır ekmeği ve kepek ekmeği.
 • Sultan papağanları için faydalı besinler: Çekirdeği ayıklanmış portakal, çekirdekleri ile birlikte üzüm, çekirdeği ayıklanmış şeftali, çekirdeği ayıklanmış limon, greyfurt, çilek, dut, ekmek, şalgam, domates çekirdeği, çekirdeği ayıklanmış kiraz, salatalık, çekirdeği ayıklanmış vişne, pişmiş pirinç, badem, yeşil fasulye, sarımsak, yeşil fasulye, çekirdekleri ile birlikte kavun ve karpuz sultan papağanları için faydalı besinler arasındadır.
 • Sultan papağanları için zararlı besinler: Kurabiye, kek, patates kızartması, sosis, cips, konserve yiyecekler ve çorba.
]]>
Cennet Papağanı Cinsiyet https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-cinsiyet.html Thu, 08 Nov 2018 19:21:48 +0000 Cennet papağanı cinsiyet ayrımı DNA testi ile kesin sonuç vermektedir, bunun dışında Cennet papağanlarının tahmin yapılarak da cinsiyet ayırımında bulunabilecek farklı özelliklere sahiptir. Anavatanı Afrika olan Cennet p Cennet papağanı cinsiyet ayrımı DNA testi ile kesin sonuç vermektedir, bunun dışında Cennet papağanlarının tahmin yapılarak da cinsiyet ayırımında bulunabilecek farklı özelliklere sahiptir. Anavatanı Afrika olan Cennet papağanlarının Madagaskar'da yaygın olarak yaşamaktadırlar. Cennet papağanları Hint Okyanusu adalarında yaşayan bir papağan türüdür ve tohumlar ile beslenmektedir. İklim olarak nemli ve sıcak olan iklimleri genellikle tercih etmektedirler. Ayrıca Cennet papağanları oldukça oyuncu bir papağan türüdür ve insanlar ile bağ kurdukları zaman sosyal olabilen bir canlı türüdür. Cennet papağanları çift olarak beslenirse eğitimi ve bakımı çok daha kolay olacaktır. Eğer tek Cennet papağanı sahibi iseniz, papağanınıza daha fazla ilgi göstermeniz gerekecektir.

Cennet papağanlarının boyları ve ağırlıkları türlerine göre birbirinden farklılık gösterebilir. Boyutları 12 santim ila 19 santim arasında değişirken, ağırlıkları ise 40 gram ila 60 gram arasında değişmektedir. Ortalama olarak Cennet papağanlarının ömürleri ise yaklaşık olarak 10 yıldır. Cennet papağanlarının tüyleri genel olarak yeşil tonlarda olur, parlak ve canlı bir görüntüsü vardır. Keskin ve Sivri gagalı Cennet papağanlarının küt kuyrukları bulunmaktadır.

Cennet papağanı cinsiyet ayrımı nasıl yapılır

Dişi Cennet papağanlarının kuyruğundaki tüyler düz biter ve aynı uzunlukta bulunmaktadır. Erkek Cennet papağanlarının ise daha oval biter kuyrukları ve kuyrukta bulunan yan tüyler ortadakilere göre daha kısa olmaktadır. Dişilerde ayakları arasındaki aralık erkeklere oranla daha fazladır ve tünedikleri zaman dişilerin karınları tüneğe daha yakın bulunmaktadır. Dişilerin kafası erkeklerin kafasına göre üst kısmı daha düz gelmektedir.

Cennet papağanların dişi mi, erkek mi olduğunu sopada tünerken dikkatli incelendiğinde çok net anlaşılmaktadır. Cennet papağanı sopada dururken parmakları açık duruyorsa bu kuş dişi cennet kuşudur. Eğer Cennet papağanı sopada dururken parmakları kapalı ise kuş erkektir. Gerçekten Cennet papağanların cinsiyet ayırımını bu şekilde yapmak çok ilginç bir durumdur. Cennet papağanlarının dişilerinde ve erkeklerinde renkleri aynı özelliktedir. Ayrıca Cennet papağanlarının fiziksel özellikleri de aynı olup ve ağırlık, büyüklük bakımından da birbirlerinden farksızdır.

Bunun dışında yetişkin olan papağanlarda dişiler üreme zamanında kanatlarını ve kuyruklarını kabartıp, daireler çizer. Erkek dişinin ve kendi ayaklarına küçük ısırık hamleleri yapar, kaşınır, etrafında döner, başını sallayarak seri şekilde ses çıkarır. Hareketleri dişi Cennet papağanına göre daha belirgindir.
]]>
Monk Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/monk-papagani.html Fri, 09 Nov 2018 05:12:19 +0000 Monk papağanı, diğer adıyla quaker papağanı ülkemizde çok nadir beslenen fakat Avrupa da çok popüler olan bir papağan türüdür. Doğal bölgeleri olan Güney Amerika dışında, alt türlerine göre değişen şekillerde Arjanti Monk papağanı, diğer adıyla quaker papağanı ülkemizde çok nadir beslenen fakat Avrupa da çok popüler olan bir papağan türüdür. Doğal bölgeleri olan Güney Amerika dışında, alt türlerine göre değişen şekillerde Arjantin, Paraguay, Uruguay'da, Brezilyada ve Bolivya'da yaygın yetişirler. İnsanlar tarafından Kuzey Amerika, Porte Rico, Mallorca, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İsveç, İngiltere, İspanya, Portekiz'de yaygınlaştırılmıştır. 
Gayet uysal ve uyumlu çoğunlukla sürüler halinde yaşayan bir türdür. Eşleşme ve üreme dönemlerinde ise sürü kendi içinde yaklaşık 10 çiftten oluşan ufak gruplara bölünür. Bu küçük gruplar, yumurtalarını kurdukları ortak yuvada bırakırlar. 

Monk papağanı genel görünümü: Erkek ve dişilerin görünümleri aynı renktedir. Zemin renkleri yeşil renkte, alın kısmı mavi gridir. Yüzü de beyaz gri tonda, boyun bölgesini de kapsayan bir maskesi bulunur. Kahve/ gri tonlarında olan göğüs tüylerinde ise açık gri tonlarında serpmeler vardır. Karın kısmının üst ve alt kısmında renkleri yeşil/ sarı tonlarındadır. Ayak üstünde ve kuyruk üstünde bulunan tüylerin tonları ise sarımsı yeşil tonlarıdır. Kanat uç tüyleri mavi ve siyah renklerde, kanat altları açık gri renkte ve soluk mavi rengindedir. Kuyruk tüylerinde ise üst kısmı mavi ve yeşil renkte, alt kısımları ise açık mavi ve yeşil rengin karışımı şeklindedir. 

Gaga renkleri ise açık kahverengi tonunda olmaktadır. Göz irisi ise koyu kahverengidir. Göz çevresinde ise gri bir halka vardır. Halka olan kısım tüysüzdür. Ayakları da aynı şekilde gri tonda olur. Genç olan kuşları yetişkinlerden ayırmak için alın ve yüz maskelerinde ki renklere bakmak gerekiyor. Genç monk papağanlarında bu bölgeler daha yeşil bir tonda olur. Boyu 23-31 cm arasında olur. Ağırlığı ise 120-140 gr arasındadır. 

Monk papağanın beslenmesi: Beslenme konusunda çeşitliliği sever. Tohumlar, meyveler, otsu bitkiler, tomurcuklar, böcekler ve onların larvalarıyla beslenirler. Yavru kuşlar ilk haftalarda hayvansal gıdalarla beslenirler. Tarım alanlarında sürü halinde geldikleri zaman epey bir hasara yol açtığı için tarımcılar tarafından pek sevilmezler.

Monk papağanı üreme: Üreme zamanı doğal ortamlarında ağustos ve kasım aylarında olur. Yumurta sayısı ise 5 -6 arasında, nadiren de 8 adet olur. Kuluçka süresi ise 21-23 gün arasında olur. Yavru kuşlar bu süreyi takip eden zaman içerisinde yaklaşık 42-45 gün sonra yuvadan uçabilecek duruma gelirler. Bu aşamadan sonra 2-3 hafta sonra anne ve basından bağımsız yaşayabilirler. Monk papağanları genelde doğal ortamlarında ağaç kovuklarında, kayalarda oluşan ufak oyuklarda yumurtlarlar.yuvalarını yüksek ağaç veya palmiye ağaçlarının tepelerine kurarlar. Monk papağanları toplu yuva sistemi kurarlar. Koloni şeklinde yuva kurarlar. Bu tür yuvalarda 5 ya da 10 çift kuş birlikte çalışırlar. Yuvalar iç içe geçmiş ama birbirinden iç kısmından ayrılmış evler şeklindedir. Her çift kendisine ayrılmış yuvada yumurtlar. 

Monk papağanları ortalama 20-30 yıl arasında yaşamaktadırlar. Soğuk ve sıcak havalardan etkilenmezler. Büyük bir kafese ve çokça oyuncağı severler. Diğer papağanlar gibi sürüler arasında yaşarlar. Cana yakın ve çok hareketli bir türdür. En iyi insanları taklit eden ve konuşan bir papağan türüdür.
]]>
Albino Sultan Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/albino-sultan-papagani.html Fri, 09 Nov 2018 20:43:24 +0000 Albino Sultan Papağanı, evlerde beslenmesi en fazla tercih edilen papağan türlerinden biridir. Kökeni Avusturalya'dır. Özel bir ilgi ve bakım gerektiren bir papağan türüdür. Sultan papağanı gösterdiğiniz ilgi ve ba Albino Sultan Papağanı, evlerde beslenmesi en fazla tercih edilen papağan türlerinden biridir. Kökeni Avusturalya'dır. Özel bir ilgi ve bakım gerektiren bir papağan türüdür. Sultan papağanı gösterdiğiniz ilgi ve bakıma göre size çok kısa bir sürede adapte olur ve sevgisini hemen belli etmeye başlar. Melezleştirilmiş türlerde dahil olmak üzere sultan papağanı sekiz farklı türe sahiptir. En üst türü paraket adı verilen türdür. Evde beslenmesi tercih edilen tür ise, lutino ve "greylerdir. Rengarenk tüylere sahip olan albino sultan papağanları son derece sevimli ve cana yakın kuşlardır.

Albino Sultan Papağanının Özellikleri Nelerdir

Albino sultan papağanlarının hepsi, boy ve kilo olarak aşağı yukarı aynıdır. Evcilleştirilmeye ve konuşmaya çok yatkındırlar. Diğer papağanlara oranla daha az gürültülüdürler. Albino sultan papağanlarının yanak bölgelerindeki turuncu tüyleri türe ait en belirgin özelliktir. Yanak bölgesindeki turuncu tüyler soluk ise papağan dişi, canlı bir turuncu ise erkektir. Diğer bir cinsiyet ayrımı ise erkek papağanların göz bölgesindeki tüylerin sarı olmasından, dişi papağanların göz bölgelerinin ise gri ve beyaz olmasından belirlenir.

Albino sultan papağanını çift olarak bakmakta fayda vardır. Yalnız kalmayı sevmeyen bir papağan türü olmasından dolayı çift olarak bakıldığında kendini daha iyi hisseder. Albino sultan papağanları soğuğa karşı son derece duyarlı bir kuş türüdür. Bulundukları yerin sıcaklığının 15 derecenin altında olmaması gerekir. Kafes boyutlarının ise büyük olmasına dikkat edilmelidir. Kafesi küçük tutmak papağanı sıkıntıya sokar ve eziyet çekmesine neden olur. Çünkü kafes yaşam alanı olduğu için son derece iyi ve büyük seçilmesi gerekir. Kafeste mutlaka tahta bir tünek bulundurulması gerekir. Genel olarak konuşma özellikleri yoktur. Erkek Albino sultan papağanı insan sesi ve ıslık sesi gibi sesler çıkarır, dişiler ise sadece ıslığa benzeyen bir ses çıkarılar. Albino sultan papağanı 20-32 sene arası bir ömre sahiptir.  

Beslenmelerinde darı, çiğdem, lahana, salatalık, marul verilebilir, beslenmede tek dikkat edilmesi gereken kesinlikle avokado verilmemesidir. Çünkü bu besin albino sultan papağanları için zehirleyici özelliktedir. Albino sultan papağanları tırnak ve gaga bakımlarını kendi kendilerine halledebilmektedirler. Siz papağanın kafes temizliğini ve bakımını aksatmadan düzenli olarak yapmalısınız. İyi bir bakım sevgi ve ilgi ile papağanınızın hem yaşam süresini uzatır hem de çok sadık ve eğlenceli bir dost kazanmış olursunuz. 

   

]]>
Jako Papağan Özellikleri https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-ozellikleri.html Sat, 10 Nov 2018 00:37:52 +0000 Jako Papağan Özellikleri, Gri Afrika Papağanı adına da sahip olan Jako Papağanı, Afrika, Güney Amerika, Asya, Avustralya gibi coğrafya alanlarında yurt edinmişlerdir. Jako papağanların özellikleri Jako Papağan Özellikleri, Gri Afrika Papağanı adına da sahip olan Jako Papağanı, Afrika, Güney Amerika, Asya, Avustralya gibi coğrafya alanlarında yurt edinmişlerdir. 

Jako papağanların özellikleri nelerdir
 • Jako Papağan Özellikleri yönünden çeşitli renklere ve türlere sahiptir. Asıl rengi gri olan bu papağanın ayırt edici özelliği ise kuyruğunun kırmızı renkli olmasıdır.
 • Batı ve Orta Afrika'nın yağmur ormanlarında doğada edindikleri besinlerle hayata tutunurlar.
 • Palmiye ağaçlarının meyveleri, diğer tropikal meyveler, sebzeler, tohumlar doğal ortamlarındaki gıda kaynaklarıdır.
 • Orta büyüklükte bir papağandır. Boyları 30-35 cm kadardır.
 • Zeka potansiyeli bakımından birinci sıradadır.
 • İyi bir eğitime tabi tutulmaları halinde konuşabilirler.
 • Kelime kapasiteleri gelişmiştir.
 • Kısa sorulara mantıklı cevap verebilirler.
 • Taklit yetenekleri aşırı düzeyle gelişmiştir.
 • Evcilleştirilmeye yatkındırlar.
 • İyi bakıldığında düzenli beslenildiğinde sakin bir yapıya sahiplerdir.
 • Barınma ihtiyaçları iyi karşılanmazsa tüylerini yolarak davranış bozukluğu sergilerler.
 • 80-90 sene kadar ömürlerini devam ettirmektedirler.
 • Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine girmişlerdir.
Jako papağan kökeni: Afrika kökenlidir. Kongo Afrika Jako Papağanı, iridir. Kırmızı renkte kuyruk tüyü vardır. Timneh Afrika Jako Papağanı, Liberya ve Fildişi Sahillerinin küçük bir bölgesine mensuptur. Tüy rengi koyu gri olup kuyruğu kestane rengine sahiptir.

Yaşadığı Bölge:  Doğal yaşam ortamlarıdır. Afrika'nın orta ve batı kısımlarıdır. Dev büyüklüğünde yağmur ormanları, kayralar, geniş çayır alanları, ağaçların iç kovukları yerleşim noktalarıdır. Evcilleştirilen bu papağanlar kafes ve benzeri barınma alanlarında da yaşayabilirler.

Beslenmeleri: Sağlam gagalarının yardımıyla doğada buldukları katı nitelikte besinleri kırarak yerler. Ormanlardaki ağaçların tohum ve meyveleri onlar için idealdir. Evcil olanlar ise meyve ve sebzelerin yanı sıra öğütülmüş tahıl ve hayvan yemleri tüketirler. Çeşitli çerezlere bayılırlar. Küçük sulu ve taneli meyve tükettiklerinde ishal olabilme ihtimalleri vardır.

Yaşam Süresi: Bakım, beslenme ve kaliteli yaşam koşulları değerlendirildiğinde iyi bakılan bir Jako papağanının ömrü 80-90 yıla kadar çıkabilmektedir. Fakat normal yaşam şartlarıyla 50-65 yıl ömürleri biçilebilir.


]]>
Jako Papağan Beslenmesi https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-beslenmesi.html Sat, 10 Nov 2018 04:28:54 +0000 Jako papağan beslenmesi, doğada bulunan Jako papağanları ağaçlarda bulunan meyveleri ve tohumları yiyerek beslenmektedirler. Evde yetiştirilen Jako papağanlarının beslenmelerinde ise ihtiyaç olan yiyecekler oldu Jako papağan beslenmesi, doğada bulunan Jako papağanları ağaçlarda bulunan meyveleri ve tohumları yiyerek beslenmektedirler. Evde yetiştirilen Jako papağanlarının beslenmelerinde ise ihtiyaç olan yiyecekler oldukça fazladır. Hazır olarak üretilen ve kaliteli olan kuru mamaları, tuzsuz ay çekirdeğini, yer fıstığını, katı yumurta, haşlanmış patates, mısır, yulaf gibi yiyecekleri verebilirsiniz. Aynı zamanda fındık, pişmiş et, marul ve peynir gibi besinler ile de Jako papağanınızı besleyebilirsiniz. Burada önemli olan Jako papağanlarının günlük beslenme programlarında birbirinden farklı 3-5 yiyecek grubundan olmasıdır.

Jako papağan, son yılların en dikkat çekici kafes kuşları arasında yer almaktadır. İlgi çekiciliği ile Afrika kökenli gri papağan olarak bilinen papağanların Amazon papağanı olarak da bilindikleri söylenebilir. Jako papağanları yani gri papağanlar genel olarak Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya bölgesinde yaşamaktadırlar.

Yavru Jako papağan beslenmesi nasıl yapılmalıdır

Yavru Jako papağanları en az 2 hafta boyunca ebeveynlerinin yanında bulunmalarına izin verilmelidir. Bu dönemlerde yavru Jako papağanlarının henüz sindirim sistemleri gelişmemiştir ve ebeveynlerinden almış oldukları gıdalara karışan yararlı bakterilerin bağırsaklarındaki fauna ve floranın gelişiminde etkisi bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise yavru Jako papağan beslenmesinde yem olarak bebek maması verilmektedir. Ayrıca bebek mamalarının içerisine katılan yulaf unu ve vitaminli olan bebek bisküvileri de yavru Jako papağanlarının yediği bir yiyecektir. Hazırlanan mamalar yavru Jako papağanlarına şırınga yardımı ile verilebilir. Yavru Jako papağanlarının henüz midelerinin çok ufak olmasından dolayı verilecek olan mamanın gün boyunca aralıklı olarak azar azar olmalıdır. Yavru Jako papağan beslenmesi, protein gereksinimleri de diğer yaş dönemlerine göre fazla olduğu için yavru Jako papağanlarına yumurta sarısının verilmesi ile bu ihtiyacın giderilmesi sağlanmaktadır.

Jako papağanları genel olarak 20-25 yıl yaşarlar. Bazıları ise 70’li yaşlarına kadar da yaşayabilmektedir. Jako papağanları oldukça yetenekli papağanlardır, Jako papağanları sahiplerinin sesini çok daha iyi bir şekilde taklit edebilirler ve ses tonlarına kadar benzetebilirler. Jako papağanlarından erkek papağan genel olarak güvercin boyutundadır. Jako papağanlarının dişi olanı ise çok daha ufak boyuttadır. Vücutları gri olan Jako papağanlarının ergin olanlarında kuyrukları açık kırmızı, ergin olmayanların ise kuyrukları koyu kırmızı şeklindedir. Eğer Jako papağanı 1 yaşın altında bulunuyorsa o zamanda gözleri siyah renkte olur ve 1 yaşından sonra gri rengine daha sonra da sarımsı bir renge döner.]]>
Cennet Papağanı Konuşurmu https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-konusurmu.html Sat, 10 Nov 2018 11:09:37 +0000 Cennet Papağanı Konuşurmu, Her zaman aktif ve çok hareketli olan Cennet papağanlarının konuşup konuşmadığını merak edebilirsiniz. Cennet papağanları diğer papağan türlerine göre çok fazla konuşma yeteneği olan bir pa Cennet Papağanı Konuşurmu, Her zaman aktif ve çok hareketli olan Cennet papağanlarının konuşup konuşmadığını merak edebilirsiniz. Cennet papağanları diğer papağan türlerine göre çok fazla konuşma yeteneği olan bir papağan türü değildir. Bazı Cennet papağanları konuşabilir ama onlarda birkaç kelime söylemekten öteye geçmiyorlar. Sesleri oldukça tiz olan Cennet papağanları genellikle sabah saatlerinde neşeli bir şekilde ötmeyi çok seven bir papağan türüdür. Bu sebepten dolayı da aşırı ve tiz olan sesleri yüzünden rahatsız olabilirsiniz. Eğer aynı odada uyuyorsanız Cennet papağanlarının sesi sizi rahatsız edebilir ama eğer evinizin farklı bir odasında uyuyorsanız Cennet papağanlarının sesi sizi rahatsız edecek bir düzeyde değildir. Cennet papağanlarını eğitmek mümkündür ama biraz sabırlı olmanız ve zamana bırakarak acele etmemek en doğrusu olacaktır. Cennet papağanlarından beyaz gagalı olan türü daha çok sakindir ve eğitilmeleri çok daha rahat ve kolaydır. Yapacağınızın eğitimin süresince Cennet papağanınızın yaşıyla doğru orantılı olduğu gibi aynı zamanda da papağanınıza ayıracağınız vaktinizin uzunluğuna bağlı olarak da değişiklik gösterir. Cennet papağanlarının size alışabilmesini sağlamak için de en etkili şey papağanınıza yeteri kadar zaman ayırıyor olmanız olacaktır.
     
Cennet papağanı konuşur mu Sorusu için Cennet papağanları çok fazla konuşmadığı söylenebilir. Ama dikkatli bir şekilde dinlediğiniz zaman çok fazla duyduğu isimleri ve kelimeleri mırıldandığı da görülmektedir. Konuşması kesin olmasa da kısa kelimeler öğretmeyi deneyebilirsiniz.Tabi ki cennet papağanları hiç konuşmayacak diye bir şey yoktur. İyi bir eğitimle ona birkaç kelime öğretebilirsiniz. Cennet papağanlarının beyaz gagalı türlerinin size alışması daha kısa zaman da gerçekleşir. Cennet papağanları dış görünüşleri ile oldukça ilgi çekici bir türdür. Cennet papağanları çok hareketli ve yaramaz kuşlardır. Eğer evde konuşan bir kuş istiyorsanız cennet papağanı bunun için pek uygun bir kuş değildir. Cennet papağanlarının konuşma yetenekleri azdır. Yalnızca birkaç kelime öğretebilirsiniz. Fakat cennet papağanları oldukça çok eğlenceli kuşlardır. Onunla oyun oynamaktan büyük zevk duyacaksınız. Benim önerim cennet papağanlarını konuşturmak için değil de eğlenceli bir vakit geçirmek için almalısınız.
]]>
Sultan Papağanı Nasıl Konuşturulur https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-nasil-konusturulur.html Sat, 10 Nov 2018 20:47:36 +0000 Sultan Papağanı Nasıl Konuşturulur, Sultan papağını konuşmaya eğimli çok hassas bir kuştur. Sultan papağanı konuşturmak için öncelikle eğitmeniz gerekir. Size güven duymalı ve kendini emniyette hissetmeli ki sultan papa Sultan Papağanı Nasıl Konuşturulur, Sultan papağını konuşmaya eğimli çok hassas bir kuştur. Sultan papağanı konuşturmak için öncelikle eğitmeniz gerekir. Size güven duymalı ve kendini emniyette hissetmeli ki sultan papağan konuşmaya başlasın. Ayrıca sultan papağının konuşması için erkek olması gerekir. Dişi olan sultan papağanın konuştuğu çok ender görülmüştür. Ancak erkek sultan papağan dişi sultan papağana göre konuşmaya daha eğilimlidir. Sultan papağının konuşmaya en uygun olduğu dönem bebeklik dönemidir. 

Yeni Doğan Sultan Papağan ve Yaşlı Sultan Papağanı Konuşturmak

Sultan Papağanı Nasıl Konuşturulur, Yeni doğan bir sultan papağana yem kırmaya başladığınız anda konuşturmaya da başlayabilirsiniz. Böylelikle yeni doğan sultan papağan öğrendiklerini hayatı boyunca unutmayacak ve öğrendiklerini pratiğe dökerek konuşmaya başlayacaktır.  Yeni doğan sultan papağanı konuşturmak, yaşı ilerleyen sultan papağını konuşturmaktan daha iyi olacaktır. Çünkü yeni doğan sultan papağının öğrendikleri ve kelime dağarcığı, yaşlı olan sultan papağının kelime dağarcığından daha geniş ve fazla olacaktır. 

Sultan Papağanı Nasıl Konuşur

Sultan Papağanı Nasıl Konuşur, Sultan papağanın en dikkatini çeken şey ıslık çalmaktır. Bu nedenle öğretmek isteğiniz kelimenin ardından sürekli aynı tonda ve seste ıslık çalın. Öğretmek istediğiniz kelimeyi ise sık sık aralıklarla yaklaşık olarak en az yarım saat tekrarlayın. Islık tonuna çok dikkat etmeniz gerekir. Mesela "Babacığım" kelimesini öğretmek istediğiniz zaman "Babacığım fiifuuu" "Babacığım fiifuuu" gibi sürekli aynı tonlar kullanılmalıdır. Bu uygulamayı düzenli olarak her gün aynı saatte yapmaya özen gösterin. Böylelikle zaman içinde "babacığım" dediğinizde sultan papağan "fiifuuu" gibi ıslık çalacak, siz "fiifuuu" diye ıslık çaldığınızda ise sultan papağan "babacığım" demeye başlayacaktır. Sultan papağan gibi bütün kuşlar loş ve karanlık ortamları sever. Bu nedenle konuşturmak istediğiniz sultan papağanı loş yada karanlık bir ortamda konuşturun. 

Sultan papağanı konuşturmanın bir diğer yolu da öğretmek istediğiniz kelimeyi bir müzik çalara yada ses kaydediciye kaydedip sultan papağana belirli aralıklar ile dinletmektir. Ancak kaydedeceğiniz kelimenin çok uzun olmamasına özen gösterin. Aksi taktirde sultan papağan sıkılır ve strese girer. Böylelikle öğrenme isteği oluşmaz ve dikkati çabuk dağılır. Sultan papağana kelime öğretmenin en doğru şekli sultan papağını parmağınıza almanız ve sultan papağanı kendini güvende hissettiğinde ve parmağınızda rahatça durduğu anda konuşturmaktır. Sultan papağan konuşmaya çok fazla eğimlidir. Hatta yeni doğan bir sultan papağana şarkı bile dinleterek şarkı ezberletebilirsiniz. Yeterki öğretirken sabırlı olun ve öğretmek için acele etmeyin. 
]]>
Sultan Papağanı Cinsiyet Ayrımı https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-cinsiyet-ayrimi.html Sun, 11 Nov 2018 20:18:33 +0000 Sultan papağanı cinsiyet ayrımı, sultan papağanları besleyen birçok kişinin en çok takıldığı nokta ve yanılma payının yüksek olduğu konuların başında cinsiyet ayrımı gelmektedir. Sultan papağanlarının değişik Sultan papağanı cinsiyet ayrımı, sultan papağanları besleyen birçok kişinin en çok takıldığı nokta ve yanılma payının yüksek olduğu konuların başında cinsiyet ayrımı gelmektedir. Sultan papağanlarının değişik olan tüm renklerinde ayrım yaparak, DNA testleri yaparak, sultan papağanlarının tavırlarına ve davranışlarına bakarak cinsiyetlerini belirlemek mümkün olur. 

Sultan papağanlarının cinsiyet ayrımını ele alalım.
 • DNA testi: Sultan papağanlarının cinsiyetini kesin anlamanın tek çözüm yolu DNA testidir. Bu test şu an için yurt dışında hizmet vermektedir. Kuşunuzun tüylerinden yollayıp, 50-60 Euro gibi bir rakam ödeyerek cinsiyetini %100 öğreniyorsunuz. Tabi ki bunun yanında sultan papağanlarının cinsiyet ayrımını yapmanın farklı farklı yöntemleri de bulunmaktadır.
 • Sultan papağanlarının ötüşü: Diğer bir en yaygın ve yüksek oranda doğru sonuç alınan yöntem sultan papağanınızın ötüşüdür. Erkek sultan papağan dişiyi çiftleşmeye ikna etmek için değişik biçimlerde yüksek veya alçak bir volümle melodi ötüşleri sergiler. Bazı zamanlardaysa dizeler şeklinde ses çıkartarak ötmektedir. Yani ev ortamında görülen bu gibi özellikler öğrettiğiniz kelimelerin tekrarlanması, farklı tonlarda ıslık çalınması gibi şekillerde görülür. İşte bu sultan papağanının cinsiyeti erkektir. Sultan papağanının ötüşleri 6 aylıktan sonra kesinlik kazanır. Yani erkek kuşlarının üreme yaşına gelmeye başlaması ile bu ötüşlerin başlaması doğru orantılıdır. Daha önceki aylarda da öterler tabi ki.
 • Sultan Papağanları çift olarak beslemek: Bazen de sultan papağanlarının tek olarak beslenmesi, tüy yolmalarının yanında agresif olarak ötüşler sergilemelerinin sebepleri de bundan dolayıdır. Fakat bu gibi ötüşler, günlük yaşamda da rastlanılmaktadır. Dişi sultan papağanları erkek sultan papağanlarına nazaran daha sessiz ve sakin olurlar. Ara sıra alçak tonlu ötüşler sergilemesinin dışında çok yüksek tonlu ve gürültülü değildirler.
 • Sultan papağanlarının renkleri: Sultan papağanlarının cinsiyetlerini ayırt etmenin diğer bir yolu da renkleridir. Fakat bu durumlarda doğal olan papağanların melez olmayan papağanlara göre çok daha kolay anlaşılabilir. Yani burada çıkarılacak en önemli sonuç sultan papağanlarının cinsiyetinin erkek mi dişi mi sorusunu düşünmek yerine papağanları çift olarak beslemekte fayda vardır. Çünkü çift olarak beslenen papağanlar yine çift olarak sorunsuz bir biçimde evcilleşirler. Böylece tek olarak beslenen sultan papağanlarının tüy yolma ve aşırı bağırma gibi problemleri de ortadan kalkacaktır.
 • Sultan papağanı cinsiyet ayrımı ay doldurma: Sultan papağanlarının cinsiyetinin belirlenmesinde 9 aylık olmaları gerekmektedir. Erkek sultan papağanları dişiye kurlara hemen hemen 6 aylık iken başlar. Sultan papağanları hafifçe sarkık ve ayrık bir halde duran kanatlar ile uçarak ve öterek dolaşırlar. Ayaklarının üzerinde ise hafif zıplayarak dolaşırlar. Sultan papağanlarının cinsiyetlerini en sağlıklı şekilde anlamak için 9 ay sonrasındaki tüy değişimi ile de belirlenir. Fakat bu durumda fazla melezleştirilmemiş olan sultan papağanlarının doğal renklerinden anlaşılır.
 • Sultan papağanda bulunan renkler: Belirleyici olarak baş kısmında bulunan renklerin ve kuyruğunun altındaki en uzun kuyruk tüyü bölümlerinde yer alan enine çizgilerdir. Bu belirgin çizgiler sadece dişilerde görülür.
 • Sultan papağanı cinsiyet ayrımı kafa şekilleri: Erkek sultan papağanlarında kafa şekilleri yukarıdan bakıldığında oldukça enlidir. Dişi sultan papağanlarında ise kafa yapısı daha yuvarlak görülür. Doğal renkleri olan çok kolay anlaşabilen papağanlardır. Dişi papağanlarda baş rengi gri, yanakta ise soluk kırmızı renkte bir lekeler görülür. Erkek sultan papağanlarında ise, baş renkleri sarı, yanaklarında ise oldukça kırmızı renkte noktalar bulunur. Tüyleri benekli olan dişi papağanların ilk tüy dökümünden sonra benekler yok olur. Erkek sultan papağanlarda ise tüylerinde bulunan benekler kaybolmaz.

]]>
Macaw Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/macaw-papagani.html Mon, 12 Nov 2018 19:04:30 +0000 Macaw Papağanı, macaw papağanları ara papağanlar olarak bilinmektedir. Macaw papağanı inanılmaz büyüklükte iri bir tür olduğundan dolayı ev ortamında bakılmaları oldukça zordur. Ev ortamında ba Macaw Papağanı, macaw papağanları ara papağanlar olarak bilinmektedir. Macaw papağanı inanılmaz büyüklükte iri bir tür olduğundan dolayı ev ortamında bakılmaları oldukça zordur. Ev ortamında bakılmak istendiğinde çok büyük kafeslere ihtiyaç duyulmaktadır. Uçmayı çok sevdikleri için ihtiyaç duyacağı kadar geniş bir alanda bakılmaları gerekir. Brezilya, Bolivya, Doğu Peru, Doğu Ekvator'un dış bölgelerinde, Kolombiya'nın doğu ve kuzey taraflarında Venezuella'nın güneyinde ve Surinam' da yaşarlar. Su kenarları ve yağmur ormanlarının bulunduğu yaklaşık 900 metre yükseklikteki alanları tercih ederler. 

Macaw papağanının özellikleri nelerdir

Macaw papağanı çok hareketli bir türdür. Bu hareketli özelliklerinden dolayı kafeste bakıldıklarında tüylerinde kırılmalar ve bozulmalar meydana gelebilmektedir. Boyları yaklaşık 85 cm olup 1 metreye ulaşanları da bulunmaktadır. Macaw papağanları boyla orantılı olarak 1 kilo civarlarındadır. Ortalama ömür süreleri 40-60 yıl aralığındadır. Tüyleri ağırlıklı olarak parlak kırmızı tonlarındadır. Yüz kısımları beyaz renkli ve tüysüzdür. Kanatlar sarıdan yeşil renge doğru gider. Kanatlar açık olduğu zaman alt kısımda açık mavi renkler göze çarpar. Macaw papağanının gagasının üst kısmı fildişi renginde uç kısmı ise siyah renktedir. Gözün iris tabakası sarımsı tonlarda ayaklar ise kahve ve gri tonlardadır.

Dış görünüşlerine bakılarak cinsiyet ayrımı yapılmak istendiğinde dişi macawların baş kısımları erkek macwlara göre daha küçüktür. Hava ve yaşam koşullarına son derece dayanıklı bir papağan türüdür. 

Kendi doğal ortamlarında palmiye ağaçlarındaki meyvelerden beslenirler. Fındık, fıstık, yulaf, buğday, ceviz, badem, mısır belli miktarlarda verilebilmektedir. Elma, armut, kayısı, kiraz, üzüm, havuç, ıspanak ve bezelye de verilebilmektedir. Macaw papağanı gagaları o kadar kuvvetlidir ki en sert kabuklu yemişleri rahatlıkla kırabilirler. Üreme dönemlerinde böcek yumurtaları ile beslenirler. Üreme dönemlerinde 2-4 arası yumurta çıkarırlar.

Macaw papağanı kemirmeye son derece meraklı olduğu için ev ortamında bakmanız zor olabilir. İnanılmaz güçlü ve rahatsız edici bir ses desibeline sahiptirler. Konuşma yetenekleri de oldukça düşük olan Macaw papağanı konuşmadaki kelime sayısı 10'u geçmez.  

  

]]>
Cennet Papağanı Yavrusu https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-yavrusu.html Tue, 13 Nov 2018 02:17:54 +0000 Cennet papağanı yavrusu, Ana vatanı Afrika kıt'ası olan bu tür özellikle Madagastar bölgesinde geniş alana yayılmıştır. Nemli ve sıcak iklimi seven cennet papağanı yavruları gelişene kadar ailelerinin koruması altında yaşa Cennet papağanı yavrusu, Ana vatanı Afrika kıt'ası olan bu tür özellikle Madagastar bölgesinde geniş alana yayılmıştır. Nemli ve sıcak iklimi seven cennet papağanı yavruları gelişene kadar ailelerinin koruması altında yaşarlar. Yumuşak, parlak tüylere ve çeşitli renklere sahip bu yavruların mutasyonları ile çeşitli türleri vardır.

Cennet papağanı yavrusunun dış görünüş özelliği

Oldukça şirin görünümde olan papağan yavrusunun tüyleri canlı ve parlaktır. Ana yoğunluk renkleri yeşil, kırmızı, sarı ve diğer birçok çeşit renklerle göz kamaştırıcı yapıdadır. Yavruyken küçücük ebatlara sahip bu hayvanın göz çevresinde beyaz halkalar vardır. Gagaları bayağı sağlam yapıdadır. Kendilerine karşı ilgili davranışlar hoşuna gider ve doğduktan sonra evcilleştirilmesiyle kafes ortamına daha kolay uyum sağlar. Yavru oldukları için uyumayı severler. Belirli bir döneme kadar kendi başlarına hayata atılmaları imkansızdır. Bunun için büyümeleri şarttır. Savunmasız olduklarından aileleri tarafında diğer yabani hayvanlardan uzak bir şekilde tutulurlar.

Cennet papağanı yavrusunun konuşma özellikleri

Yavru oldukları için konuşma özellikleri geliştiklerinde görülür. Zamanla birkaç kelime hafızalarına kazıyarak geliştirdiklerinde konuşabilirler. Kullandığı kelimeler anlaşılır düzeyde değildir. Yavru olmaları eğitimleri açısından avantaj sağlar. Belirli sayıda birkaç kısa kelime öğretilebilir. Çeşitli sesler çıkarmaya meyillidirler.

Cennet papağanı yavrusunun beslenme özellikleri

İlk zamanlarda kendi başlarına beslenmeleri zordur. Bunun için mutlaka yardıma ihtiyaçları vardır. Doğal yaşam alanlarında aileleri bu görevi üstlenir. Evcil cennet papağanı yavrusu düzenli bakım ile hayata tutunabilirler. Doğada bulunan tohum, meyve, sebze, hayvansal yemler ballı çubuklar besin maddeleridir. Besin tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekir. Kabuklu ürünleri gagaları sayesinde kurabilirler. Ancak yavru oldukları için kabuklar mide geçişlerine zarar verebilir. Günlük meyve ve sebze verilerek vitamin açısından gelişimlerine katkı sağlar.

Cennet papağanı yavrusunun yaşam süreleri

Sağlıklı ve düzenli bakım yapıldığında cennet papağanı yavrusu iyi bir şekilde gelişmeye başlar. Bütün ihtiyaçları karşılanarak standartlara uygun olarak beslenildiğinde minimum düzeyde 10-15 yıl yaşarlar.
]]>
Sultan Papağanı Eğitimi https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-egitimi.html Tue, 13 Nov 2018 11:27:59 +0000 Sultan papağanı eğitimi, her şeyden önce sabır isteyen bir eğitimdir. Sultan papağanınız varsa ve sizinle eğlenmesini, oyunlar oynamasını ve parmağınızda gezmesini istiyorsanız sultan papağanı eğitim süreciniz çok önemli Sultan papağanı eğitimi, her şeyden önce sabır isteyen bir eğitimdir. Sultan papağanınız varsa ve sizinle eğlenmesini, oyunlar oynamasını ve parmağınızda gezmesini istiyorsanız sultan papağanı eğitim süreciniz çok önemli. Sultan papağanları da aslında insanlar gibidir. Bir kişiye bir şeyi yaptırmak istiyorsanız sizi sevmesini istiyorsanız ilk olarak güvenini kazanmalısınız. Güven problemi ortadan kalktıktan sonra her şey daha kolaylaşacak ve eğitim süreci oldukça kısalacaktır. Fakat papağanın güvenini sağlama konusunda tüm sorumluluk sahibindedir. Güvenini kazanmak için geçen süreçte sahibin sabrı ön plana çıkmaktadır. Sultan papağanı eğitimindeki en önemli iki noktaya değindik. 

Sultan Papağanı Eğitimi Aşamaları

Sultan papağanı eğitimine başlamadan önce sultan papağanı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Nelerden hoşlanır ne yemeği sever gibi bilgilere sahip olduktan sonra sultan papağanı eğitimi bir o kadar kolaylaşacaktır. Sultan papağanını sahiplenmeden önce ilk sahibi siz misiniz yoksa başkası yetiştirmiş mi buna dikkat etmeniz de çok önemli. Eğer sultan papağanının ilk sahibi siz değilseniz bir önceki bakan kişi onu korkutmuş hırpalamış ve insanlara olan güvenini kırmış olabilir. İşte bu yüzden ilk sahibi olmak çok önemlidir. Sultan papağanı eğitiminde güven vermenin yolu korkutmamak ve istemediği şeyleri zorla yapmamaktan geçer. Anlayışlı ve sabırlı olmak altın kuraldır. 

Sultan papağanı eğitimi kuşa göre günlerce de sürebilir saatlerce. Kuştan kuşa fark gösterebilir. İlk günlerde hatta evcilleşme sürecini tamamlayana kadar papağanınızı kafesinden çıkarmamanızı tavsiye ederim. Sultan papağanı eğitiminde kuşunuzu ödüllendirmelisiniz. Sultan papağanının en sevdiği yiyecek dal darıdır.Kafesin içine elinizi sokarak dal darıyı yemesini sabırla bekleyin. Avucunuzda beklettiğiniz dal darıyı biraz uzakta tutmanız kuşunuzla iletişiminizi sağlayacak parmağınıza çıkması için alıştırma süreci olacaktır. Elinizi hafif şekilde ısırabilir. Fakat elinizi çekmeyin çünkü bir sonraki denemenizde elinizi tekrar ısırıp çekmenizi sağlamaya çalışacaktır. Sultan papağanı eğitimi zor değildir fakat önemli püf noktaları vardır. 

Sultan papağanınız size alıştığında elinize rahatça konduğunda kafesinden çıkarabilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi sultan papağanı eğitiminde güven ve sabır olmazsa olmazdır. Sultan papağanı eğitiminde kuşun karakterine göre başını okşayıp sevebilir ona zarar vermeyeceğinizi kanıtlayabilir size alışma sürecini hızlandırabilirsiniz. Sultan papağanını kafesten saldığınızda yüksek bir yere konarsa asla zorla indirmeye kafese geri sokmaya çalışmayın. Acıktığında mutlaka kafese geri dönecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra sıra sultan papağanınızı konuşturmaya gelecektir. Bunu da sabırla atlatabilirsiniz. İlk aldığınızda hırçın ve sizden kaçan bir kuşunuz varken şimdi size alışan bir sultan papağanınız var.
]]>
Yavru Jako Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/yavru-jako-papagan.html Tue, 13 Nov 2018 18:33:54 +0000 Yavru jako papağan, Afrika gri papağanı olarakda bilinen ve de Türkiye'deki adıyla da gri papağangiller familyasından orta büyüklükte olan bir papağan türüdür. Orta büyüklükte olan bu yavru jako papağan türleri genel ol Yavru jako papağan, Afrika gri papağanı olarakda bilinen ve de Türkiye'deki adıyla da gri papağangiller familyasından orta büyüklükte olan bir papağan türüdür. Orta büyüklükte olan bu yavru jako papağan türleri genel olarak 30 ila 35 cm boyutlarında gri ve siyah tonlarında ve de kuyruklarının renkleri borda ya da kırmızı renktedir. Papağan türleri içinde yavru jako papağanları türleri içinde en çok bilinmekte olan türdür. Umanlar tarafından yavru jako papağan türleri en eki tür olarak bilinmektedir.  Genel olarak yavru jako papağan türlerini en çok Romalılar tarafından beslenmekte olduğu söylenir. Psittacus cinsinin günümüzdeki tek temsilcisi olarak bilinmektedir. Yavru jako papağanlarının konuşma yetenekleri oldukça gelişmiştir. İyi bir bakım ile bin kelimeye kadar eber kabiliyeti vardır ve de sorulmakta olan sorulara mantıklı cevaplarla karşılık verdiği gözlemlenmiştir. Batı ve Orta Afrika'nın birincil ve ikincil yağmur ormanlarının en bilindik türlerinden olan yavru jako papağanları tohum, palmiye cevizi, meyve ve de salyangoz ile beslenmektedirler. Jako papağanları genel olarak 80 ila 90 yıl arasında yaşadıkları gözlenmiştir. Yavru Jako papağanları türlerinin en taklitçisidir. Bu taklitçiliği ile yavru jako papağanlar en sevilen bir kafes kuşu olmasını sağlamıştır ve de en yaygın bir şekilde yetiştirilmesine yol açmıştır. Yavru jako papağanı en sık görülen davranış bozukluğu olan tüy yolma gibi hastalığı bulunur bunun nedeni ise ilgi eksiliği olarak bilinmektedir. Alex adında bir jako türü bir papağan insan dışında varoluşsal soru sorulan ilk vede tek hayvandır.

Jako papağanın alt türleri
 • Kongo Jakosu: Yaklaşık olarak 33 cm boyları vardır. Parlak gri tüyleri ve de koyu kırmızı kuyrukludur gagaları ise siyahtır. Daha çok Batı Kenya, Kuzeybatı Tanzanya ve de Kuzey Angola taraflarında yaygınlık göstermektedir.
 • Timneh Jakosu: Kongo Jakosun'dan daha da küçüktür. Renk olarak koyu gri, kuyruğu kestane renklidir ve de alt çenesine olan kısmı ise parlak boynu renklidir. Gine ormanları, Sierra Leone, Güney Mali'den Fildişi Sahilleri'ne kadar olan kısımlarda yayılım göstermektedir. Kongo Jako'ya göre daha kolay bir şekilde konuşturulabilir.
Yavru jako papağan çiftleşme dönemleri,

Yavru jako papağanları genel olarak Eylül ve Temmuz ayları arasında çiftleşirler. 4 ila 5 yumurta yumurtlarlar. 

Yavru jako papağan eğitim,

Yavru jako papağanlarının eğitim konusunda her aman sabırlı olmak gerekir. Bir haftada kelime öğrenmesini beklemeyin. İlk günlerini ışık alan sakin bir odada geçirmelidir. O ortama iyice alışması gerekir. Jako papağan ile iyi bir eğitim yapılması için onunla tek bir kişinin ilgilenmesi gerekir. Yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını düzenli olarak verilmesi gerekir. Asla sahibine alışmadan el ile alınmamalıdır. Eğitimini yapar iken kısa kelimeler seçilmelidir. İsmi de kısa olmalıdır. 
]]>
Evcil Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/evcil-papagan.html Tue, 13 Nov 2018 19:39:38 +0000 Evcil Papağan, taklit yetenekleri yüksek, konuşma özelliğine sahip ev içi yaşama ayak uyduran çeşitli türde ve renklerde olan hayvandır. Anavatanları genellikle yağmur ormanları ve Afrika bölgeleridir. Evcil papa
Evcil Papağan, taklit yetenekleri yüksek, konuşma özelliğine sahip ev içi yaşama ayak uyduran çeşitli türde ve renklerde olan hayvandır. Anavatanları genellikle yağmur ormanları ve Afrika bölgeleridir. Evcil papağanlar insanlarla yaşamaya uyum sağlayabilen türlerdir. Gerekli bakımları, beslenmeleri düzenli olarak sağlandığında agresif tavırlar içerisinde bulunmazlar. Evciller uysal ve sakin canlılardır.

Evcil Papağan Özellikleri;

Çeşitli tür ve renkte evcil papağan normal bir kanatlı kuştan daha büyüktür. İri yapıdadırlar. Her cinsinin kendine has özelliği olmakla birlikte genel olarak özleri aynıdır. İnsanlar tarafından ilgi çekmelerindeki unsur konuşabilme kabiliyetlerinin olmasıdır. Parlak, farklı renkteki gösterişli tüyleri dikkatleri üzerine çekmektedir. Sağlam gagalarıyla kabuklu yemişleri kırarak yiyebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kuru yemişleri kabuklu şekilde sürekli verilmemesi yönündedir. Çünkü, yutkunma zorluğu çekebilirler. Akıllı ve zeki hayvanlardır. Evcilleştirmek için sahiplenilen papağanların yavru olmasına özen gösterilmelidir. Yavruyken kafese alışabilme durumları kolaydır. Eğitmede zorluk çekilmez. Sakin, durgun yapıları zaman zaman agresif bir hal alabilir. Bunun için beslenmelerine iyi bakılmalı ve ortamları sıklıkla temizlenmelidir. Evcil papağanı zaman zaman kafes dışına çıkarıp ödüllendirmek gerekir. Kapı zili, telefon sesi, ıslık sesi ve birçok yansıma seslerine karşı duyarlıdırlar. Duydukları sesi tekrar dile getirebilirler. Müzik eşliğinde tempo tutarak eğlenirler. Sabır ve yumuşak tavırlı ilgi ile yaklaşıldığında arkadaş canlısı olabilirler. Yakın temas ile dokunarak insanlara alışabilirler.

Evcil Papağan Beslenmesi;

Çeşitli meyve ve sebze yedikleri gibi kuş yemleriyle de beslenirler. İçtikleri suyun temiz olması besinleri tüketirken kolay yutkunmaya yardımcı olur. Ballı yem çubuklarından hoşlanırlar. Kuru yemiş gıdalarını severler. Yumuşak nitelikteki meyveler papağanın ishal olmasına ortam hazırlayabilir.

Evcil Papağan Türleri Nelerdir

Jako (Afrika Gri Papağanı), Kongo Papağan, Cennet Papağanı, Sultan Papağanı, Yeni Zelanda Papağanı, Ara Papağanı, Geveze Lori Papağanı, Kakadu Papağanı, Senegal Papağanı, Muhabbet Kuşu.
]]>
Gri Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/gri-papagan.html Wed, 14 Nov 2018 02:29:17 +0000 Gri papağan, Afrika gri papağanı ya da Amazon papağanı ismiyle de anılan ve uzun yıllardır evlerde yaygın olarak beslenen en popüler papağan cinlerinden biridir. Oldukça gelişmiş bir konuşma yeteneğine sahip olan gri papa Gri papağan, Afrika gri papağanı ya da Amazon papağanı ismiyle de anılan ve uzun yıllardır evlerde yaygın olarak beslenen en popüler papağan cinlerinden biridir. Oldukça gelişmiş bir konuşma yeteneğine sahip olan gri papağanlar, aynı zamanda kolay eğitilebilir yapılarıyla da diğer papağan türlerinden ayrılmaktadırlar. Diğer birçok papağan cinsi gri papağanlara göre çok daha güzel ve renkli bir görüntüye sahip olsalar da hiçbiri eğitilebilirlik ve konuşabilme açısından gri papağan kadar yetenekli değildirler. Bu nedenle papağan almak isteyen ve görüntüden çok yeteneğe önem verenler tereddüt etmeden gri papağanları tercih edebilirler. Gri papağanların taklit konusundaki ustalıkları onlara duydukları sesleri aynı şekilde söyleyebilmelerinin ötesinde aynı ses tonu ve vurgularla söyleyebilme özelliğini de kazandırmaktadır.

Gri Papağan Özellikleri:
 
Gri papağanlar genellikle Güney Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika'da yaşasalar da popülerliklerinden dolayı dünyanın her yerine aktarılmaktadırlar. Bir erkek gri papağanı ortalama bir güvercin boyutlarına sahip olmakla birlikte dişiler daha ufaktırlar. Vücutları gri, kuyrukları kırmızı olan bu papağan cinsinin gözleri ise gri tonlarındadır. Çoğunlukla 20-25 yıl yaşayan gri papağanların 70'li yaşlara kadar yaşayanları da bulunmaktadır.
 
Doğal ortamlarında meyve ağaçlarından beslenmeyi seven gri papağanlar, zeytin ağaçlarının meyvelerinden katı yumurtaya, sütlü kuru ekmek parçalarından haşlanmış patatese, mısır ve tuzsuz ay çekirdeğinden tahıl ve tohum çeşitlerine kadar pek çok farklı besin türünü yiyebilmektedir. Bu yüzden petshop'larda satılan karma ve vitaminli özel papağan yemleri ile beraber meyveler de kesinlikle gri papağanın besinleri arasında yer almalıdır. 

Gri papağan eve getirildiği ilk gün ışık alan, sakin bir odada kalmalı ve ortama alışması beklenmelidir. Bu süre zarfında papağan ile tek kişi ilgilenmeli ve yemeği, suyu düzenli olarak her gün değiştirilmelidir. Asla ortama ve ortamdaki kişilere alışmadan ele almaya, tutmaya kalkışmamalıdır. Konuşması içinse ilk etapta kısa ve kolay kelimeler seçilmelidir. İsmine kolay alışabilmesi için adının da kısa olması gerekmektedir. 
 
Gri papağan için seçilen kafes olabildiğince büyük boyutlara sahip olmalı ve papağan içinde rahatça kanat açabilmelidir. Kafes içinde ise gaga taşı, karışık kaliteli yemler ve içme suyu yer almalıdır. Ayrıca papağanın sıkılmaması ve hareket edebilmesi için bulunduğu ortamda zil, ayna, tırmanabileceği tarzda merdivenler olması önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Uzun ömürlü olmalarına rağmen diğer yandan hassas bir yapıya sahip olan gri papağanlar, kolayca hastalanabilmekte hatta ölebilmektedirler. Özellikle rüzgar, toz, koku gibi detaylara karşı üst düzeyde duyarlı olan bu papağan cinsinin bulunduğu ortamlarda esinti veya rüzgar, toz, duman, gaz, boya ve benzeri kokular olmamalıdır. Aksi takdirde tüy dökme, titreme, hapşırık, ishal gibi hastalıklarla başlayan süreç papağanın ölümüne kadar ilerleyebilmektedir. Ek olarak tek başına sorunsuz şekilde beslenebilen gri papağanların çok zeki ve duyarlı canlılar oldukları unutulmamalıdır. Bu sebeple uzun süre yalnız bırakılmamalı ancak rahatsızlık verecek düzeyde çok ilgi de gösterilmemelidir. İlgisizlik ya da rahatsız edilme gibi durumlarda gri papağanlar tüylerini koparabilmekte ve dış dünyayla iletişimlerini kesebilmektedirler. Her açıdan hassas, aynı zamanda çok zeki olan bu papağan cinsinin tüm canlılar gibi özel olduğu unutulmamalıdır. 
]]>
Amazon Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/amazon-papagani.html Wed, 14 Nov 2018 21:39:41 +0000 Amazon papağanı, Amerika kıtasında yaşam süren papağan türleri arasındadır. Bilinen 28-30 kadar türü vardır. Güney Amerika'daki tropik ormanlarda, Meksika'da yüksek alanlarda, Gran Chaco kuru savanlarda, Karibik adalarındaki da Amazon papağanı, Amerika kıtasında yaşam süren papağan türleri arasındadır. Bilinen 28-30 kadar türü vardır. Güney Amerika'daki tropik ormanlarda, Meksika'da yüksek alanlarda, Gran Chaco kuru savanlarda, Karibik adalarındaki dağlık alanlarda yaşarlar. Amazon papağanı büyük boyutlarda, kare kuyruklu yapısıyla dikkat çeker. Canlı renkleri arasında en fazla yeşil renk göze çarpar. Evde kafeste yaşamam kolay uyum sağlayan, konuşma ve taklit etme özellikleri bulunan papağan türleri arasındadır. Birden fazla kelimeyi birlikte kullanabilirler. Papağan türleri arasında konuşma ve taklit özelliklerini birlikte taşıyan nadir türlerden biridir. Ortalama 45-90 yıllık yaşam süreleri olur. Türleri arasındaki genel özellikler birbirine yakındır. Bunlar genellikle renk farklılıklarıyla birbirinden ayrılır. Evde papağan beslemek isteyen kişilerin oldukça rağbet ettiği amazon papağanı, papağan eğitmenleri tarafından da tercih edilir. Bu papağanlarda cinsiyet tayini genellikle bilimsel metotlar kullanılarak yapılabilir.

Amazon papağanı türleri

Yeşil yanaklı amazon papağanı (Amazona viridigenalis): Meksika ve Amerika Teksas bölgelerinde yaşam  süren papağanlardır. Kırmızı alınları ve vücudundaki yeşil renge uygun şekilde yanaklarında yeşil renkli tüylere sahiptirler.

Mavi alınlı amazon papağanı (Amazona aestiva): Taklit yetenekleri gelişkin olan papağanların uzunluğu yaklaşık 35-37 cm kadardır. Ortalama 80-100 yıl yaşam süreleri vardır. Amazon papağanı türleri arasında konuşma yeteneği 3. sırada olan görsel açıdan mükemmel bir görünümü olan, değerli papağanlardır. Gürültücü bir yapıları vardır. Papağan yemleri ve meyvelerle evlerde beslenebilir.

Sarı alınlı amazon papağanı (Amazona ochrocephala): Amerika kıtasında yaşayan, yaklaşık 35-37 cm uzunluğu olan papağanlardır. Ortalama 80-100 yıl yaşarlar. Taklit ve konuşma yetenekleri gelişmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu papağanlarda görülen ciddi sağlık sorunları arasındadır. Sıkça bu sorundan rahatsızlanırlar. Bu yüzden nefes alma sorunu bakımından burun deliklerinin eşit olması önemlidir. İyi bir eğitim alırlarsa, evde zevkle beslenecek papağanlardır. Tohum ve meyveler en sevdikleri besinlerdir.

Turuncu kanatlı amazon papağanı (Amazona amazonica): Diğer amazon türlerine göre daha küçük papağanlardır. Boyları 38-43 cm kadar olur. Sakin yapıları nedeniyle evde rahatlıkla besleyebilirsiniz. Papağanlar kanatlarını açtığı zaman turuncu rengi daha bariz olur. Bu türün belirgin özelliği gaga ve ayakların açık renkli olmasıdır. Üreticilerin tercih ettiği amazon papağanı türü olduğu için, üretimleri fazladır. Yeşil sebzeler, meyveler, yağlı tohumlar beslenmesinde ön plana çıkar. Taze meyve dalları verilirse, gagasının büyümesine engel olunur. Aslında bu her papağanın ihtiyacıdır. Konuşma yeteneği fazla olan bu amazon papağanı çiftleşme belirtilerini 3 yaşından itibaren gösterir. Daha asabi bir yapıya olurlar. Ortalama olarak 40-60 yıl yaşarlar.

Küba amazon papağanı (Gül boğazlı amazon / Amazona Leucocephala): Bunlarda 28-33 cm uzunluğunda küçük amazon papağanlarından biridir. Yaklaşık 15 yıl yaşam süreleri vardır. Yaygın şekilde beslenen papağanlardan biridir. Bu türlerde cinsiyet tayini kolay olur. Erkeklerin boynundaki halka dişi papağanda olmaz. 3 yaşına gelen papağanın boynundaki halka iyice belirgin hale gelir. Bu nedenle yavruyken erkek olarak satılan küba amazon papağanı pek güvenilir değildir. Eğer boynunda halkası olursa en az 3 yaşında olduğunu anlamalısınız. Bu türlerin konuşma yetenekleri daha azdır.

Sarı enseli amazon papağanı (Amazona auropalliata): Bu tür amazon papağanı yaklaşık 35 cm boyunda olup, ortalama 40 yıl yaşam süresine sahiptir. Orta Amerika ve Güney Amerika bölgeleri doğal yaşam alanlarıdır. Amazon papağanı türleri içinde konuşma ve taklit yeteneği en gelişmiş olanlardan biridir. Amazon papağanların bu yetenekler, Jako yani Afrika grisi denilen tü]]> Cennet Papağanı Yumurtlama https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-yumurtlama.html Mon, 03 Feb 2020 06:06:43 +0000 Cennet Papağanı Yumurtlama: Cennet papağanları, hint okyanusu komşuları ülkelerinde yaygın olarak yaşamakta ve nemli sıcak olan bir çok bölgede kolaylıkla yaşayabilmekte olan papağanlar oldukça sosyal ve keyiflidirler. Bun Cennet Papağanı Yumurtlama: Cennet papağanları, hint okyanusu komşuları ülkelerinde yaygın olarak yaşamakta ve nemli sıcak olan bir çok bölgede kolaylıkla yaşayabilmekte olan papağanlar oldukça sosyal ve keyiflidirler. Bundan dolayıdır ki cennet papağanlarını besleyenler çok iyi bilirler asla sahipleri bu kuşlardan ayrılmak istemez ve daha çok cennet papağanlarının olmalarını isterler. Tabi ki direkt gidip para karşılığında cennet kuşlarından almak yerine üremelerini gerçekleştirmek için gerekli ortam sağlandığı sürece kendiniz evde daha fazla bu kuş türünden sahibi olabilirsiniz. Bizde sizler için cennet papağanlarında yumurtlama döneminde dikkat etmeniz gerekenleri ve yumurtlama sonrası yavruların sağlıkları için yapmanız gerekenleri kısaca açıklayacak olursak

Cennet Papağanı Yumurtlama Döneminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

İlk olarak yapmanız gereken eğer tek bir adet besliyorsanız ve üremesini sağlamak eş alacaksanız dikkat etmeniz gereken, alacağınız eş kuşun göz bantlarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Cennet papağanların özelliği tek eşlilik taraftarı ve karşı cinsin göz bantları geniş ve ince olması gerekmektedir. Çünkü tek eşlilik taraftarı olduklarından dolayı eşleri ile çok iyi anlaşır ve belirttiğimiz gibi nitelikte olan eşlerini aldığınızda çok daha iyi anlaşacak ve üremeleri sağlıklı olacaktır. Bununla birlikte kafesleri çok geniş olmalıdır. Kafes içerisinde yumurtlama dönemi dışında temas olmaması için isterseniz ikiye ayırabilirsiniz. Üreme dönemini tespit etmek için ise erkek cennet papağanı çok daha asabi olmaktadır. Bitmek bilmeyen ses çıkarmakla birlikte kafes içinde çok fazla çırpınacaktır. Bu dönemlerde kafes içerisinde ortak yerde besleyebilirsiniz. Yumurtlama dönemi gerçekleşmeden önce sizinde yavruları için önlem almanız gerekmektedir. Üremeleri için ilk olarak kafes içerisine yuvalar bıraktıktan sonra üremelerinden 10. gün sonra dişi ilk yumurtlamasını yapacaktır. Bunun için takmış olduğunuz yuvaların içerisinde kemirgen talaşı koymalısınız. Aynı zamanda dişi cennet papağanı ilk yumurtlamadan sonra 48 saat aralıklar ile toplamda genel olarak 5 adet yumurtlama gerçekleştirecektir.

Cennet Papağanı Yumurtlama Sonrası Dikkat Etmeniz Gerekenler

Belirttiğimiz gibi yumurtlamaları totalde ortalama 5 adet gerçekleşir. Yumurtlama dönemi sonrasında anne kuş kuluçkaya yatacaktır. İlk bir haftaya kadar asla elle temasda bulunmayınız. Bir haftadan sonra eldiven takarak kuşlar kafeste olmadığı süre içerisinde yumurtaları ışığa tutarak hangisinin dolu hangisinin boş olduğunu tespit edebilirsiniz. Böylelikle anne kuşun çok daha fazla kuluçka döneminde yorulmasına izin vermemiş olursunuz. Yumurtaların kuluçka dönemi 20-25 gün arasında olmakla birlikte ilk 45 gün yavruların beslenmesi çok önemli ve dikkat etmelisiniz.
]]>
Jako Papağan Üretimi https://www.papaganlar.gen.tr/jako-papagan-uretimi.html Thu, 15 Nov 2018 02:32:06 +0000 Jako Papağan Üretimi, Papağanların üretilmesi çok rahat  gibi görünse de oldukça zahmetli bir “üretim öncesi” döneme sahiptir. Bu üretimdeki en büyük sıkıntı orta ve büyük papağanların cinsiyetlerinin herhangi bi Jako Papağan Üretimi, Papağanların üretilmesi çok rahat  gibi görünse de oldukça zahmetli bir “üretim öncesi” döneme sahiptir. Bu üretimdeki en büyük sıkıntı orta ve büyük papağanların cinsiyetlerinin herhangi bir fiziksel özelliğe bağlı kalınmayarak ayrılmasıdır. Bu noktada uygulanabilecek en sağlam çözüm yolu DNA yöntemidir. Bu yöntem ile %99,9 oranında doğru veri alabilme şansınız bulunmakta.

Cinsiyetlerinden emin olarak aldığınız papağanı ya da papağanları ilk etapta 30 gün boyunca karantina altında tutmak sizin için çok yararlı olacaktır. Bu süre içerisinde yeni gelen papağanın dışkısından, yemini yemesine, hareketliliği gibi birçok faktör dikkatle gözlemlenmelidir. Bu geçen dönem içerisinde papağan ya da papağanlarla ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız bu noktaya gelene kadar yaptığınız işlemleri (yeni damızlık papağan almak, DNA testi ve 30 gün karantina) tekrarlamak sizin için en doğru yol olacaktır. Eğer herhangi bir problemle karşılaşmazsanız, bir sonraki seviyeye geçebilirsiniz.Bu seviyede ise ayrı kafeslere aldığınız dişi ve erkek papağanı aynı odanın uzak noktalarına koyarak birbirleriyle olan iletişimlerini incelemelisiniz. Kafesler arasındaki mesafe gün geçtikçe azaltılmalıdır 10. günün sonunda kafes telleri birbirine değecek aşamaya getirilmeli ve çiftleri dikkatli ama onları rahatsız etmeden izleyebirsiniz. Eğer çiftler arasında agresif davranışlar yoksa birbirlerine yiyecek ikramında bulunuyorlardır, kafes tellerinden öpüşüyorlarsa bir sonraki seviyeye geçilmeli; ama çiftler arasında bir agresiflik var ise eşler değişmelidir.

Papağanlar olağan ise farklı 3. bir kafese alınmalıdır. Yeni kafesin tüm ihtiyaçları karşılanmalı, içerisine tünek, oyuncak, yuva gibi aksesuarların hepsi dahil edilmelidir. Papağanlar yeni kafese akşam uyuma saatinde alınmalı ve mümkün olduğunca rahatsız edilmemeleri gerekir. Bakım işini hep aynı kişi aynı vakitte yapmalıdır. Jako Papağan Üretimi için Dikkat edilecek en önemli şey dişinin yumurtlama sıklığıdır. Çünkü bazı tür papağanlarda dişiler aşırı yumurta bırakmaktadırlar. Böyle bir durumu engellemek için yuvalığı kafesten alabilir veya erkekle dişinin kafesini ayırabilirsiniz. Eğer bu hassasiyette yapılmazsa bu durum, bitkinleşen dişi rahatsızlanıp ölebilir.

Kuluçka Dönemi; Küçük papağanlarda kuluçka süresi 18-20 gün, orta boylardaki papağanlar 21-25 gün, büyük boy papağanlarda 26-28 gün sürmektedir. Genel olarak dişiler son yumurtayı yumurtladıktan sonra kuluçkaya yatar. İlk yumurta ile son yumurta arasında beklenmelidir. Son yumurta olduğu zaman eğer dişi kuluçkaya yatmak için isteksizse yumurtalar kuluçka makinesine alınması gerekir.

 

]]>
Papağan Ciklet https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-ciklet.html Thu, 15 Nov 2018 16:20:22 +0000 Papağan Ciklet, doğada başka örneği olmayan bir akvaryum canlısıdır. Böyle olması çok tartışmalara neden olmuş olsa da aynı zamanda popülerliğini koruyan, çokca talep edilen ciklet türüdür. İlk defa Tayvan da 1980 y Papağan Ciklet, doğada başka örneği olmayan bir akvaryum canlısıdır. Böyle olması çok tartışmalara neden olmuş olsa da aynı zamanda popülerliğini koruyan, çokca talep edilen ciklet türüdür. İlk defa Tayvan da 1980 yılında dişi ateş kafa ciklet ile erkek midas kırması olarak doğmuştur. Çoğu zaman ağzı yamuk, vücudu top gibi yuvarlak, gözleri kocaman, bazılarında ise yüzgeç kısmı tuhaf görünümlüdür. Dalgalı sularda zor yüzüyor gibi görüntü sergilerler.

Akvaryumda her şeye karşı meraklı olup, sahibine alışan etkileşimli bir balık türüdür. Ortamına göre barışcıl olabiliyorlar ama unutmayalım ki her ciklette olduğu kadar bölgesi için agresiflikler sergileyecektir. Ağız kavgası dediğimiz öpüşüyor gibi olma durumunu sık sık görebileceğiniz bir balık türüdür. Ağızlarını kapatamadıklarından yem yemekte ve ısırmakta yetenekleri yok denilecek kadar azdır. Bu problem kısmen onları savunmasız kılar. 20-25 cm lere kadar boylanan papağan ciklet ler ilk başlarda 50 cm, yetişkin seviyede 100 cm altında akvaryumda tutulmaları hem onlar için hem de öbür balıklar  için eziyete dönüşecektir. Sonradan akvaryuma eklendikleri zaman utangaç balık oldukları için adaptasyon problemi çekebilirler. Küplerin, kayaların içine yuvalanmayı çok severler. Bu gibi girinti çıkıntılar hem alışma sürecinde hem de ileri ki zamanda dahi zaman geçirmeleri için işe yarayabilir.Karışık akvaryumlarda düşünüyorsa daha az bölgeci balık türleriyle beraber bakılmalıdır; tetra grubu, dev daniolar, çöpcüler, kedi balıkları, vatozlar, kribensis, severum, melek balık türleri gibi.

Papağan Ciklet Beslenmesi,


Yem verirken pul yem seçimi hayvanın ağız özürü bakımından daha iyi olacaktır. Ağzını kapatamadığı için yemi direkt boğazda çiğneyen balık bu yumuşak beslenmeden memnun olur. Ama genel anlamda yem seçmeyen bir balık türüdür. Karotenli besinler renklerini koyu hale getirecektir. Daha alımlı ,daha turuncu renkte papağanlarınız olacaktır.

Papağan Ciklet Üretimi, 

Üretim düşünüyorsanız papağan ciklet lerin erkeklerinin genelde kısır olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Dişilerini Midas, Green Terror, Severum, Zebra ciklet gibi türlerin erkekleriyle çiftleştirmek gerekmektedir. Çıkacak yavruların babasına göre rengi ve şekline değişiklik gösterebilir. Üreme şekli diğer ciklet lerde olacağı üzere geniş bir akvaryum, birkaç küp yada pvc boru, bol havalandırma, az dalga ile mümkün olur.. Su sıcaklığının 26-28 derecede olması üretim için gerekmektedir.

]]>
İskender Papağanı Eğitimi https://www.papaganlar.gen.tr/iskender-papagani-egitimi.html Thu, 15 Nov 2018 16:42:59 +0000 İskender Papağanı Eğitimi, İskender papağanının ana vatanı ve doğal yaşama alanı Hindistandır. İskender Papağanı büyük bir papağan türüdür. Bu nedenle bakımı da oldukça zordur. İnsanlara yakın olmayı ve onlarla İskender Papağanı Eğitimi, İskender papağanının ana vatanı ve doğal yaşama alanı Hindistandır. İskender Papağanı büyük bir papağan türüdür. Bu nedenle bakımı da oldukça zordur. İnsanlara yakın olmayı ve onlarla iletişime geçmeyi çok sever. Diğer papağan türlerine kıyasla konuşmayı ve yakınlığını çok daha fazla sever. bulunduğu aile ortamının bireyleri ile iyi ilişkiler kurar. İnsanlara olan düşkünlüğü ile bilinen iskender papağanın en büyük problemi yalnız kalmaktan hoşlanmamış olmasıdır. Bulunduğu ortamda sürekli ilgi bekler. Bazen Pakistanlı papağanlar ile karıştırılırlar ancak iskender papağan Pakistanlı papağana göre daha uzun boylu ve büyük bir yapısı vardır. Ayrıca iskender papağanın omuzlarında bordo renklerde lekeler olup gagası da bordo renkte ve gaga uçları sarımtırak bir renktedir. 

İskender Papağanı Eğitimi

İskender Papağanı Eğitimi için öncelikle iskender papağanın sevdiği şeylerden başlayarak iskender papağan ile aranızda bir bağ oluşturmalısınız. İskender papağanın size alışmasını ve güvenmesini sağlayın. İskender papağan özellikle suyu çok sever. Su ile yapılan şakalara bayılır ve kendisi de yapmak ister. Ayrıca suyu çok sevdiğinden banyo yapmayı da çok sever. Kendisi ile sürekli ilgilenen sahibinin kendisine su dökmesi ve su sıkması hoşuna gider. Böyle bir ortamda konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca iskender papağan sopa üzerinde yürüyebilir. Bu nedenle her gün belirli aralıklar ile sopa üzerine çıkarın. Bundan büyük bir keyif alacaktır. 

İskender Papağanı Eğitim de Dikkat Edilmesi Gerekenler

İskender Papağanı Eğitimi, çok çabuk konuşan ve hatta geveze olan kuş türündendir. Çok iyi konuşabildiği gibi çok iyi de taklit yapar. Bulunduğu ortama ısınması, o ortamda güven duygusunu pekiştirir. Bu nedenle rahatlıkla konuşabilir ve ev halkına zaman içinde ısınarak taklidini yapabilir. İskender papağanın eğitiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta papağanın tırnak bakımının yapılması ve kanatlarının bakımıdır. Çünkü eğitim esnasında papağana yada eğitmene herhangi bir zarar verilebilir. Eğitim her gün düzenli olarak aynı saatte verilmelidir. İskender papağanın algısı yüksek olduğu için zaman içinde bu duruma alışacaktır. Eğitim karanlık bir ortamda ve mümkünse iskender papağanın sürekli bulunduğu ortamın dışında olmalıdır. Yoksa papağan hırçınlaşabilir. Eğitim kesinlikle bulunduğu kafes içinde olmaz. Çünkü kafes papağanın kalesi gibidir. İskender papağan sıkıldığında ve strese girdiğinde elinizi ısırabilir. Bu nedenle elinizi tepki vermeden yavaşça çekin ve eğitime o gün için son verin. İskender Papağanların hissiyatları çok kuvvetlidir. Bu nedenle stresli olduğunuzda ve korku duyduğunuz da iskender papağanı elinize almayın. Bu papağanı daha çok sinirlendirir ve hemen sizin ruh alinizi çözerler. 
]]>
Sultan Papağanı Dişi Erkek Ayrımı https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-disi-erkek-ayrimi.html Fri, 16 Nov 2018 08:56:41 +0000 Sultan Papağanı Dişi Erkek Ayrımı, Sultan papağanın sesinden ötüşünden dişi mi yoksa erkek mi olduğunu anlamak mümkündür. Birbirlerinden farklı tonlarda öterler. Ancak çoğu zaman yanıltır. Bu nedenle çok sağlıklı Sultan Papağanı Dişi Erkek Ayrımı, Sultan papağanın sesinden ötüşünden dişi mi yoksa erkek mi olduğunu anlamak mümkündür. Birbirlerinden farklı tonlarda öterler. Ancak çoğu zaman yanıltır. Bu nedenle çok sağlıklı bir anlama metodu değildir. Erkek olan sultan papağan dişi sultan papağan ile çiftleşmek için yüksek sesle belirli ritmler ile bazende dizeler halinde ses çıkarabilir. Aynı zamanda alçak bir ses ile uyumlu bir ses de çıkarabilir. Bu durum erkek sultan papağanın doğasında vardır. Aynı zamanda erkek olan sultan papağanlar beslenirken tek oldukları zaman tüy yolmaya ve agresif olmaya başlarlar. Sürekli yüksek sesle ötmesi bu nedenden kaynaklandığı düşünülmektedir. Oysa ki dişi olan sultan papağanlar daha sessiz ve daha sakin bir yapıya sahiplerdir. Dişi sultan papağanlar çok az ve alçak bir ses ile ötüşürler. sergilemenin dışında aşırı derecede gürültü ve şamata yapmazlar.

Sultan Papağanı Dişi Erkek Ayrımı, Sultan papağanın cinsiyet ayrımı genellikle renklerinden dolayı ayıt edilebilir. Ancak bazı sultan papağan doğal olmayıp melez olduklarından dolayı onlarda ayırt etmesi çok da kolay olmamaktadır. Ancak doğal ve açık renkli olan sultan papağanlar da ayıt edebilmek oldukça kolaydır. Bir sultan papağanın evcilleşmesi dişi ile erkek olan sultan papağanın bir arada yaşamasıdır. Böylelikle arada ki fark da kolaylıkla anlaşılabilir. Bir arada yaşayan dişi sultan papağan ve erkek sultan papağan çok sorunsuz yaşarlar. Ayrıca aşırı tüy yolma, sürekli yüksek sesle bağırma ve beslenme sıkıntısı yaşamazlar. 

Sultan Papağanı Dişi Erkek Ayrımı, Sultan papağanı 9 ayına girerken dişi mi yoksa erkek mi olduğunu anlamak daha kolay olur. Bir erkek sultan papağan dişi bir sultan papağan yada herhangi bir kuş gördüğünde daha 6 aylık iken kur yapmaya başlar. Erkek olan sultan papağan kanatlarını hafif ayrık ve yere doğru sarkık bir şekilde bırakarak uçar ve uçarken farklı bir ses tonu ile ötmeye başlar. Ayrıca ayakları üzerinde dururken hafif adımlar ile sürekli olarak zıplar. Bu dişi sultan papağanı çağırdığına ve aradığına işarettir. Sultan papağanın dişi mi yoksa erkek mi olduğunu anlamanın en sağlıklı yolu 9. ayını beklemektir. Bu ayda sultan papağanlar tüy değişimi yaşarlar. Ancak bunu doğal olan sultan papağan üzerinden anlamak mümkündür. Dişi olan dokuzuncu ayına girmiş olan sultan papağanlar da en belirgin özellik baş kısmında renkler bulunması kuyruğunun alt kısımlarında en uzun kuyruk tüyü yerinde enine çizgiler bulunur. Bu belirleyici olan çizgiler yalnızca dişi sultan papağanlar da görülür. Erkek sultan papağanın  kafa şekli daha enine doğrudur. Dişi sultan papağan da ise kafa yapısı daha yuvarlaktır. Erkeklerin baş rengi sarı, dişilerin ise, solu kırmızı leke şeklinde  görülmektedir.
]]>
Sultan Papağanı Tüy Dökme https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-tuy-dokme.html Sat, 17 Nov 2018 08:55:50 +0000 Sultan papağanı tüy dökme: Sultan papağanları çok sevilen bir tür papağandır. Bu tür papağanlar titiz canlılardır. Arada sırada tüy döktükleri görülür. Sultan papağanlarının tüy dökme devreleri bulunur. Bu sultan Sultan papağanı tüy dökme: Sultan papağanları çok sevilen bir tür papağandır. Bu tür papağanlar titiz canlılardır. Arada sırada tüy döktükleri görülür. Sultan papağanlarının tüy dökme devreleri bulunur. Bu sultan papağanlarının tüy dökmesinin çoğu sebebi olabilir. 

Papağan türlerinin natürel hayat döngüsü içerisinde birtakım sebeplerden dolayı tüy dökmesi normaldir fakat tüy dökülmesi görüldüğünde durumun rastgele bir hastalıktan kaynaklanmadığından emin olunması gerekir. Sıcaklık, yumurtlama döngüleri, tür, kalıtsal özellikler ve beslenme gibi nedenler sebebiyle birtakım devrelerde tüy dökebilmektedir. Farklı papağan türlerindeyse tüy dökülmesi, mevsimsel geçişlerden kaynaklı olabilir. Yavru papağanların tüy değişimiyse aşağı yukarı olarak iki yılı bulmakta, bölgesel ve kalıtsal özelliklere oranla bu vakit daha da kısalabilmektedir. Bazı yavru papağanlar iki yıl geçmesine karşın kuyruk tüylerini hala değiştirmediği de bilinmektedir. Görüldüğü üzere değişik papağan türleri, çoğu değişik nedenden dolayı gerektiğince değişik zaman dilimlerinde tüy dökebilir ya da tam aksine uzun zaman geçmesine karşın tüy dökmeden yavru tüyleriyle hayatına devam edebilir.

Sultan papağanı tüy dökme nedenleri,

Sultan papağanı tüy  dökmesinin ilk sebebi normal olarak tüy değiştirmek içindir. İlk bahar ve sonbahar mevsimlerinde dökülen tüyler normaldir. Mevsimsel değişimlerde dökülür. Bu normal bir durumdur. Geçici ve az ve bir tüy dökümü yaşanır. Bazı devrelerde sultan papağanlarının tüy dökme devreleri olur. Kendiliğinden dökülebilir ya da papağanlar tüyleri kendileri yolabilirler. Bazı hallerde strese bağlı olarak sultan papağanları tüylerini yoldukları görülür.  Örneğin, Dar kafes, eşlerinden ayrılma, sigara dumanına maruz kalma, ilgisizlik, yeterli beslenememe gibi nedenlerden dolayı sultan papağanı tüylerini yolabilir. İyi uyuyamamış, sıklıkla rahatsız edilen ufak kafeslerde bakımsız ve yanız kalan sultan papağanı tüy dökme bozukluğu olması kaçılınmazdır. Sultan papağanı tüy dökme papağanın bir bölgesinde vaya tüm bedende olabilir. Tüy dökme hastalığı olan sultan papağanları gagalarıyla etleri görülene hem de kanayıncaya kadar tüylerini yolabilmektedirler.

Sultan papağanı tüy dökme tedavisi

Sultan papağanında böylesi ciddi bir sorun ile karşınıza çıkınca derhal veterinere götürerek antibiyotik tedavisi başlatılması gerekir. Eğer stresten kaynaklı bir tüy yolma ise derhal stres nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin, Kafesinin büyütülmesi, düzgün beslenme, eş ve ilgi gibi bu şekilde sultan papağanı eski sağlığına kavuşabilir. Sultan papağanın sıkça banyo yapabilmesi için yardımcı olun ve bölge hazırlayın. Yulaf, keten tohumu ve havuç verebilirsiniz. Bu tüy dökme devresinde avimineral ve avivit sunarak bu devrede destek olabilirsiniz. Arada sırada de veteriner ideal görürse bebek vitamini verebilir. Suyuna koyarak Sultan papağanı tüy dökme için verebilirsiniz.
]]>
Sultan Papağanı Yumurtası Kaç Günde Çıkar https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-yumurtasi-kac-gunde-cikar.html Sat, 17 Nov 2018 11:29:01 +0000 Sultan Papağanı Yumurtası Kaç Günde Çıkar: Evde sultan papağanı üretmek, bu doğa harikası olaya şahit olmak birçok kuş sever tarafından sevilerek yapılan bir durumdur. Normal durumda yumurtlama sonrası, sultan papağanı yu Sultan Papağanı Yumurtası Kaç Günde Çıkar: Evde sultan papağanı üretmek, bu doğa harikası olaya şahit olmak birçok kuş sever tarafından sevilerek yapılan bir durumdur. Normal durumda yumurtlama sonrası, sultan papağanı yumurtadan 18-20 günde çıkmaktadır. Genel olarak sağlıklı gelişmiş bir sultan yavrusu 17. gün yumurtada canlanarak bundan sonraki 48 saat içerisinde, yumurtadan çıkmaktadır.

Sultan Papağanı Çiftleşme Ve Yumurtlama Dönemi:

Sultan Papağanların çiftleşme dönemlerinden önce papağanların ortamlarını bu olaya hazırlamak, belki çiftleşme dönemini erkene almak gerekebilir. Bunun için öncelik ile kuşların beslenmesine dikkat etmek gerekli ve yumurta maması ile kuşlar takviye edilmelidir. Bu dönemde oda içinin ısı değerleri sabit tutularak kafesin ışık alma süresi her gün ortalama olarak 14 saat civarında olmalıdır. Oda sıcaklığını 25 ile 30 derece arası, nem oranı da %55 olması uygundur. 

Sultan Papağanı Kuluçka Dönemi:

Kuluçka döneminde sultan papağanlarında 18-20 gün kadar sürmektedir. Genellik ile yumurta içerisinde sağlıklı gelişen bir sultan civcivi 17. gün yumurta içerisinde canlanarak ses vermeye başlamaktadır. Bundan sonra 48 saat içerisinde yumurtadan çıkar. Kuluçka dönemi içinde kuşların düzenli beslenme ve banyo yapma ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yapabilecek başka bir şey bulunmamaktadır. Bu kuluçka döneminin olabildiğince durağan geçmesi iyi olmaktadır. Son yumurtadan 25 gün sonra çıkmamış olan yumurtalar kafesteki yuvalıktan alınarak dikkatli bir şekilde kırılıp, içine bakılmalıdır ki, bu yumurtalar için sorunun ne olduğu anlaşılsın diye yapılmalıdır. Yumurtalardan yavruların çıkmasından sonra, anne baba hemen yavruları beslemeye başlayacaklardır. Kuluçka döneminde kafesin içinde, içerisinde haşlanmış patates ve sebze, yumurta maması,  meyvenin hazır bulunması, anne ve babanın işini kolaylaştıracaktır. 

Sultan papağanı yumurtası kaç günde çıkar; yavrular anne ve babaları tarafından beslenip büyütülürken, papağanın sahibine düşen görev ise anne ve babaya ihtiyaç duyabildikleri ölçüde bol ve kaliteli gıdayı eksik etmemektir. Yavruların gözleri yedinci günde açılmakta, on dördüncü gününde tüylenme hızlanmakta, 21. günde göğüs kısmı tamamlanmaya başlamakta ve en son 28 Gün dolayında yuvadan ayrılmaya hazır hale gelmektedirler. Dördüncü haftada yuvadan ayrılan yavrular, dışarı çıktıkları ilk günlerde zeminde vakit geçirmekte yine anne ve babaları tarafından beslenmektedirler. Beşinci hafta da kendi kendilerine yemek ye meye ve hayatta kalabilecek duruma gelirler bundan sonraki altıncı hafta anne ve babalarından ayrılabilecek güce erişmektedirler. Şayet, anne ve  baba izin verirse, sekizinci haftaya kadar anne babaları ile birlikte kalabilmeleri daha iyi olacaktır. Büyüme aşamasında kafeste bolca yem bulundurulmalı, ilaç kullanımından uzak durulmalıdır.
]]>
Papağan Balığı https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-baligi.html Sun, 18 Nov 2018 00:17:47 +0000 Papağan balığı, İskaroz olarak ta bilinen (Sparisoma cretense) bu kemikli balık türü Scaridae familyasındandır. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara denizlerinde, Akdeniz kıyılarından itibaren açık denizlerde Kuzey Afrika'da batı Papağan balığı, İskaroz olarak ta bilinen (Sparisoma cretense) bu kemikli balık türü Scaridae familyasındandır. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara denizlerinde, Akdeniz kıyılarından itibaren açık denizlerde Kuzey Afrika'da batı kıyılarına kadar uzanan popülasyonu vardır. Yaklaşık olarak denizde yaşayan papağan balığının 90 kadar türü bulunmaktadır. Papağan balığı sıcak ve ılıman denizlerde yaşam sürer. Papağan balığının aynı zamanda tatlı sularda yaşayan papağan cichlid denilen türleri de vardır. Bunlar genellikle akvaryumcular tarafından beslenir. Yani papağan balığının denizde yaşayan bir türü ile tatlı suda yaşayan bir türü bulunmaktadır. Her iki papağan balığı genellikle birbirine karıştırılır.

Papağan balığı özellikleri (Denizde yaşam sürenler)

Bu balık türlerinin genellikleri parlak renkleri bulunmaktadır. Açık renkli kanı vardır. Ülkemizde rastlanan türleri yaklaşık 20-30 cm kadardır. Vücudunda iri pulları vardır. Balığın papağan adıyla anılmasında ağzının papağan gagasına benzemesi etkili olmuştur. Mercan resifleri arasında beslenmek için gaga benzeri dişleri sayesinde zostera, deniz yosunu bularak yaşamını sürdürür. Gece olduğunda mercan resifleri arasında uykuya yatarlar. Papağan balığının çok sayıda türü mukus salgılar. Bununla kendileri için koruyucu bir kılıf yaparlar. Kılıf adeta bir baloncuğu andırır. Bunun amacı yırtıcı balıkların koku almasını engellemektir.

Papağan balığı küçük gruplar halinde yaşam sürer. Dişi ve erkeklerinin renkleri farklıdır. Bazı türlerinde yumurtalar uzun ve oval yapıda olur. Küçük ağızlı olan türlerde ise, yumurtalar küre biçimindedir. Yumurtalar yaklaşık 1-2,5 mm çapındadır. Yumurtaların çatlaması ise 1 gün sürer.

Papağan balığı özellikleri (Papağan cichlid, tatlı sularda yaşayanlar)

Bu papağan balığı türü tatlı su balığıdır. İki farklı türde papağan çiklet balığı bulunmaktadır. Orijinal papağan çiklet Hoplarchus psittacus denilen türdür. Doğal yaşam alanları Güney Amerika, Amazon, Orinoco Nehri su oluklarıdır. Ağzı papağan ağzına benzediği için papağan balığı olarak anılırlar. Nadir bulunan bir balıktır. Diğer türü ise kırmızı papağan çiklet denilen ve genellikle akvaryumlarda hobi olarak beslenen balıktır. Önceleri turuncu rengi olan bu balıkların zaman içinde turuncu, kırmızı, mavi, mor gibi renklerine de rastlanmıştır. Bu türdeki papağan balığı melez bir ırktır. Akvaryumda bakılan papağan balıkları granül yemle, alabalık yemiyle beslenebilir. Bu türlerin yaşam süresi birkaç yıldır. Uzunlukları 8 inç kadar olur. Papağan balıklarıyla birlikte daha küçük boydaki balıklar beslenebilir. Ancak yapıları saldırgan olduğu için, tetra gibi çok küçük balıklar beslenmemelidir. Papağan balıklarının renk zenginliği fazladır. Üreme zamanında dişiler sıkça yumurta dökse de, genellikle çoğu beyazlaşarak mantar olur. Nadiren papağan balığından yavru alınabilir.

]]>
Cennet Papağanı Yemi https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-yemi.html Sun, 18 Nov 2018 06:09:03 +0000 Cennet Papağanı Yemi, Doğalarında aynı muhabbet kuşları gibi, ayçiçeği tohumu (bildiğimiz tuzsuz çekirdek) yeşil yapraklı sebzeler, çiçek ve bitki tohumları, meyveler ile beslenirler. Bunları cennet papağanına ölçü Cennet Papağanı Yemi, Doğalarında aynı muhabbet kuşları gibi, ayçiçeği tohumu (bildiğimiz tuzsuz çekirdek) yeşil yapraklı sebzeler, çiçek ve bitki tohumları, meyveler ile beslenirler. Bunları cennet papağanına ölçülü olarak düzenli vermelisiniz.

Cennet Papağanı Yemi Nelerdir

Hazır Yem: Hazır yem olarak muhabbet kuşu için hazırlanmış paket yemler cennet papağanı için de uygundur fakat sadece hazır yem beslenmeleri için yeterli olmayacaktır.

Meyve: Her gün mutlaka taze meyve ve sebze verilerek vitamini bu şekilde almalarını sağlamalısınız. Meyvelerin tümü kabul edilmekle birlikte yüksek miktarda su içermesi nedeniyle isale sebebiyet vermemek için küçük miktarlarda verilmelidir. Ayrıca meyve çekirdekleri toksik etki yapacağı için mutlaka meyvenin çekirdeği çıkartılıp verilmelidir. Günlük olarak verilebilecek karışım akdarı, nijer, yulaf, keten tohumu, muz, mevsimine göre elma, portakal, kayısı, şeftali, üzüm şeklinde olabilir. 

Sebzeler: Kırmızı  ve yeşil biber, karahindiba,brokoli,  bezelye, mısır, taze fasulye verilebilir. Erişkin bir cennet papağanına ek olarak fındık, kereviz, fıstık (kabuksuz olarak), pişmiş tavuk,ceviz, pişmiş yumurta,  yağsız ve tuzsuz peynir, yağsız yoğurt, pirinç, düşük şekerli düşük sodyumlu tahıl gevrekleri ve bunun gibi besinler ile beslenebilir.

Ölümcül Yemler: Toksik etkisi ile ölüme sebebiyet verebilen çikolata, avokado, elma çekirdeği kesinlikle verilmemelidir. Yağ ve tuz oranı yüksek besinlerden kesinlikle uzak durulmalıdır.
]]>
Yavru Cennet Papağanı https://www.papaganlar.gen.tr/yavru-cennet-papagani.html Mon, 19 Nov 2018 05:40:15 +0000 Yavru Cennet Papağanı,  Yavru cennet papağanı her yavru gibi bakıma muhtaçtır. Doğada dişi kuş ve erkek kuş yavrularına bakabilmek için avlanırlar. İlk olarak anne ve babasının getirdiği besinlerle yaşamını sürdüren yav Yavru Cennet Papağanı,  Yavru cennet papağanı her yavru gibi bakıma muhtaçtır. Doğada dişi kuş ve erkek kuş yavrularına bakabilmek için avlanırlar. İlk olarak anne ve babasının getirdiği besinlerle yaşamını sürdüren yavru cennet papağanı daha sonradan kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlar. Yavru cennet papağanı bir buçuk ay sonra yuvadan çıkar. 60 günden sonra da bağımsızlığını ilan eder. Doğal ortam ile  ev ortamı yavru cennet papağanı  için  çok farklıdır. Eğer yavru cennet papağanı sahiplendiyseniz evde nasıl beslemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Yavru cennet papağanı nasıl beslenir

Yavru cennet papağanı beslenme haricinde çok fazla sevilmemelidir. Doğduklarında tüysüz ve cılız bir hayvan olan yavru cennet papağanı bakıma muhtaçtır. Yavru cennet papağanını besledikten sonra kursağının şişliğinden tokluk seviyesini ölçebilirsiniz. Mısır unu buğday unu gibi yiyecekler verebilirsiniz fakat çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun sebebi yanlış bir harekette yiyeceğin yavru cennet papağanının soluk borusuna kaçmasıdır. Herhangi bir sıvıyı veya besini enjektör yardımıyla veriyorsanız kendiliğinden yutmasını beklemelisiniz. Karnı birden doysun düşüncesiyle besini birden sıkmayın. Yavru cennet papağanı bakımı sabır isteyen bir iştir Bu yüzden son derece sabırlı olmanız gerekmektedir. 

Yavru Cennet Papağanı Kafes Özellikleri

Yavru cennet papağanı büyüdüğünde kafesinde özgürce dolaşmak oyuncaklarıyla oynamak isteyecektir. Kafes seçimi tüneğin nereye koyulduğu çok önemlidir. Tünek kafesin en üst kısmında yer almalıdır. Burada uyuyup dinlenecektir. Cennet papağanı tırmanmayı seven bir kuş olduğu için kafes yatay tellerden oluşmalıdır. Kafeste ballı kemirme çubuğu ve halatı bulunmalıdır. Yavru cennet papağanı ilk günlerde insanlardan uzak bir kuş olsada zamanla alışacak ısırma gibi huylarından vazgeçecektir. Bunun için sabır ve güven çok önemlidir. Kafes temizliği 2 günde bir yapılmalıdır. Yavru cennet papağanının kanat temizliğine dikkat edilmelidir. Yavru cennet papağanı alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir.

Yavru Cennet Papağanı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yavru cennet papağanının yaşı ayaklarından anlaşılır. Ayaklarda kahverengi benekler bulunmuyorsa yavru cennet papağanı 5 aydan büyüktür. Yavru cennet papağanları kırmızı gagalılar için doğduğunda turuncu kahverengi gibi olan gaga zamanla tamamen kırmızıya dönüşür. Beyaz gagalılar için gaganın üzerindeki kahverengi çizgiler zamanla kaybolur.Eğer yavru cennet papağanının gagası kırmızı beyaz tonluysa yavru cennet papağanı 3 aydan büyüktür.

]]>
Papağan Kuruyemiş https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-kuruyemis.html Mon, 19 Nov 2018 22:21:13 +0000 Papağan kuruyemiş, hakkında oldukça dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Düzgün ve doğru beslenme sağlıklı bir evcil hayvana sahip olmanın tek şartıdır. Papağanlar doğal ortamlarında genellikle vakitlerinin büyük bir Papağan kuruyemiş, hakkında oldukça dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Düzgün ve doğru beslenme sağlıklı bir evcil hayvana sahip olmanın tek şartıdır. Papağanlar doğal ortamlarında genellikle vakitlerinin büyük bir kısmını yiyecek aramak ve de sert kabuklu yemişlerin meyvelerin, tohumların ve sebzelerin kabuklarını ayıklayarak yemeğe hazır hale getirmek için uğraşırlar. Dolayısı ile beslenme ihtiyacı sadece yemek yemek için yapılmakta olan bir ihtiyaç halinden çıkıp günlük yaşantısının bir parçası haline dönüşmüştür. Ev ortamında yaşamakta olan papağanlar ise vahşi doğada oldukları gibi yiyecek aramak gibi bir durumları olmadığından bu uğraş yerine geçebilecek aktiviteler, oyunlar geliştirmek papağanın doğal dengesini sağlaması ve de oluşabilecek davranış bozukluklarının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Aşırı yağlı, içinde koruyucu ya da doğal olmayan katkı maddeleri içeren yiyeceklerden papağan kuruyemişi hazırlarken kaçınmalıyız. Papağanlar papağan kuruyemiş içerisinde her aman faydalı yiyecekleri seçip yemezler en fala beğendiklerini seçip yerler. 

Papağan kuruyemiş içine katılması gereken vitaminler
 • Proteinler; Yüzde 20'nin üzerinde verilmelidir. Pirinç, fasulye gibi besinler verilerek protein oranı zenginleştirilir. Bunların yanında diyet peyniri, katı pişmiş yumurta, mısır, yağsız tavuk ve beyaz balık gibi besinlerde papağanlara verilebilir. Birde papağanlar için özel katı mamalar, kurabiyeler genellikle yüksek protein içeren besinlerdir bu besinlerin papağanlara verilmesi uygun görülmektedir.
 • A vitamini içeren sebze ve meyveler; Yüksek miktarda A vitamini içermekte olan sebzeler papağanın ihtiyacı olan önemli bir besindir. A vitamini papağanlar için üremede oldukça yararlı vitamindir. Papağan kuruyemişine A vitamini sağlayan meyve ve sebzelerini de karıştırabilirsiniz. Örneğin; ıspanak, brokoli, yeşilbiber, hindiba, hububat filizleri gibi yeşil sebzeler önemlidir. Sarı-turuncu sebzelerden ise; havuç, kırmızıbiber, bal kabağı, mısır, tatlı patates gibi. Meyvelerden ise şeftali, nektarın, kayısı ve papatya gibi besinler papağan kuruyemişine ilave edebilirsiniz. 
 • Tohumlar (Ay çekirdeği, Kabak çekirdeği); Yaklaşık olarak papağan kuruyemişin içine %15-20 civarı konulması öngörülür. Fakat aşırı şekerli, bayat, tulu tohumlardan kaçınılmalıdır. Papağanlar için yerli ve ithal yemler karışım olarak hazır bir şekilde satılmaktadır. Tazeliğinden emin olunmayan tohumlar papağan kuruyemişine konulmamalıdır. 
 • Filizlenmiş taneler; Değerli bir besin kaynağı olup hazırlanması da bir o kadar kolaydır. Buğday, mısır, yulaf ve de ayçiçeği filizlerinden oluşur. 
 • Çok faydalı besinler; Kepekli pirinç, havuç, karnabahar, kuşkonmaz, yumurta (aşırı pişmiş), sebzeli makarna, elma, yoğurt, çok pişmiş tavuk ve ya hindi eti ve mısır fakat mısırın koçanı çok fazla verilmemelidir.
 • zehirli besinler; Çikolata, kahve, alkollü içecekler, gazlı içecekler, süt, soğan, mantar, elma çekirdeği gibi besinler papağan kuruyemişine katılmamalıdır.
]]>
Cennet Papağanı Ne Yer https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-ne-yer.html Tue, 20 Nov 2018 03:47:54 +0000 Cennet Papağanı Ne Yer, Cennet papağanı, kelime kurabilme özellikleriyle, parlak, rengarenk tüyleriyle sağlam gagaya sahip olan sıcak, ılıman coğrafyalarda yaşamını sürdüren kendi doğal ortamlarında doğada bulunan besinlerl Cennet Papağanı Ne Yer, Cennet papağanı, kelime kurabilme özellikleriyle, parlak, rengarenk tüyleriyle sağlam gagaya sahip olan sıcak, ılıman coğrafyalarda yaşamını sürdüren kendi doğal ortamlarında doğada bulunan besinlerle doyum sağlayan, esaret altındayken ise çeşitli sebze, meyve ve kuş yemlerini tüketebilen bir papağan türüdür.

Cennet papağanları kıvrak ve güçlü gagalarıyla kalın etli dilleri sayesinde katı, kabuklu, sert türlerden besin maddelerini kolaylıkla kırıp ayrıştırarak yiyebilir. Bu papağanların ana yurtları Afrika kökenli oldukları için bu bölgelerdeki orman alanlarında buldukları çiçek tohumlarını, ağaçların çeşitli meyvelerini, yapraklı sebzeler ile beslenirler. Evciller ise meyve, sebze, tahıl tohumları, hayvansal yemler tüketirler. Hayvansal yemleri tek başına kullanmaları yetersiz olacaktır. Yanında mutlaka meyve sebze tüketerek gerekli vitaminleri almaları sağlanmalıdır. Cennet papağanları yavru iken beslenmeleri sürekli kontrol edilmelidir. Bunların tok olup olmadıkları gırtlaklarındaki şişkinlik oluşumundan anlaşılabilir.

Cennet papağanı ne yer denildiğinde akla ilk gelen gerekli besin maddelerinin yanında içecek ihtiyacının da olabileceği, yaşamını sağlıklı sürdürebilmeleri için suyun gerekliği hususu da olmalıdır. Özellikle gıdalarla beslendiklerinde kolay yutkunmaları için yanlarına su bırakılmalı ve suyun temizlik bakımı, değişikliği belirli aralıkla yapılmalıdır. Karnı doyan cennet papağanları sakin durur. Düzenli beslenme imkanları olmayınca agresif hareketler yaparlar. Cennet papağanının tüketebileceği besinlerden bahsedelim;

Doğadaki Organik Besinler: Cennet papağanları, doğal çevre yaşamlarında ve esaret altındayken ağaçlar üzerinde bulunan her türden meyveleri, bitki tohumlarını, sebzeleri, sert kabuklu besin maddelerini, kabuklu ve kabuksuz birçok kuru yemişleri sağlam gagalarının varlığı ile dilleri ve ayaklarının yardımıyla ayıklayarak yer. Örnek olarak; Elma, erik, muz,  tahıl ürünleri, marul yaprağı, yeşil yapraklı bitkiler, yer fıstığı, ceviz, fındık, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi birçok besinleri yiyebilirler. Yumuşak meyveler aşırı verilirse ishal olabilirler. Bundan yola çıkarak cennet papağanlarının dozunda yiyecek tüketmeleri faydalarına olacaktır.

Yapay Hayvansal Yemler: Evcil cennet papağanları tahıl ürünlerinin öğütülmüş halleriyle birkaç tahıl yem çeşidinin karıştırılmasıyla elde edilen yemleri severler. Ayrıca yapay olarak satılan kuru yemiş ve her türlü vitamin içeren diğer besin ürünleri de hazır yem olarak beslenmelerini sağlamaktadır. Besinleri kontrol altında tutularak dengeli bir şekilde dağılım göstermelidir.

]]>
Sultan Papağanı Banyo https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-banyo.html Wed, 21 Nov 2018 01:39:42 +0000 Sultan Papağanı Banyo, sultan papağanları en çok banyo yapmayı seven kuşlardır. Ayrıca sultan papağanlarını banyo yaparken izlemek gerçekten çok keyif vericidir. Özellikle sultan papağanlarını banyo yaptırmak için özel bir Sultan Papağanı Banyo, sultan papağanları en çok banyo yapmayı seven kuşlardır. Ayrıca sultan papağanlarını banyo yaparken izlemek gerçekten çok keyif vericidir. Özellikle sultan papağanlarını banyo yaptırmak için özel bir çaba harcamanıza gerek yoktur. Banyo için geniş bir kabın içerisine ılık su koyduktan sonra sadece yapmanız gereken kafesin içerisine bu kabı ya da banyo suluğu yerleştirmektir. Ancak sultan papağanı eğitimli ise kafesin dışında banyo yapabilir. Sultan papağanıbanyosu için kullanacağınız su mutlaka temiz içme sularından hazırlanmalıdır. Ardından banyo suyuna bir-iki damla elma sirkesi damlatmak çok faydalıdır. Sultan papağanının banyo esnasında kesinlikle şampuan ya da deterjan kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Sultan papağanı banyo suyu ne çok soğuk ne de çok sıcak olmamalıdır. Ayrıca banyo ortamının da soğuk olmamasına çok dikkat edilmelidir. Çoğunlukla kış aylarında sultan papağanının bulunduğu ortam soğuk ise kesinlikle banyo yaptırmayınız. Sultan papağanının banyo yapacağı ortam en az 30 derecelik sıcaklıkta olmalıdır. Özellikle banyo yaptıracağınız ortam kesinlikle ceyran, rüzgar ve hava akımı olmayan bir yer olmalıdır. Sultan papağanları hava akımı olan bir bölgede banyo yaptıkları zaman kolaylıkla etkilenerek hasta olabilirler. Bunun için sultan papağanının banyo yaptığı ortam sıcaklığı ve banyo suyunun sıcaklığına dikkat edilmelidir. 

Sultan Papağanları Banyo Yaptıktan Sonra Tüylerini Nasıl Temizler, 

Sultam papağanları banyolarını yaptıktan sonra kendi tüylerini kendileri kolaylıkla temizleyebilirler. Ayrıca banyo yaptıktan sonra sultan papağanlarını herhangi bir havlu ya da bez ile kurulanmasına gerek duyulmaz. Sultan papağanları genellikle banyosunu yaptıktan sonra kafesin içindeki tüneğin üzerine çıktıktan sonra uzun dakikalar ıslak olan tüylerini düzeltmekten çok hoşlanırlar. Kısacası sultan papağanları gün içerisinde zamanının büyük bir kısmını kendi tüylerini düzeltmek için geçirirler. Sultan papağanını banyo yaptırdıktan sonra özellikle yaz aylarında güneş alan bir köşeye koyarak hemen kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sultan papağanının banyo saatini öğlen saatine denk getirirseniz sıcaklık ortamını hazırlamış olursunuz. Sultan papağanının banyosunu kış ayında ayda bir defa olmak üzere yaptırabilirsiniz, ancak yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için her gün veya iki güne bir banyo yaptırabilirsiniz. Sultan papağanın daha sağlıklı olmasını istiyorsanız beslenmesine, bakımına, tırnak kesimine ve banyosuna oldukça dikkat etmeniz gerekmektedir. 

]]>
Papağan Yemi https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-yemi.html Thu, 22 Nov 2018 01:19:40 +0000 Papağan Yemi, Papağanlar, doğal hayatlarında tohumlar bitki kökleri ve yeşillikle beslenirler. Kafeslerde beslenen papağanlara olabildiğince doğal hayata yakın bir beslenme tablosu uygulamalıdır. Bu beslenme tablosun
Papağan Yemi, Papağanlar, doğal hayatlarında tohumlar bitki kökleri ve yeşillikle beslenirler. Kafeslerde beslenen papağanlara olabildiğince doğal hayata yakın bir beslenme tablosu uygulamalıdır. Bu beslenme tablosunun temelinde pet shop larda satılan yemler olmalıdır. Bu yemler papağanı-nızın besin ihtiyacının %75 ini karşılayacaktır. Papağanlar için değişik markaların özel yemleri kullanılabileceği gibi diğer kuş-yemleri de kullanılabilir (muhabbet kuşu yemleri gibi). Ancak diğer kuş-yemlerini kullanacaksanız kuru yemişçiden alacağınız tuzsuz çekirdek ve kırılmış fındık içi bu yeme takviye olarak katılmalıdır. Bu yemin haricinde Papağanlar dal darıyı da severek tüketirler. Ancak besin değeri çok yüksek olan dal darının kontrollü verilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde kısa sürede papağanınızın şişmanlaması kaçınılmaz olur. Normal yem haricinde vitamin ihtiyacını doğal yolla karşılamak için papağana yeşil ağırlıklı sebze ve meyve verilmelidir. Ancak bazıları meyve ve sebze yemeyi reddetmektedir. Bu durumda takviye olarak vitamin türü ilaçlar verilmelidir. Ayrıca Papağanlar midelerinde gerekli asitlerin olmayışından dolayı yemleriyle beraber kuşkumu verilmelidir. Kuşkumunu pet shoplarda bulabilirsiniz. Kuşkumu sayesinde yediklerini öğütebilecek ve sindirebileceklerdir. Uzun süre kuşkumu yemeyen kuşlar ciddi sindirim problemleri ile karşılaşmaktadırlar. Kuşkumunu her bir yemliğe 1 tatlı kaşığı katmanız yeterlidir. 

Papağan Yemi; Papağan yemlerini zararlı ve zehirli yemler olarak 2 başlık altında ve faydalı olanları ise 4 başlık altında toplanmak mümkün olup, Nötr yemler, faydası sınırlı yemler, faydalı yemler, çok faydalı yemler olarak sınıflandırılabilir.

Nötr Yemler; Bu sınıfa giren yemler besleyici değeri düşük ancak zararlı olmayan besinlerdir. Kabak, Kereviz, Patlamış mısır (Yağsız), Beyaz ekmek, kıvırcık salata, kraker ve diyet olan bisküviler dir

Sınırlı Faydalı Yemler; Bu sınıfa giren yemler besleyici değeri yüksek ancak yüksek yağlı olan besinlerdir. Tuzsuz ve fazla kavrulmamış fındık, yer-fıstığı ve ay çekirdeği, çok pişmiş ceviz, dana eti, diyet olan krem ve sert peynirler dir.

Faydalı Yemler; Çekirdeği ayıklanmış Kiraz, Vişne, Şeftali, Portakal, Limon, Greyfurt, Armut, Çekirdekleri ile birlikte Karpuz, Kavun, Üzüm, Çilek, Dut. Pişmiş Pirinç, Ekmek, Şalgam, Domates, Salatalık, Badem, Sarımsak, Yeşil fasulyedir.

Çok Faydalı Yemler; Haşlanmış kepekli pirinç, havuç, brokoli, bezelye, Ispanak, Karnabahar, patates, kuşkonmaz, Yeşil ve kırmızıbiber, çok pişmiş yumurta, tavuk ve hindi eti, Kabuğu alınmış muz, Çekirdeği ayıklanmış elma, yağsız yoğurt, Kabak çekirdeği, Bulgur, Kepek ekmeği, Mısır ekmeği, Haşlanmış Kepekli ve Sebzeli makarna, koçanı az verilmekle birlikte ayıklanmış Mısırdır

Zararlı Yemler; Bu sınıfa giren yemler zehirli olmayıp aşırı yağlı, tuzlu veya şekerli besinlerdir. Patates kızartması, cips, sosis,, tereyağı, margarin, dondurma, Konserve yiyecekler, çorbalar, kek ve kurabiyeler dir.

Zehirleyici Yemler; Bu sınıfa giren yemler Zehirli ve zararlı besinlerdir. Çikolata, her türlü kafeinli gazlı ve alkollü içecekler, Süt (Hazım için gerekli enzimler kuşlarda yoktur), Sülfat ve sülfür içeren Kuru meyveler, Soğan, siyanür içeren Mantar, Elma çekirdeği gibi besinlerdir.
]]>
Sarı Papağan https://www.papaganlar.gen.tr/sari-papagan.html Thu, 22 Nov 2018 15:28:04 +0000 Sarı Papağan, sıcak yerlerde yaşayan sarı renkte canlı, parlak tüyleri olan gaga yapısı sağlam, kıvrık olan dilleri aracılığıyla gagalarıyla birlikte birçok besin maddesini kolaylıkla öğütüp yiyebilen taklit etme ve konu Sarı Papağan, sıcak yerlerde yaşayan sarı renkte canlı, parlak tüyleri olan gaga yapısı sağlam, kıvrık olan dilleri aracılığıyla gagalarıyla birlikte birçok besin maddesini kolaylıkla öğütüp yiyebilen taklit etme ve konuşma özellikleriyle de revaçta olan bir kuş türüdür. Renklerinin sarı olması bu sarı papağanların sahiplenip evcilleştirilmesi açısından insanları cezbetmiştir. Bunun yanınla bu kuşların eğitimlerle birlikte kelime dağarcıklarının geliştirilmesiyle konuşma yetenekleri ön plandadır. Doğal yaşam alanlarında çeşitli hayvanlarla iç içe oldukları için dış çevrede duyumsadıkları yansıma seslerini taklit ederek ses tonunu dahi aynı düzeyde çıkardıkları belirlenmiştir.

Sarı papağan, Afrika bölgelerinin endemik hayvanıdır. Sıcak coğrafyaları severler. Genellikle yağmur ormanlarındaki binlerce çeşit ağaç ve hayvan türlerinin olduğu alanlarda yaşarlar. Bitki çeşitliliği ve ağaçların bolluğu yuva kurmaları ve organik besinlere zorluk çekmeden ulaşabilmeleri açısından kolaylık sağlamıştır. Hayatlarını ağaç kovukları arasında, kayalık ara noktalarında geçirirler. Yaşadıkları bölgelerdeki ormanların gövdeleri iklimin olumlu etkisinden ötürü oldukça gelişmiştir. Geniş, derin ağaç kovuklarına kurdukları yuvaları aileleriyle birlikte dışarıdan gelecek tehlikelere karşı adeta bir zırh görevi üstlenmiştir. Olumsuz hava koşullarının olmasıyla da hem dinlenme hem barınma alanlarının olması sağlıklı yaşam geçirmelerine imkan tanımıştır.

Sarı Papağan Beslenme

Bu papağanların gaga kısımları kaya gibi sağlam yaratıldığından dolayı sert yapıda olan gıdaları dahi dilleriyle birlikte yardımlaşarak kırıp ayrıştırma yöntemiyle yiyebilirler. Öz yaşam alanlarında ve kafes ortamlarında yaşayan bu canlılar çoğu meyve, sebze, kuru yemiş, kuş yemleri gibi birçok besin maddelerini tüketirler. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, yer fıstığı ceviz gibi kuru yemişler ilgi alanları içerisindedir. Beslendikten sonra karınları doymuş bir şekilde oldukları için eğlenmeyi severler. Müzik ve müzikal aletlerin seslerini taklit ederek ıslık çalabilirler. Bazı sarı papağan türleri ağaç köklerini kazarak içerisinde bulunan böcekleri de yiyebilirler. Doğadaki diğer hayvanlarla ortak besinleri kullansalar da kendi eşlerine ve ailelerine bağımlı bir yöne sahip olmaları besinlerini koruma duygularını geliştirmiştir.

Sarı Papağanların Eğitimleri: Yavruyken beslenmesi eğitim verilmesi açısından daha uygundur. Kafes ortamında eğitimlerine hemen başlanmamalıdır. Öncelikle yaşadıkları yuvalarına alışma sağlanmalıdır. Sessiz sakin oda sıcaklığı olumsuz olmayan bir barınak sağlanmalıdır. Ayrıca sürekli rahatsız edilmemelidir. Kendi hallerine bırakarak uyum içerisinde olmaları için adaptasyon süreci beklenmelidir. Zaman zaman küçük jestler yaparak kafes dışına çıkarılıp özgür kalmalarına fırsat verilmelidir. Böylece eğitimlere başladığınızda size ve ortamlarına alıştıkları için algılama duyumları açık olacaktır. Kelimeleri taklit ederek öğrenebileceklerdir. İlk konuşturma eğitimi baskı kurmadan yapılmalı ve kısa kelimeler öğretilmelidir. Bu şekilde devam edilirse belirli süreden sonra yavaş yavaş birkaç kelime ve cümle kuracaklardır.
]]>
Papağan Yavrusu https://www.papaganlar.gen.tr/papagan-yavrusu.html Fri, 23 Nov 2018 11:15:29 +0000 Papağan yavrusu, farklı renkleri ve cinsleriyle papağanlar çok akıllı ve güzel kuşlardır. Sizde evinizde papağan besliyorsanız ve papağanın yavrusu varsa sizinde ek olarak yapmanız gerekenler bulunmaktadır. Erişkin papağanlara Papağan yavrusu, farklı renkleri ve cinsleriyle papağanlar çok akıllı ve güzel kuşlardır. Sizde evinizde papağan besliyorsanız ve papağanın yavrusu varsa sizinde ek olarak yapmanız gerekenler bulunmaktadır. Erişkin papağanlara yaptığınız bakımdan ekstra emek vermeniz gerekecek. Papağan yavrusunun bakımını yapmak kolaydır. Sonrasında sevimliliklerini görünce sizde emeğinize değdiğini göreceksiniz. Dış ortada papağan yavrusu ile dişi ve erkek ilgilenir, ancak ev ortamında papağan yavrusunun bakımına sizinde destek olmanız gerekir. Örneğin, 

Papağan yavrusu hijyeni, Hemen hemen her gün kafes temizliğini yapın. Kafesi, kullanılan malzemeleri ve papağan yavrusunun bulunduğu ortamı temiz tutmak önemlidir. Papağan yavrusu henüz yeni doğduğu için hastalanmaması ve etkilenmemesi sağlıklı papağanlar elde etmenizi sağlayacaktır. Yıkanmaları konusunda papağana göre değişkenlik göstermekle birlikte ilk etapta papağan yavrularını yıkamaya gerek yoktur. Sıcak havalarda yıkama havuzları hazırlayarak papağanların dilerse kendilerini ve yavruları yıkamaları sağlanabilir. Serinletmek amaçlı eğer hoşlanırlarsa püskürtme aparatlarıyla su serpilebilir. Bazı papağanlar yıkanmayı sever ancak, bazı papağanlar sudan çekinirler bunu siz iyi gözlemlemeli ve papağan yavrusunu su ile korkutmamalısınız.

Papağan yavrusu beslenmesi, Yumurtadan çıkan papağan yavrularını mümkün olduğunca ellememek gerekir. Papağan yavrusunun bakımını anne ve baba papağana bırakmak gerekir. Yumurtadan ilk çıkan papağan yavrusuna annesinin kendi bünyesinde hazırladığı gıdalarla beslemelidir. Anne papağan yavru kuşu beslediği kuş sütü diye tabir ettiğimiz papağanın yavrusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir madde salgılar ve yavrusunun ağzına vererek bu şekilde yavrusunu besleyecektir. Ancak bir hafta sonrasında anne kuşa bir şey olması halinde veya papağan yavrusuyla ilgilenmediği durumlarda papağan yavrusu için özel olarak üretilmiş piyasada toz halinde bulunan mamalarla beslenebilir. Bu mamalar pakette verilen ölçülere göre kaynatılıp soğutulmuş su ile hazırlanarak şırınga yardımıyla papağan yavrusuna verilir. Bu işlem günde 6 kez 3 saatte bir olmalıdır. Papağan yavrusu için satılan mama bulunamadığı acil durumlarda normal bebek mamaları, iyi bir markanın güvenilir olması şartıyla su ile hazırlanarak papağan yavrusu beslenmelidir.
]]>
Cennet Papağanı Kuluçka https://www.papaganlar.gen.tr/cennet-papagani-kulucka.html Sat, 24 Nov 2018 07:10:24 +0000 Cennet papağanı kuluçka, anavatanı Afrika kıtasıdır. Ama Hint Okyanusunda bulunan adalarda da çok sayıda bulunurlar. Bu papağanlar nemli ve sıcak iklimi sever. Bitki tohumları ve yeşil yapraklarla beslenen bu papağan türü insa Cennet papağanı kuluçka, anavatanı Afrika kıtasıdır. Ama Hint Okyanusunda bulunan adalarda da çok sayıda bulunurlar. Bu papağanlar nemli ve sıcak iklimi sever. Bitki tohumları ve yeşil yapraklarla beslenen bu papağan türü insana olan yakınlığı nedeniyle sosyal bir kuş olarak tanınır. Toplumda bazı çok konuşan insanlara papağan gibi denilir. Bilinenin aksine cennet papağanı çok konuşmaz ama insanlarla iyi vakit geçirecek kadar sıcak kanlı bir hayvandır. Tek olarak beslendiğinde daha fazla ilgi göstermek gerekeceği için çift olarak beslenmesi daha uygundur. Hatta bu çiftleri çoğaltmak bile mümkündür. Papağan ailesine minik üyelerin katılması sizi de heyecanlandıracaktır. Bunun için cennet papağanının kuluçka dönemini üreme aşamalarını iyi bilmek gerekir. Eğer sizde cennet papağanı beslemeyi düşünüyor yada besliyorsanız bu sevimli dostlarımızın özel hayatları ile ilgili birkaç tüyo verelim sizlere.

Cennet papağanı kuluçka dönemi

Cennet papağanlarının evde üretimi oldukça kolaydır. Eşlerine sadık olan bu papağan türü tek eşli yaşarlar. Eş seçiminde göz bantlarına dikkat edilmelidir. Göz bantlarının ince ve geniş olmasına göre eş seçilirse, anlaşmaları da kolay olur. Önceden tek yaşayan papağanınıza bir eş almaya karar verdiyseniz eşleri bir süre ayrı tutmalısınız. Onların birbirine alışmasına biraz zaman tanıyın. Çünkü bir arada tutulanlar, kolay evcilleşmez. Cennet papağanlarının çiftleşmek istediklerini oldukça asabi hareketlerinden ve yüksek ses çıkartmasından anlayabilirsiniz. Üreme döneminde kafeslerine yuvalık takarak, içine biraz kemirgen talaşı koyabilirsiniz. Yuvaları için şeritler halinde kesilmiş boya içermeyen kağıtlar vermelisiniz ki yumurtalarını koyacak bir ortam hazırlasınlar kendilerine. Çiftleşmenin ardından geçen onuncu günde dişi ilk yumurtayı yapar. Diğer yumurtaları ise yaklaşık iki gün arayla yapar. 

Cennet papağanları ortalama olarak beş tane yumurta yaparlar. Dişinin kuluçka süresi mevsim koşullarına göre değişir. Ama ortalama 21-25 gün sürer. Kuluçka dönemi başladıktan bir hafta sonra yumurtaları ışığa tutarak içleri dolu mu diye bakarsanız dişi kuşu boş yere kuluçkaya yatmaktan kurtarırsınız. Böylelikle hem dişi papağanı hayal kırıklığına uğramaktan kurtarırsınız hem de boşa yorulmasını önlersiniz. Yumurtalar kuşların yuvada olmadığı zaman kontrol edilmeli ve yumurtada koku olmaması için el sürmeden kontrol etmelisiniz. Dişi papağanı kuluçka döneminde erkek papağan besler. Bazı çiftler dönüşümlü olarak kuluçkaya yatabilir. Yani eşine yardımcı olan bir canlı türüne örnektir cennet papağanları. Yaklaşık üç, üç buçuk hafta süren bu bekleyişin ardından yavrular yumurtadan çıkmaya başlar. Yavrular yumurtadan tüysüz çıkmaktadır. Bu minik yavruların düzenli beslenmeleri için onlara yardımcı olmalı, kafese mama konmalıdır. Sürekli olarak bu minik yavruları kontrol etmeli, karınlarının tok olup olduğuna bakılmalıdır. Bunun için kursaklarını kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Dişi yada erkek papağan yavrulara zarar verirse, yavruları kafesten ayırabilirsiniz. Eğer böyle bir şey yaşarsanız yavruların iyi beslenmesi için sizde yardımcı olabilirsiniz. Onlarla bir bebekle ilgilenir gibi ilgilenmelisiniz. 1,5 ay sonra yavrular yavaş yavaş yuvadan çıkar. İki ayın sonunda da bağımsız yaşayabilirler. Bu süreçte yavrular dışarıdan takip edilmeli, fazla el sürülmemelidir.


]]>
Sultan Papağanı Kaç Yıl Yaşar https://www.papaganlar.gen.tr/sultan-papagani-kac-yil-yasar.html Sat, 24 Nov 2018 13:52:39 +0000 Sultan papağanı kaç yıl yaşar, Sultan papağanlarının doğada sekiz türü bulunmaktadır. Bu sekiz Sultan papağanı türünden bazıları ise melez olarak bulunmaktadır. Bakımı oldukça kolay olan Sultan papağanlarının bes Sultan papağanı kaç yıl yaşar, Sultan papağanlarının doğada sekiz türü bulunmaktadır. Bu sekiz Sultan papağanı türünden bazıları ise melez olarak bulunmaktadır. Bakımı oldukça kolay olan Sultan papağanlarının beslenmelerinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sultan papağanlarını diğer papağan cinslerinden ayırmaya yarayan en temel özelliği ise konuşmaya ve evcilleşmeye olan yetenekleri ile diğer papağan türlerine göre çok daha az olmasıdır. Sultan papağanları türünden Albino türü en az rastlanan cinsidir. Sultan papağanlarının diğer türleri ise; Grey, Lutino, Cinnamon, Whiteface, Pied, Pearl ve Silver papağanlardır. Cana yakın bir papağan türü olan Sultan papağanlarının ortalama olarak ağırlıkları ise 90-100 gram arasında değişiklik göstermektedir.

Doğal hayat koşullarında Sultan papağanı kaç yıl yaşar

Sultan papağanları doğal hayat koşullarında 20-25 yıl yaşamaktadırlar. Sultan papağanlarının yaş tahminini yapmak oldukça zordur. Yöntemler kesin olarak yaşını göstermese de, hangi dönemde olduğu hakkında tahminde bulunulabilir.
 • 0-1 yaş arasındakilerin gözler yusyuvarlak, gagaları pürüzsüz, ayak parmakları ince olmaktadır.
 • 1-8 yaş arasındakilerin yavrulara göre daha büyük, ayakları daha kalın ve pütürlüdür. Gagasında katmanlar meydana gelmiştir. Bu çağdaki Sultan papağanları oldukça gösterişli olup, tüyleri oldukça parlaktır. Gözlerindeki yuvarlaklık kaybolmuş, çevresinde olan tüyler azalmıştır.
 • 8-16 yaş arasındaki olgun Sultan papağanlar, daha yavaş hareket ederler ve sessiz bir hal alırlar. Ayaklarında ve gagadaki pütürleşme artmış ve kalınlaşmıştır.
 • 16 yaşın üzerindeki yaşlı Sultan papağanlar, sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Günde en az 18 saat uyur ve yumuşak yiyecekleri tercih ederler.
Ev ortamında Sultan papağanı kaç yıl yaşar

Doğal hayat ortamında 20-25 yıl arasında yaşamalarına rağmen, ev ortamında ise ömürleri daha çok kısa sürmektedir. Sultan papağanları doğal ortamlarda tohumlar, yeşillikler ve bitki kökleri ile beslenmektedirler. Bu sebeple kafeste bakılan Sultan papağanlarına doğal yaşamına uyacak beslenme şekli sunulmalıdır. Bu şekilde kuş yemleri bulunmaktadır. Kuş yemi dışında tuzsuz çekirdek ve kırık fındık içi ilave edebilirsiniz. Ayrıca Sultan papağanına dal darıda verebilirsiniz.  


]]>